Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

   
    Rejestr zmian
 
MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMIOTOWE
Rejestr zmian
Lp. Informacja Osoba zmieniająca Rodzaj zmiany Data
1.  Modernizacja instalacji ogrzewania powietrznego w Hali Akrobatycznej przy ul. Urszuli 22 w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2019-07-16 13:15:21
2.  Modernizacja instalacji ogrzewania powietrznego w Hali Akrobatycznej przy ul. Urszuli 22 w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2019-07-04 11:35:45
3.  Modernizacja instalacji ogrzewania powietrznego w Hali Akrobatycznej przy ul. Urszuli 22 w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2019-06-19 16:30:14
4.  Rok 2018 Dopierała Janusz Opublikowano 2019-04-30 15:32:13
5.  Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 221.000 euro Dopierała Janusz Modyfikowano 2019-04-17 09:57:48
6.  Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 221.000 euro Dopierała Janusz Modyfikowano 2019-02-26 10:32:51
7.  Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 221.000 euro Dopierała Janusz Modyfikowano 2019-02-22 14:38:59
8.  Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 221.000 euro Dopierała Janusz Modyfikowano 2019-02-18 16:03:38
9.  Plan zamówień publicznych na 2018 rok Dopierała Janusz Wycofano 2019-02-08 13:27:10
10.  Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 Dopierała Janusz Opublikowano 2019-02-08 13:26:36
11.  Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 221.000 euro Dopierała Janusz Modyfikowano 2019-01-28 13:39:26
12.  Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 221.000 euro Dopierała Janusz Opublikowano 2019-01-17 19:46:36
13.  Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30.000 euro do 750.000 euro Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-12-31 14:44:19
14.  Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30.000 euro do 750.000 euro Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-12-31 14:42:26
15.  Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30.000 euro do 750.000 euro Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-12-27 13:37:48
16.  Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30.000 euro do 750.000 euro Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-12-19 13:33:18
17.  Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30.000 euro do 750.000 euro Dopierała Janusz Opublikowano 2018-12-14 18:48:30
18.  Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30.000 euro do 750.000 euro Dopierała Janusz Opublikowano 2018-12-10 16:28:45
19.  Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-11-30 11:57:16
20.  Nabór na stanowisko starszego referenta w dziale Sportu i Marketingu MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-11-27 09:45:55
21.  Nabór na stanowisko referenta w dziale Sportu i Marketingu MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-11-27 09:44:03
22.  Nabór na stanowisko specjalisty w dziale Sportu i Marketingu MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-11-27 09:38:55
23.  Nabór na stanowisko referenta w dziale CPiIT MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-11-21 16:33:51
24.  Nabór na dwa stanowiska specjalisty w dziale w dziale CPiIT MOSiR Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-11-21 16:31:12
25.  Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2018-10-23 13:20:51
26.  Nabór na dwa stanowiska specjalisty w dziale w dziale CPiIT MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2018-10-23 13:20:40
27.  Nabór na stanowisko referenta w dziale CPiIT MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2018-10-23 13:20:19
28.  Nabór na stanowisko specjalisty w dziale Sportu i Marketingu MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2018-10-23 13:19:11
29.  Nabór na stanowisko referenta w dziale Sportu i Marketingu MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2018-10-23 13:18:27
30.  Nabór na stanowisko starszego referenta w dziale Sportu i Marketingu MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2018-10-23 13:17:24
31.  Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-08-23 15:34:30
32.  Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2018-08-08 16:00:41
33.  Budowa bezobsługowego parku linowego przy ul. Źródlanej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-05-16 15:50:42
34.  Budowa bezobsługowego parku linowego przy ul. Źródlanej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-04-30 15:07:00
35.  Budowa bezobsługowego parku linowego przy ul. Źródlanej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2018-04-13 17:51:08
36.  Zakup i dostawę specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-03-30 13:21:13
37.  Zakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-03-27 10:33:38
38.  Zakup i dostawę specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-03-27 10:28:10
39.  Zakup i dostawę specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2018-03-19 21:29:41
40.  Zakup i dostawa specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-03-16 18:32:49
41.  Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-03-12 14:17:54
42.  Plan zamówień publicznych na 2018 rok Dopierała Janusz Opublikowano 2018-03-12 14:15:28
43.  Zakup i dostawa specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-03-07 13:24:24
44.  Zakup i dostawa specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2018-02-27 19:45:09
45.  Zakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-02-23 16:02:26
46.  Zakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-02-07 10:42:36
47.  Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-02-05 15:23:48
48.  Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2018-01-19 20:46:53
49.  Zakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-01-18 11:34:52
50.  Zakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-01-15 17:38:00
51.  Zakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Opublikowano 2018-01-10 19:58:27
52.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-12-29 16:22:01
53.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-12-29 16:15:12
54.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-12-15 17:55:13
55.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-12-14 16:23:48
56.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2017-12-14 16:23:04
57.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-12-14 15:41:36
58.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Opublikowano 2017-12-12 15:40:00
59.  Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze. Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-09-29 13:30:14
60.  Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze. Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-09-12 14:56:56
61.  Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze. Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-09-06 15:35:36
62.  Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze. Dopierała Janusz Opublikowano 2017-08-25 20:35:54
63.  Budowa Kompleksu Sportowo-rekreacyjnego Basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-08-03 15:42:25
64.  Budowa Kompleksu Sportowo-rekreacyjnego Basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-07-21 14:11:35
65.  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy przygotowywaniu i prawidłowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni na terenie miasta Zielona Góra – Wzgórza Piastowskie. Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-07-19 18:20:46
66.  Budowa Kompleksu Sportowo-rekreacyjnego Basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2017-07-18 16:46:21
67.  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy przygotowywaniu i prawidłowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni na terenie miasta Zielona Góra – Wzgórza Piastowskie. Dopierała Janusz Opublikowano 2017-06-30 19:35:48
68.  Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-04-28 15:42:28
69.  Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-04-28 15:41:17
70.  Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 Dopierała Janusz Opublikowano 2017-04-25 14:31:00
71.  Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-04-19 15:00:10
72.  Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-04-17 15:48:11
73.  Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-04-12 17:30:24
74.  Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego Dopierała Janusz Opublikowano 2017-03-31 17:53:29
75.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-03-21 16:01:28
76.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-02-23 15:57:39
77.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Opublikowano 2017-02-17 17:08:04
78.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-01-04 18:07:51
79.  Nabór na stanowisko inspektora w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-01-03 08:27:23
