Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

   
    Rejestr zmian
 
MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMIOTOWE
Rejestr zmian
Lp. Informacja Osoba zmieniająca Rodzaj zmiany Data
1.  Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-08-23 15:34:30
2.  Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2018-08-08 16:00:41
3.  Budowa bezobsługowego parku linowego przy ul. Źródlanej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-05-16 15:50:42
4.  Budowa bezobsługowego parku linowego przy ul. Źródlanej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-04-30 15:07:00
5.  Budowa bezobsługowego parku linowego przy ul. Źródlanej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2018-04-13 17:51:08
6.  Zakup i dostawę specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-03-30 13:21:13
7.  Zakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-03-27 10:33:38
8.  Zakup i dostawę specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-03-27 10:28:10
9.  Zakup i dostawę specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2018-03-19 21:29:41
10.  Zakup i dostawa specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-03-16 18:32:49
11.  Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-03-12 14:17:54
12.  Plan zamówień publicznych na 2018 rok Dopierała Janusz Opublikowano 2018-03-12 14:15:28
13.  Zakup i dostawa specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-03-07 13:24:24
14.  Zakup i dostawa specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2018-02-27 19:45:09
15.  Zakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-02-23 16:02:26
16.  Zakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-02-07 10:42:36
17.  Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-02-05 15:23:48
18.  Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2018-01-19 20:46:53
19.  Zakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-01-18 11:34:52
20.  Zakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-01-15 17:38:00
21.  Zakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Opublikowano 2018-01-10 19:58:27
22.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-12-29 16:22:01
23.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-12-29 16:15:12
24.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-12-15 17:55:13
25.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-12-14 16:23:48
26.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2017-12-14 16:23:04
27.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-12-14 15:41:36
28.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Opublikowano 2017-12-12 15:40:00
29.  Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze. Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-09-29 13:30:14
30.  Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze. Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-09-12 14:56:56
31.  Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze. Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-09-06 15:35:36
32.  Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze. Dopierała Janusz Opublikowano 2017-08-25 20:35:54
33.  Budowa Kompleksu Sportowo-rekreacyjnego Basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-08-03 15:42:25
34.  Budowa Kompleksu Sportowo-rekreacyjnego Basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-07-21 14:11:35
35.  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy przygotowywaniu i prawidłowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni na terenie miasta Zielona Góra – Wzgórza Piastowskie. Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-07-19 18:20:46
36.  Budowa Kompleksu Sportowo-rekreacyjnego Basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2017-07-18 16:46:21
37.  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy przygotowywaniu i prawidłowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni na terenie miasta Zielona Góra – Wzgórza Piastowskie. Dopierała Janusz Opublikowano 2017-06-30 19:35:48
38.  Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-04-28 15:42:28
39.  Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-04-28 15:41:17
40.  Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 Dopierała Janusz Opublikowano 2017-04-25 14:31:00
41.  Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-04-19 15:00:10
42.  Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-04-17 15:48:11
43.  Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-04-12 17:30:24
44.  Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego Dopierała Janusz Opublikowano 2017-03-31 17:53:29
45.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-03-21 16:01:28
46.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-02-23 15:57:39
47.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Opublikowano 2017-02-17 17:08:04
48.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-01-04 18:07:51
49.  Nabór na stanowisko inspektora w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-01-03 08:27:23
50.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2016-12-23 12:35:41
51.  Nabór na stanowisko inspektora w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2016-12-12 13:45:34
52.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Opublikowano 2016-12-07 15:55:48
53.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2016-12-07 15:46:31
54.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Opublikowano 2016-11-29 15:39:26
55.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2016-11-22 14:39:58
56.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów MOSiR z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2016-02-12 15:43:55
57.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów MOSiR z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Opublikowano 2016-01-08 15:46:55
58.  Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania w CRS Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-12-21 13:58:49
59.  Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania w CRS Dopierała Janusz Opublikowano 2015-12-09 16:02:23
60.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-12-04 15:49:14
61.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-12-03 15:41:36
62.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-12-03 15:40:59
63.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Opublikowano 2015-11-17 15:41:09
64.  Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-11-12 15:32:39
65.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-11-06 21:46:33
66.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2015-11-06 21:45:50
67.  Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2015-10-29 15:53:36
68.  Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-10-28 17:32:01
69.  Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-10-28 16:55:10
70.  Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2015-10-28 16:54:32
71.  Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2015-10-28 16:48:18
72.  Agnieszka Dudzińska - Kierownik Działu Administracyjnego Dopierała Janusz Opublikowano 2015-10-28 10:38:13
73.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Wycofano 2015-10-28 10:02:02
74.  Marta Poźniak - Kierownik Działu Technicznego Zespołu Obiektów Dopierała Janusz Opublikowano 2015-10-28 10:01:18
75.  Karina Szymańska - Kierownik Działu Sportu i Marketingu Dopierała Janusz Opublikowano 2015-10-28 09:57:54
76.  Olga Łosiak - Główny Księgowy Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-10-28 09:51:14
77.  Olga Łosiak - Główny Księgowy Dopierała Janusz Opublikowano 2015-10-28 09:49:21
78.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-10-28 09:44:22
79.  Robert Jagiełowicz Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-10-28 09:39:56
80.  Obowiązujące dokumenty Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-10-27 11:03:33
81.  Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2015-10-20 15:53:23
82.  Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-06-03 13:43:56
83.  Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-06-03 13:43:18
84.  Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-05-25 16:34:50
85.  Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-05-25 16:33:50