80.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2016-12-23 12:35:41
81.  Nabór na stanowisko inspektora w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2016-12-12 13:45:34
82.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Opublikowano 2016-12-07 15:55:48
83.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2016-12-07 15:46:31
84.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Opublikowano 2016-11-29 15:39:26
85.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2016-11-22 14:39:58
86.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów MOSiR z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2016-02-12 15:43:55
87.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów MOSiR z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Opublikowano 2016-01-08 15:46:55
88.  Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania w CRS Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-12-21 13:58:49
89.  Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania w CRS Dopierała Janusz Opublikowano 2015-12-09 16:02:23
90.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-12-04 15:49:14
91.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-12-03 15:41:36
92.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-12-03 15:40:59
93.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Opublikowano 2015-11-17 15:41:09
94.  Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-11-12 15:32:39
95.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-11-06 21:46:33
96.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2015-11-06 21:45:50
97.  Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2015-10-29 15:53:36
98.  Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-10-28 17:32:01
99.  Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-10-28 16:55:10
100.  Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2015-10-28 16:54:32
101.  Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2015-10-28 16:48:18
102.  Agnieszka Dudzińska - Kierownik Działu Administracyjnego Dopierała Janusz Opublikowano 2015-10-28 10:38:13
103.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Wycofano 2015-10-28 10:02:02
104.  Marta Poźniak - Kierownik Działu Technicznego Zespołu Obiektów Dopierała Janusz Opublikowano 2015-10-28 10:01:18
105.  Karina Szymańska - Kierownik Działu Sportu i Marketingu Dopierała Janusz Opublikowano 2015-10-28 09:57:54
106.  Olga Łosiak - Główny Księgowy Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-10-28 09:51:14
107.  Olga Łosiak - Główny Księgowy Dopierała Janusz Opublikowano 2015-10-28 09:49:21
108.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-10-28 09:44:22
109.  Robert Jagiełowicz Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-10-28 09:39:56
110.  Obowiązujące dokumenty Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-10-27 11:03:33
111.  Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2015-10-20 15:53:23
112.  Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-06-03 13:43:56
113.  Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-06-03 13:43:18
114.  Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-05-25 16:34:50
115.  Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-05-25 16:33:50
116.  Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-05-19 15:51:20
117.  Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-04-25 09:37:24
118.  Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-04-22 15:00:21
119.  Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2015-04-10 16:26:30
120.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-02-13 22:32:16
121.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-02-04 16:06:28
122.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-01-28 16:10:51
123.  Przetarg na usługę odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-01-16 09:55:39
124.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Opublikowano 2015-01-13 16:11:42
125.  Przetarg na usługę odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2015-01-07 17:33:35
126.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-12-23 11:33:23
127.  Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania i doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-12-05 16:27:57
128.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2014-12-04 17:00:10
129.  Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania i doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2014-11-19 16:54:14
130.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-11-13 14:32:19
131.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-10-23 17:16:51
132.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Opublikowano 2014-10-18 18:03:14
133.  Rozbudowa hali lekkoatletycznej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i przynależnej infrastruktury technicznej zlokalizowanej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-05-29 12:37:30
134.  Wymiana sztucznej nawierzchni boiska oraz rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-05-23 16:09:31
135.  Rozbudowa hali lekkoatletycznej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i przynależnej infrastruktury technicznej zlokalizowanej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-05-21 20:38:47
136.  Rozbudowa hali lekkoatletycznej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i przynależnej infrastruktury technicznej zlokalizowanej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-05-21 14:14:35
137.  Rozbudowa hali lekkoatletycznej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i przynależnej infrastruktury technicznej zlokalizowanej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2014-05-10 20:33:35
138.  Wymiana sztucznej nawierzchni boiska oraz rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-05-08 18:58:26
139.  Wymiana sztucznej nawierzchni boiska oraz rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2014-04-30 18:43:54
140.  Nabór na stanowisko starszego inspektora do spraw BHP Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-04-30 15:12:32
141.  Nabór na stanowisko starszego inspektora do spraw BHP Dopierała Janusz Opublikowano 2014-03-07 13:12:52
142.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-02-25 22:34:27
143.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-02-07 14:23:39
144.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-01-31 16:25:53
145.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-01-31 16:25:14
146.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-01-23 13:59:56
147.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-01-22 17:04:13
148.  Zakup i dostawa chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-01-22 16:29:43
149.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Opublikowano 2014-01-16 21:33:33
150.  Zakup i dostawa chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-01-14 17:04:01
151.  Zakup i dostawa chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-01-09 21:34:27
152.  Zakup i dostawa chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2014-01-09 21:33:08
153.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-12-23 17:25:58
154.  Ochrona fizyczna obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-12-23 17:20:27
155.  Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania oraz doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-12-18 17:28:55
156.  Ochrona fizyczna obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2013-12-11 21:55:15
157.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-12-10 09:37:30
158.  ,,Utworzenie systemu e-usług dla mieszkańców w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze”. Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-12-09 15:24:53
159.  Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania oraz doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2013-12-06 17:22:13
160.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Opublikowano 2013-12-03 16:07:37
161.  Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-11-25 23:18:15
162.  Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2013-11-14 18:50:48
163.  Ogłoszenie o przetargu na budowa sauny zewnętrznej Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-11-08 17:59:09
164.  Ogłoszenie o przetargu na budowa sauny zewnętrznej Dopierała Janusz Opublikowano 2013-10-23 12:36:42
165.  Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi przewozu osób z podziałem na 3 zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-09-19 15:03:05
166.  Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi przewozu osób z podziałem na 3 zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-09-10 21:42:03
167.  Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi przewozu osób z podziałem na 3 zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-09-10 21:38:08
168.  Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi przewozu osób z podziałem na 3 zadania Dopierała Janusz Opublikowano 2013-09-10 00:13:09
169.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nazakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-08-19 14:04:46
170.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nazakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-08-12 17:27:51
171.  Mapa Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-08-01 09:58:49
172.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-07-24 13:32:46
173.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nazakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości Dopierała Janusz Opublikowano 2013-06-28 20:21:32
174.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-06-25 22:13:34
175.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dopierała Janusz Opublikowano 2013-06-25 22:13:03
176.  ,,Utworzenie systemu e-usług dla mieszkańców w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze”. Dopierała Janusz Opublikowano 2013-05-10 22:26:00
177.  Wykaz nieruchomości będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze przeznaczonych do dzierżawy. Dopierała Janusz Opublikowano 2013-04-26 10:16:02
178.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na Davis Cup by BNP Paribas Polska- RPA Dopierała Janusz Usunięto 2013-04-10 21:39:00
179.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na Davis Cup by BNP Paribas Polska- RPA Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-04-06 17:57:40
180.  Przetarg na dostawę oraz instalację demontowalnych band pneumatycznych wokół toru żużlowego Dopierała Janusz Usunięto 2013-03-14 19:15:42
181.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na dostawę oraz instalację demontowalnych band pneumatycznych wokół toru żużlowego na stadionie przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze. Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-03-14 19:14:04
182.  Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Dopierała Janusz Usunięto 2013-03-12 12:29:12
183.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na dostawę oraz instalację demontowalnych band pneumatycznych wokół toru żużlowego na stadionie przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze. Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-03-12 09:40:32
184.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na dostawę oraz instalację demontowalnych band pneumatycznych wokół toru żużlowego na stadionie przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze. Dopierała Janusz Opublikowano 2013-02-28 22:29:50
185.  Przetarg na dostawę oraz instalację demontowalnych band pneumatycznych wokół toru żużlowego Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-02-28 17:09:34
186.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na Davis Cup by BNP Paribas Polska- RPA Dopierała Janusz Opublikowano 2013-02-21 19:35:52
187.  Przetarg na dostawę oraz instalację demontowalnych band pneumatycznych wokół toru żużlowego Dopierała Janusz Opublikowano 2013-02-19 18:51:54
188.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2013-02-04 15:51:53
189.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2013-02-04 15:51:50
190.  Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Dopierała Janusz Opublikowano 2013-02-04 15:51:46
191.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę fizyczna osób i mienia Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-15 14:11:00
192.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2013-01-15 14:10:49
193.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:32:07
194.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę fizyczna obiektów MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:31:43
195.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:30:57
196.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:30:38
197.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:30:20
198.  Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:30:06
199.  Ogłoszenie o przetargu na odśnieżanie dachów oraz usuwania sopli Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:29:33
200.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:29:16
201.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:28:50
202.  Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:28:45
203.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:28:25
204.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2013-01-14 15:27:49
205.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Opublikowano 2013-01-05 16:56:44
206.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę fizyczna obiektów MOSiR Dopierała Janusz Modyfikowano 2012-12-31 15:54:23
207.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę fizyczna obiektów MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2012-12-31 15:33:56
208.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę fizyczna osób i mienia Dopierała Janusz Opublikowano 2012-12-18 21:21:27
209.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-11-23 16:58:29
210.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-11-21 15:12:52
211.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Opublikowano 2012-11-19 17:49:43
212.  Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania Dopierała Janusz Opublikowano 2012-11-09 14:55:30
213.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 14:00:29
214.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 14:00:26
215.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 14:00:23
216.  Modyfikacja treści SWIZ Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 14:00:19
217.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 14:00:17
218.  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 14:00:03
219.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:59:59
220.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:59:35
221.  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:59:31
222.  Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:59:17
223.  Ogłoszenie o przetargu na wykonanie konserwacji obiektów MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:59:11
224.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:58:53
225.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:58:48
226.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:58:34
227.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:58:29
228.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:58:19
229.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:57:53
230.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:57:44
231.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:57:32
232.  Ogłoszenie o przetargu na odśnieżanie dachów oraz usuwania sopli Dopierała Janusz Opublikowano 2012-10-31 20:44:45
233.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dopierała Janusz Opublikowano 2012-10-26 16:31:09
234.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-10-26 08:50:54
235.  Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2012-10-05 16:55:11
236.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-09-26 09:46:44
237.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Opublikowano 2012-09-07 14:06:54
238.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Opublikowano 2012-09-06 08:47:12
239.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Opublikowano 2012-09-04 14:25:37
240.  Modyfikacja treści SWIZ Dopierała Janusz Opublikowano 2012-09-04 14:22:35
241.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Opublikowano 2012-08-28 16:52:06
242.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Opublikowano 2012-08-24 16:41:17
243.  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dopierała Janusz Opublikowano 2012-08-24 16:33:54
244.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2012-08-06 15:26:51
245.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-07-25 15:17:49
246.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2012-07-18 11:34:41
247.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2012-07-16 15:50:01
248.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-07-10 14:33:14
249.  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu Dopierała Janusz Opublikowano 2012-06-29 07:03:50
250.  Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Dopierała Janusz Opublikowano 2012-06-27 22:12:35
251.  Ogłoszenie o przetargu na wykonanie konserwacji obiektów MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2012-06-25 15:02:04
252.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Opublikowano 2012-06-18 18:17:07
253.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Opublikowano 2012-06-18 18:15:15
254.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-28 15:35:40
255.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę środków czystości Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-28 15:35:25
256.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-28 15:34:46
257.  Zmiana treści SWIZ Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-28 15:34:29
258.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę produktów toaletowych Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-28 15:34:18
259.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-05-28 15:33:55
260.  Wykaz działek przeznaczonych do najmu w drodze przetargu Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-16 15:24:19
261.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-16 15:23:51
262.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-16 15:23:37
263.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-16 15:23:22
264.  Ogłoszenie o przetargu na przygotowanie do druku i druk materiałów poligraficznych Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-16 15:22:13
265.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-05-16 15:18:36
266.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-05-09 16:18:46
267.  Ogłoszenie o przetargu na przygotowanie do druku i druk materiałów poligraficznych Dopierała Janusz Opublikowano 2012-05-08 22:00:01
268.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę produktów toaletowych Dopierała Janusz Opublikowano 2012-05-08 20:42:22
269.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-04-23 15:52:18
270.  Zmiana treści SWIZ Dopierała Janusz Opublikowano 2012-04-18 09:34:16
271.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Opublikowano 2012-04-17 15:55:58
272.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Opublikowano 2012-04-16 16:31:07
273.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę środków czystości Dopierała Janusz Opublikowano 2012-04-12 15:50:48
274.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-04-12 15:41:52
275.  Wykaz działek przeznaczonych do najmu w drodze przetargu Dopierała Janusz Opublikowano 2012-02-29 13:42:32
276.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Opublikowano 2012-02-15 13:45:19
277.  Obowiązujące dokumenty Dopierała Janusz Modyfikowano 2012-02-13 10:13:07
278.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2012-02-09 09:51:20
279.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Dopierała Janusz Usunięto 2012-01-05 17:44:44
280.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Dopierała Janusz Usunięto 2012-01-05 17:44:36
281.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2012-01-05 17:44:27
282.  Informacjao pytaniach Dopierała Janusz Usunięto 2012-01-05 17:44:20
283.  Przetarg na odśnieżanie dachów oraz usuwanie sopli z budynków MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2012-01-05 17:44:03
284.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-01-05 17:42:41
285.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-01-05 17:41:19
286.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Dopierała Janusz Opublikowano 2011-12-21 15:01:52
287.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Usunięto 2011-12-21 14:57:55
288.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę urządzenia do konserwacji nawierzchni Dopierała Janusz Usunięto 2011-12-21 14:57:41
289.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Usunięto 2011-12-21 14:57:33
290.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Dopierała Janusz Opublikowano 2011-12-21 14:56:47
291.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2011-11-29 15:36:21
292.  Obowiązujące dokumenty Dopierała Janusz Modyfikowano 2011-11-29 13:09:25
293.  Informacjao pytaniach Dopierała Janusz Opublikowano 2011-11-15 16:35:46
294.  Przetarg na odśnieżanie dachów oraz usuwanie sopli z budynków MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2011-11-07 13:22:49
295.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2011-11-02 10:19:31
296.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Opublikowano 2011-08-29 15:28:29
297.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę urządzenia do konserwacji nawierzchni Dopierała Janusz Opublikowano 2011-08-17 14:54:43
298.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę chemii Dopierała Janusz Usunięto 2011-08-16 16:49:40
299.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę środków czystości Dopierała Janusz Usunięto 2011-08-16 16:49:35
300.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę urządzenia do konserwacji nawierzchni sportowych Dopierała Janusz Usunięto 2011-08-16 16:46:20
301.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent Dopierała Janusz Usunięto 2011-08-16 16:45:48
302.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Opublikowano 2011-08-16 16:42:22
303.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę urządzenia do konserwacji nawierzchni sportowych Dopierała Janusz Opublikowano 2011-07-27 07:50:30
304.  Lista kandydatów na stanowisko Referent Dopierała Janusz Usunięto 2011-05-20 13:06:21
305.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent Dopierała Janusz Opublikowano 2011-05-20 13:06:13
306.  Informacja o wynikach naboru Dopierała Janusz Usunięto 2011-05-18 15:28:45
307.  Nabór na stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Dopierała Janusz Usunięto 2011-05-18 15:21:52
308.  Lista kandydatów na stanowisko Referent Dopierała Janusz Opublikowano 2011-05-18 15:21:02
309.  Nabór na stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Dopierała Janusz Opublikowano 2011-05-06 15:52:56
310.  Lista kandydatów na stanowisko Referent Dopierała Janusz Usunięto 2011-05-06 15:30:11
311.  Nabór na stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Dopierała Janusz Usunięto 2011-05-06 15:30:04
312.  Informacja o wynikach naboru Dopierała Janusz Opublikowano 2011-05-06 15:29:53
313.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Usunięto 2011-04-28 15:55:33
314.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę środków czystości Dopierała Janusz Usunięto 2011-04-28 15:55:15
315.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę środków czystości Dopierała Janusz Opublikowano 2011-04-28 15:53:43
316.  Lista kandydatów na stanowisko Referent Dopierała Janusz Opublikowano 2011-04-27 15:37:08
317.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2011-04-20 15:10:33
318.  Robert Jagiełowicz Dopierała Janusz Modyfikowano 2011-04-20 15:08:43
319.  Informacja o pytaniach na dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej Dopierała Janusz Usunięto 2011-04-15 15:51:13
320.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej Dopierała Janusz Usunięto 2011-04-15 15:50:56
321.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę środków czystości Dopierała Janusz Opublikowano 2011-04-15 15:49:38
322.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę chemii Dopierała Janusz Opublikowano 2011-04-15 15:43:54
323.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Opublikowano 2011-04-11 15:31:06
324.  Nabór na stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Dopierała Janusz Opublikowano 2011-04-11 15:25:43
325.  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu Dopierała Janusz Usunięto 2011-04-08 08:53:02
326.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę produktów toaletowych i środków czystości Dopierała Janusz Usunięto 2011-04-08 08:52:19
327.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę środków czystości Dopierała Janusz Opublikowano 2011-04-08 08:49:55
328.  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu Dopierała Janusz Opublikowano 2011-04-01 17:41:56
329.  Informacja o pytaniach na dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej Dopierała Janusz Opublikowano 2011-03-31 18:03:08
330.  Działki i budynki będące w zarządzie i użytkowaniu Dopierała Janusz Modyfikowano 2011-03-31 09:23:50
331.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę produktów toaletowych i środków czystości Dopierała Janusz Opublikowano 2011-03-24 15:20:40
332.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej Dopierała Janusz Opublikowano 2011-03-24 15:10:56
333.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2011-03-24 15:09:18
334.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2011-03-24 15:09:13
335.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2011-03-24 15:09:11
336.  Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) Dopierała Janusz Usunięto 2011-03-24 15:08:34
337.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 14:20:07
338.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 14:20:00
339.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2011-01-25 14:19:14
340.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:33:17
341.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:32:59
342.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia CRS Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:32:52
343.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działania promocyjne Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:32:28
344.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia w CRS Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:32:22
345.  Ogłoszenie o przetargu na usługę odśnieżania dachów oraz usuwania sopli Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:32:08
346.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:31:54
347.  Przetarg na ochronę obiektu CRS w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:31:27
348.  Modyfkacja SIWZ na ochronę CRS oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:31:21
349.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:31:11
350.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2011-01-25 13:28:51
351.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Opublikowano 2011-01-19 17:12:26
352.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Opublikowano 2011-01-17 16:07:59
353.  Modyfkacja SIWZ na ochronę CRS oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Opublikowano 2011-01-17 16:01:32
354.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2011-01-13 13:39:15
355.  Przetarg na ochronę obiektu CRS w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Opublikowano 2011-01-13 13:31:05
356.  Obowiązujące dokumenty Dopierała Janusz Modyfikowano 2011-01-12 17:34:47
357.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Opublikowano 2010-12-09 12:53:27
358.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-12-08 16:59:29
359.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-12-08 16:58:19
360.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-12-08 16:58:11
361.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia CRS Dopierała Janusz Usunięto 2010-12-08 16:58:04
362.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Usunięto 2010-12-08 16:57:58
363.  Ogłoszenie o przetargu na usługę odśnieżania dachów oraz usuwania sopli Dopierała Janusz Opublikowano 2010-11-29 15:11:40
364.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-11-15 15:30:13
365.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia w CRS Dopierała Janusz Opublikowano 2010-11-05 14:09:13
366.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-11-03 16:57:13
367.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Usunięto 2010-11-03 16:56:59
368.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia CRS Dopierała Janusz Usunięto 2010-11-03 16:56:52
369.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu i urządzeń do ciągnika Dopierała Janusz Usunięto 2010-11-03 16:56:24
370.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu czyszczącego Dopierała Janusz Usunięto 2010-11-03 16:56:17
371.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Opublikowano 2010-11-03 16:55:50
372.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia CRS Dopierała Janusz Opublikowano 2010-10-25 14:31:13
373.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działania promocyjne Dopierała Janusz Opublikowano 2010-10-19 21:00:21
374.  Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) Dopierała Janusz Opublikowano 2010-10-14 16:47:00
375.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-10-08 15:49:57
376.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-09-30 07:16:30
377.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż mebli Dopierała Janusz Usunięto 2010-09-30 07:16:25
378.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-09-30 07:15:42
379.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-09-30 07:15:35
380.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-09-30 07:15:10
381.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia CRS Dopierała Janusz Opublikowano 2010-09-27 16:15:05
382.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Opublikowano 2010-09-14 20:11:36
383.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-09-14 20:09:45
384.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Opublikowano 2010-09-08 20:41:23
385.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia CRS Dopierała Janusz Opublikowano 2010-08-31 18:42:11
386.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu i urządzeń do ciągnika Dopierała Janusz Opublikowano 2010-08-31 18:36:17
387.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu czyszczącego Dopierała Janusz Opublikowano 2010-08-30 20:10:51
388.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-08-16 16:13:52
389.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż mebli Dopierała Janusz Opublikowano 2010-08-07 15:37:43
390.  Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:32:56
391.  Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:32:53
392.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:32:44
393.  Odpowiedź na pytanie - Dostawa i montaż estrady Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:32:32
394.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż estrady Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:32:28
395.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działania promocyjne Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:32:24
396.  Zmiana SIWZ na działania promocyjne w sportach halowych Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:32:04
397.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działania promocyjne Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:31:43
398.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko REFERENT 2 Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:31:20
399.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko REFERENT 1 Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:31:17
400.  Lista kandydatów na stanowisko referenta Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:31:01
401.  Nabór na stanowisko urzędnicze w MOSiR Zielona Góra Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:30:58
402.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:30:44
403.  Lista kandydatów spełniających wymogi Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:30:38
404.  Nabór na stanowisko urzędnicze w MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:30:30
405.  Ogłoszenie o wyniku przetargu - Odnowa biologiczna Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:29:59
406.  Ogłoszenie o zamknięciu przetargu Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:29:53
407.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-07-16 15:28:44
408.  Obowiązujące dokumenty Dopierała Janusz Modyfikowano 2010-07-06 17:23:23
409.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2010-07-05 07:04:45
410.  Robert Jagiełowicz Dopierała Janusz Modyfikowano 2010-07-05 07:01:32
411.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-29 16:13:16
412.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko REFERENT 2 Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-29 13:20:26
413.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko REFERENT 1 Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-29 13:20:22
414.  Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-23 16:19:27
415.  Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-23 16:17:42
416.  Lista kandydatów na stanowisko referenta Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-22 14:20:22
417.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-16 08:13:38
418.  Odpowiedź na pytanie - Dostawa i montaż estrady Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-11 19:41:55
419.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:51:23
420.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż mebli Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:51:19
421.  Odpowiedź na pytanie na najem - Odnowa biologiczna Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:51:10
422.  Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno–Sportowym Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:51:05
423.  Ogłoszenie o zamknięciu przetargu - Squash Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:59
424.  Ogłoszenie o zamknięciu przetargu - Siłownia i fitness Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:53
425.  Informacja o wyniku przetargu - Odnowa biologiczna Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:47
426.  Informacja o wyniku przetargu - Sklep sportowy Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:43
427.  Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu - Sala zabaw Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:39
428.  Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu - Gastronomia Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:34
429.  Odpowiedź na pytanie na najem - Sala zabaw Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:28
430.  Odpowiedź na pytanie na najem - Sklep sportowy Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:24
431.  Odpowiedzi na pytania na najem - Squash Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:19
432.  Odpowiedzi na pytania na najem - Squash Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:15
433.  Odpowiedzi na pytania na najem - Sklep sportowy Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:10
434.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:05
435.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:49:58
436.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:49:52
437.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:49:47
438.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:49:40
439.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:49:35
440.  Nabór na stanowisko urzędnicze w MOSiR Zielona Góra Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-08 12:48:41
441.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Starsza Księgowa Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:41
442.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:38
443.  Informacja o wynikach naboru - Referent Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:33
444.  Nabór na stanowisko asystentka zakończony Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:29
445.  Lista kandydatów na stanowisko - Specjalista Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:26
446.  Lista kandydatów na stanowisko - Referent Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:20
447.  Lista kandydatów na stanowisko Starsza Księgowa Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:15
448.  Nabór na stanowisko - Starsza Księgowa Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:10
449.  Nabór na stanowisko - Specjalisty Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:05
450.  Nabór na stanowisko - Referenta Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:00
451.  Nabór pracowników do pracy w Centrum Rekreacyjno–Sportowym Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:45:55
452.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:45:45
453.  Wykaz lokali przeznaczonych do najmu Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:45:39
454.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż estrady Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-07 15:40:17
455.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działania promocyjne Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-01 17:43:25
456.  Zmiana SIWZ na działania promocyjne w sportach halowych Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-01 17:37:31
457.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent Dopierała Janusz Opublikowano 2010-05-28 15:43:37
458.  Lista kandydatów spełniających wymogi Dopierała Janusz Opublikowano 2010-05-25 16:03:05
459.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działania promocyjne Dopierała Janusz Opublikowano 2010-05-19 21:51:46
460.  Ogłoszenie o wyniku przetargu - Odnowa biologiczna Dopierała Janusz Opublikowano 2010-05-18 11:56:49
461.  Nabór na stanowisko urzędnicze w MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2010-05-13 14:51:33
462.  Ogłoszenie o zamknięciu przetargu Dopierała Janusz Opublikowano 2010-05-10 15:51:19
463.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-05-06 19:20:47
464.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż mebli Dopierała Janusz Opublikowano 2010-04-26 10:03:18
465.  Odpowiedź na pytanie na najem - Odnowa biologiczna Dopierała Janusz Opublikowano 2010-04-20 11:49:20
466.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Usunięto 2010-04-19 15:44:27
467.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Usunięto 2010-04-19 15:43:54
468.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2010-04-19 15:43:43
469.  Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno–Sportowym Dopierała Janusz Opublikowano 2010-04-02 18:02:12
470.  Informacja o wyniku przetargu - Squash Dopierała Janusz Usunięto 2010-03-26 16:04:44
471.  Ogłoszenie o zamknięciu przetargu - Squash Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-26 16:04:38
472.  Informacja o wyniku przetargu - Siłownia i Fitness Dopierała Janusz Usunięto 2010-03-26 16:01:52
473.  Ogłoszenie o zamknięciu przetargu - Siłownia i fitness Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-26 16:01:43
474.  Informacja o wyniku przetargu - Odnowa biologiczna Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-24 15:28:55
475.  Informacja o wyniku przetargu - Siłownia i Fitness Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-24 15:26:30
476.  Informacja o wyniku przetargu - Squash Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-24 15:24:08
477.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Starsza Księgowa Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-24 11:29:07
478.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-22 17:43:14
479.  Informacja o wyniku przetargu - Sklep sportowy Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-19 15:17:26
480.  Informacja o wynikach naboru - Referent Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-12 16:04:04
481.  Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu - Sala zabaw Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-12 16:00:29
482.  Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu - Gastronomia Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-12 15:56:32
483.  Nabór na stanowisko asystentka zakończony Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-11 13:47:05
484.  Odpowiedź na pytanie na najem - Sala zabaw Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-04 15:44:14
485.  Odpowiedź na pytanie na najem - Sklep sportowy Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-02 15:58:00
486.  Lista kandydatów na stanowisko - Specjalista Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-01 14:37:30
487.  Lista kandydatów na stanowisko - Referent Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-01 14:37:26
488.  Odpowiedzi na pytania na najem - Squash Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-26 14:57:41
489.  Lista kandydatów na stanowisko Starsza Księgowa Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-26 14:53:35
490.  Ogłoszenie o najmie obiektu Dopierała Janusz Usunięto 2010-02-25 11:38:23
491.  Odpowiedzi na pytania na najem - Sklep sportowy Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-24 16:47:57
492.  Odpowiedzi na pytania na najem - Squash Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-24 16:47:51
493.  Ogłoszenie o najmie obiektu Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-15 14:39:25
494.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-12 20:08:03
495.  Nabór na stanowisko - Starsza Księgowa Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-09 18:07:05
496.  Nabór na stanowisko - Specjalisty Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-09 18:06:00
497.  Nabór na stanowisko - Referenta Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-09 18:04:23
498.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-09 17:53:30
499.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-08 16:29:41
500.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-05 17:39:39
501.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-05 17:28:23
502.  Nabór pracowników do pracy w Centrum Rekreacyjno–Sportowym Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-05 17:05:47
503.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-04 12:43:41
504.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-03 16:27:28
505.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-02 16:33:36
506.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Opublikowano 2010-01-28 15:48:28
507.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2010-01-25 17:25:59
508.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - po protestach Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:56
509.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:52
510.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:47
511.  Odpowiedź na protest Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:45
512.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:41
513.  Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:38
514.  Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:34
515.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:30
516.  Informacja o pytaniach do przetargu o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:27
517.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:23
518.  Wykaz lokali przeznaczonych do najmu Dopierała Janusz Opublikowano 2010-01-20 07:51:49
519.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - po protestach Dopierała Janusz Opublikowano 2010-01-06 08:34:11
520.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2009-12-17 17:45:20
521.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2009-12-08 19:02:26
522.  Odpowiedź na protest Dopierała Janusz Opublikowano 2009-12-07 17:24:55
523.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dopierała Janusz Opublikowano 2009-12-04 15:59:55
524.  Informacja o pytaniach do przetargu o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Dopierała Janusz Opublikowano 2009-12-02 15:50:32
525.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2009-12-02 15:45:47
526.  Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Dopierała Janusz Opublikowano 2009-11-27 15:32:32
527.  Ogłoszenie o udzieleniu Zamówienia - Usługi Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 13:06:29
528.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 13:06:19
529.  Informacja o wynikach naboru Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 13:06:11
530.  Lista kandydatów na stanowisko Kierownik Zespołu Obiektów w MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 13:06:07
531.  Nabór na stanowisko: Kierownik Zespołu Obiektów Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 13:06:03
532.  Ogłoszenie o dzierżawie terenu Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 13:05:59
533.  Informacja o wynikach naboru Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 13:05:54
534.  Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:35:33
535.  Rozstrzygnięcie protestu Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:35:18
536.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:35:12
537.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:35:05
538.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:59
539.  Zawiadomienie o proteście Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:54
540.  Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:48
541.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:42
542.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:37
543.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:33
544.  Zawiadomienie o proteście Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:28
545.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:23
546.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:17
547.  Informacje o zmienianym ogłoszeniu Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:08
548.  Rozstrzygnięcie protestów Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:01
549.  Odpowiedź na protest Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:33:56
550.  Przetarg nieograniczony na rozbudowę stadionu żużlowego Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:33:50
551.  Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport Dopierała Janusz Opublikowano 2009-11-20 17:04:21
552.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2009-11-18 16:18:11
553.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2009-11-06 16:26:36
554.  Rozstrzygnięcie protestu Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-29 13:15:08
555.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-27 15:52:41
556.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-27 15:41:11
557.  Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport Dopierała Janusz Usunięto 2009-10-26 20:06:02
558.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2009-10-26 20:05:50
559.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-23 19:29:55
560.  Zawiadomienie o proteście Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-22 17:49:00
561.  Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-22 17:42:40
562.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-22 17:31:22
563.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-22 17:28:26
564.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-21 16:17:37
565.  Zawiadomienie o proteście Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-20 16:53:49
566.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-19 17:27:57
567.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-19 17:20:12
568.  Informacje o zmienianym ogłoszeniu Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-15 17:53:01
569.  Ogłoszenie o udzieleniu Zamówienia - Usługi Dopierała Janusz Modyfikowano 2009-10-14 16:22:25
570.  Ogłoszenie o udzieleniu Zamówienia - Usługi Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-14 16:19:59
571.  Rozstrzygnięcie protestów Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-13 16:34:38
572.  Odpowiedź na protest Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-09 16:19:01
573.  Przetarg nieograniczony na rozbudowę stadionu żużlowego Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-02 19:12:48
574.  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ciągnika kompaktowego Dopierała Janusz Usunięto 2009-09-29 09:17:36
575.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Usunięto 2009-09-29 09:17:12
576.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2009-09-29 09:16:57
577.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2009-09-29 09:16:50
578.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dopierała Janusz Usunięto 2009-09-29 09:16:41
579.  Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport Dopierała Janusz Opublikowano 2009-09-29 09:15:05
580.  Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport Dopierała Janusz Usunięto 2009-09-29 09:12:09
581.  Przetarg na sprzedaż fabrycznie nowego ciągnika kompaktowego Dopierała Janusz Usunięto 2009-09-29 09:11:55
582.  Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport Dopierała Janusz Usunięto 2009-09-29 09:11:22
583.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dopierała Janusz Usunięto 2009-09-29 09:11:11
584.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2009-08-24 21:18:20
585.  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ciągnika kompaktowego Dopierała Janusz Opublikowano 2009-08-07 09:04:59
586.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Opublikowano 2009-07-13 23:33:29
587.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2009-06-24 15:31:34
588.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2009-06-24 15:29:03
589.  Przetarg na sprzedaż fabrycznie nowego ciągnika kompaktowego Dopierała Janusz Opublikowano 2009-06-23 13:56:14
590.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dopierała Janusz Opublikowano 2009-06-03 10:29:45
591.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi Dopierała Janusz Opublikowano 2009-05-09 19:58:37
592.  Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport Dopierała Janusz Opublikowano 2009-05-07 16:34:07
593.  Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport Dopierała Janusz Opublikowano 2009-05-07 16:33:08
594.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2009-04-23 17:37:45
595.  Informacja o zmianie treści SIWZ na wykonanie projektu rozbudowy stadionu Dopierała Janusz Usunięto 2009-04-23 17:37:31
596.  Odpowiedź na pytania dotyczące rozbudowy stadionu żużlowego Dopierała Janusz Usunięto 2009-04-23 17:37:26
597.  Odpowiedź na pytania dotyczące rozbudowy stadionu żużlowego Dopierała Janusz Usunięto 2009-04-23 17:37:23
598.  Odpowiedź na pytania dotyczące rozbudowy stadionu żużlowego Dopierała Janusz Usunięto 2009-04-23 17:37:19
599.  Przetarg na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy stadionu żużlowego Dopierała Janusz Usunięto 2009-04-23 17:37:14
600.  Informacja o wyborze oferty na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2009-04-23 17:37:05
601.  Przetarg na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2009-04-23 17:36:54
602.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dopierała Janusz Opublikowano 2009-04-23 17:35:38
603.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2009-04-23 17:11:22
604.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2009-04-22 08:34:46
605.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2009-03-25 17:11:59
606.  Informacja o zmianie treści SIWZ na wykonanie projektu rozbudowy stadionu Dopierała Janusz Opublikowano 2009-03-17 18:06:15
607.  Odpowiedź na pytania dotyczące rozbudowy stadionu żużlowego Dopierała Janusz Opublikowano 2009-03-12 14:30:10
608.  Odpowiedź na pytania dotyczące rozbudowy stadionu żużlowego Dopierała Janusz Opublikowano 2009-03-11 17:09:43
609.  Odpowiedź na pytania dotyczące rozbudowy stadionu żużlowego Dopierała Janusz Opublikowano 2009-03-03 18:15:27
610.  Informacja o wynikach naboru Dopierała Janusz Opublikowano 2009-02-26 10:16:13
611.  Lista kandydatów na stanowisko Kierownik Zespołu Obiektów w MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2009-02-23 13:45:56
612.  Informacja o wyborze oferty na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2009-02-11 18:23:54
613.  Nabór na stanowisko: Kierownik Zespołu Obiektów Dopierała Janusz Opublikowano 2009-02-06 12:42:25
614.  Przetarg na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy stadionu żużlowego Dopierała Janusz Modyfikowano 2009-02-05 16:43:10
615.  Przetarg na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy stadionu żużlowego Dopierała Janusz Opublikowano 2009-02-03 17:26:38
616.  Ogłoszenie o dzierżawie terenu Dopierała Janusz Opublikowano 2009-01-28 09:46:14
617.  Lista kandydatów na stanowisko Kierownik ZCIiPT Dopierała Janusz Usunięto 2009-01-22 19:05:23
618.  Nabór na stanowisko Kierownika ZCIiPT Dopierała Janusz Usunięto 2009-01-22 19:05:18
619.  Przetarg na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2009-01-22 19:01:39
620.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na ochronę Dopierała Janusz Usunięto 2009-01-22 18:59:21
621.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2009-01-22 18:58:44
622.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2009-01-22 18:58:35
623.  Ogłoszenie o przetargu na budowę przyłącza kanalizacyjnego Dopierała Janusz Usunięto 2009-01-15 15:23:27
624.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2009-01-15 15:23:15
625.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na ochronę Dopierała Janusz Opublikowano 2009-01-15 15:22:33
626.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2008-12-24 09:40:48
627.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta Dopierała Janusz Usunięto 2008-12-23 09:16:20
628.  Informacja o wynikach naboru Dopierała Janusz Opublikowano 2008-12-23 09:14:56
629.  Lista kandydatów na stanowisko Kierownik ZCIiPT Dopierała Janusz Opublikowano 2008-12-16 14:22:19
630.  Nabór na stanowisko Kierownika ZCIiPT Dopierała Janusz Opublikowano 2008-12-01 15:54:08
631.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2008-11-27 18:58:55
632.  Ogłoszenie o przetargu na budowę przyłącza kanalizacyjnego Dopierała Janusz Opublikowano 2008-10-30 17:46:58
633.  Odpowiedż na zadane pytanie Dopierała Janusz Usunięto 2008-10-23 09:34:09
634.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę samochodu polewaczki Dopierała Janusz Usunięto 2008-10-23 09:34:06
635.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu Dopierała Janusz Usunięto 2008-10-23 09:34:00
636.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2008-10-23 09:33:56
637.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2008-10-14 09:23:56
638.  Odpowiedż na zadane pytanie Dopierała Janusz Opublikowano 2008-10-08 09:57:58
639.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę samochodu polewaczki Dopierała Janusz Opublikowano 2008-10-03 14:51:29
640.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu Dopierała Janusz Opublikowano 2008-09-19 15:21:39
641.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-26 14:18:18
642.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę basenu Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-26 14:18:10
643.  Ogłoszenie o przetargu na wykonanie projektu rozbudowy trybun stadionu Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-26 14:17:58
644.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Opublikowano 2008-08-14 15:18:32
645.  Lista kandydatów na stanowisko referenta Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 16:35:26
646.  Nabór na stanowisko referenta Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 16:35:09
647.  Odpowiedż na zadane pytania dotyczące funkcji Inżyniera Kontraktu Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 16:34:40
648.  Odpowiedż na zadane pytanie dotyczace funkcji Inżyniera Kontraktu Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 16:34:35
649.  Odpowiedż na zadane pytanie dotyczace funkcji Inżyniera Kontraktu Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 16:34:30
650.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 16:34:24
651.  Przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - Inspektora Nadzoru Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 16:34:17
652.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 09:29:13
653.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 09:29:02
654.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy toru speedrowerowego Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 09:28:50
655.  Przetarg nieograniczony na budowa toru speedrowerowego Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 09:28:26
656.  Przetarg nieograniczony na budowę przyłącza kanalizacyjnego MOSiR do sieci Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 09:28:14
657.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2008-08-06 14:29:02
658.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę basenu Dopierała Janusz Opublikowano 2008-08-06 14:25:20
659.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta Dopierała Janusz Opublikowano 2008-08-04 14:34:09
660.  Ogłoszenie o przetargu na wykonanie projektu rozbudowy trybun stadionu Dopierała Janusz Opublikowano 2008-07-30 18:20:56
661.  Lista kandydatów na stanowisko referenta Dopierała Janusz Opublikowano 2008-07-28 16:19:54
662.  Odpowiedż na zadane pytania dotyczące funkcji Inżyniera Kontraktu Dopierała Janusz Opublikowano 2008-07-14 17:52:53
663.  Odpowiedż na zadane pytanie dotyczace funkcji Inżyniera Kontraktu Dopierała Janusz Opublikowano 2008-07-11 13:13:31
664.  Nabór na stanowisko referenta Dopierała Janusz Opublikowano 2008-07-11 08:43:39
665.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2008-07-02 15:00:06
666.  Odpowiedż na zadane pytanie dotyczace funkcji Inżyniera Kontraktu Dopierała Janusz Opublikowano 2008-07-02 14:30:04
667.  Ogłoszenie o przetargu na budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-28 12:20:22
668.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac. Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-28 12:19:39
669.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac. Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-28 12:19:31
670.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac. Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-28 12:19:21
671.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac. Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-28 12:18:42
672.  Przedłużenie terminu składania ofert na budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-28 12:18:33
673.  Odrzucenie protestu w sprawie budowy Centrum Rekreacyjno-Sportowego Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-28 12:18:23
674.  Wezwanie do udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-28 12:18:13
675.  Ogłoszenie o przetargu na budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-28 12:17:32
676.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-27 17:08:51
677.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-24 14:28:34
678.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy toru speedrowerowego Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-24 12:59:20
679.  Przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - Inspektora Nadzoru Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-12 13:20:58
680.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac. Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-11 16:18:55
681.  Przetarg nieograniczony na budowa toru speedrowerowego Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-09 19:54:12
682.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac. Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-09 19:37:15
683.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac. Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-05 20:15:10
684.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac. Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-03 17:00:53
685.  Informacja o wyborze oferty na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-03 16:47:40
686.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę fizyczną obiektów MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-03 16:47:15
687.  Przedłużenie terminu składania ofert na budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-03 16:39:19
688.  Przetarg nieograniczony na budowę przyłącza kanalizacyjnego MOSiR do sieci Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-02 18:57:08
689.  Odrzucenie protestu w sprawie budowy Centrum Rekreacyjno-Sportowego Dopierała Janusz Opublikowano 2008-05-21 14:04:18
690.  Wezwanie do udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu Dopierała Janusz Opublikowano 2008-05-13 16:00:36
691.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2008-05-02 11:05:22
692.  Informacja o wyborze oferty na ochronę obiektów MOSiR Fidali Agnieszka Opublikowano 2008-04-29 15:00:11
693.  Ogłoszenie o przetargu na budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego Dopierała Janusz Opublikowano 2008-04-28 15:36:53
694.  Robert Jagiełowicz Fidali Agnieszka Modyfikowano 2008-04-28 12:25:12
695.  Mapa Dopierała Janusz Opublikowano 2008-04-23 13:23:05
696.  Działki i budynki będące w zarządzie i użytkowaniu Dopierała Janusz Opublikowano 2008-04-23 13:21:47
697.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Opublikowano 2008-04-23 13:20:43
698.  Robert Jagiełowicz Dopierała Janusz Opublikowano 2008-04-23 12:20:50
699.  Archiwalna strona MOSiR Zielona Góra - BIP Dopierała Janusz Opublikowano 2008-04-23 10:50:50
700.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę fizyczną obiektów MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2008-04-18 16:21:07
701.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2008-03-12 12:24:20
Kontakt z administratorem | Pomoc  © BIP - Zielona Góra 2019