86.  Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-05-19 15:51:20
87.  Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-04-25 09:37:24
88.  Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-04-22 15:00:21
89.  Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2015-04-10 16:26:30
90.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-02-13 22:32:16
91.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-02-04 16:06:28
92.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-01-28 16:10:51
93.  Przetarg na usługę odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-01-16 09:55:39
94.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Opublikowano 2015-01-13 16:11:42
95.  Przetarg na usługę odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2015-01-07 17:33:35
96.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-12-23 11:33:23
97.  Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania i doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-12-05 16:27:57
98.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2014-12-04 17:00:10
99.  Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania i doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2014-11-19 16:54:14
100.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-11-13 14:32:19
101.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-10-23 17:16:51
102.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Opublikowano 2014-10-18 18:03:14
103.  Rozbudowa hali lekkoatletycznej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i przynależnej infrastruktury technicznej zlokalizowanej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-05-29 12:37:30
104.  Wymiana sztucznej nawierzchni boiska oraz rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-05-23 16:09:31
105.  Rozbudowa hali lekkoatletycznej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i przynależnej infrastruktury technicznej zlokalizowanej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-05-21 20:38:47
106.  Rozbudowa hali lekkoatletycznej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i przynależnej infrastruktury technicznej zlokalizowanej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-05-21 14:14:35
107.  Rozbudowa hali lekkoatletycznej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i przynależnej infrastruktury technicznej zlokalizowanej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2014-05-10 20:33:35
108.  Wymiana sztucznej nawierzchni boiska oraz rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-05-08 18:58:26
109.  Wymiana sztucznej nawierzchni boiska oraz rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2014-04-30 18:43:54
110.  Nabór na stanowisko starszego inspektora do spraw BHP Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-04-30 15:12:32
111.  Nabór na stanowisko starszego inspektora do spraw BHP Dopierała Janusz Opublikowano 2014-03-07 13:12:52
112.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-02-25 22:34:27
113.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-02-07 14:23:39
114.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-01-31 16:25:53
115.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-01-31 16:25:14
116.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-01-23 13:59:56
117.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-01-22 17:04:13
118.  Zakup i dostawa chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-01-22 16:29:43
119.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Opublikowano 2014-01-16 21:33:33
120.  Zakup i dostawa chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-01-14 17:04:01
121.  Zakup i dostawa chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-01-09 21:34:27
122.  Zakup i dostawa chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2014-01-09 21:33:08
123.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-12-23 17:25:58
124.  Ochrona fizyczna obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-12-23 17:20:27
125.  Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania oraz doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-12-18 17:28:55
126.  Ochrona fizyczna obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2013-12-11 21:55:15
127.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-12-10 09:37:30
128.  ,,Utworzenie systemu e-usług dla mieszkańców w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze”. Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-12-09 15:24:53
129.  Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania oraz doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2013-12-06 17:22:13
130.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Opublikowano 2013-12-03 16:07:37
131.  Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-11-25 23:18:15
132.  Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2013-11-14 18:50:48
133.  Ogłoszenie o przetargu na budowa sauny zewnętrznej Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-11-08 17:59:09
134.  Ogłoszenie o przetargu na budowa sauny zewnętrznej Dopierała Janusz Opublikowano 2013-10-23 12:36:42
135.  Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi przewozu osób z podziałem na 3 zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-09-19 15:03:05
136.  Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi przewozu osób z podziałem na 3 zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-09-10 21:42:03
137.  Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi przewozu osób z podziałem na 3 zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-09-10 21:38:08
138.  Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi przewozu osób z podziałem na 3 zadania Dopierała Janusz Opublikowano 2013-09-10 00:13:09
139.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nazakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-08-19 14:04:46
140.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nazakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-08-12 17:27:51
141.  Mapa Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-08-01 09:58:49
142.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-07-24 13:32:46
143.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nazakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości Dopierała Janusz Opublikowano 2013-06-28 20:21:32
144.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-06-25 22:13:34
145.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dopierała Janusz Opublikowano 2013-06-25 22:13:03
146.  ,,Utworzenie systemu e-usług dla mieszkańców w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze”. Dopierała Janusz Opublikowano 2013-05-10 22:26:00
147.  Wykaz nieruchomości będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze przeznaczonych do dzierżawy. Dopierała Janusz Opublikowano 2013-04-26 10:16:02
148.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na Davis Cup by BNP Paribas Polska- RPA Dopierała Janusz Usunięto 2013-04-10 21:39:00
149.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na Davis Cup by BNP Paribas Polska- RPA Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-04-06 17:57:40
150.  Przetarg na dostawę oraz instalację demontowalnych band pneumatycznych wokół toru żużlowego Dopierała Janusz Usunięto 2013-03-14 19:15:42
151.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na dostawę oraz instalację demontowalnych band pneumatycznych wokół toru żużlowego na stadionie przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze. Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-03-14 19:14:04
152.  Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Dopierała Janusz Usunięto 2013-03-12 12:29:12
153.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na dostawę oraz instalację demontowalnych band pneumatycznych wokół toru żużlowego na stadionie przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze. Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-03-12 09:40:32
154.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na dostawę oraz instalację demontowalnych band pneumatycznych wokół toru żużlowego na stadionie przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze. Dopierała Janusz Opublikowano 2013-02-28 22:29:50
155.  Przetarg na dostawę oraz instalację demontowalnych band pneumatycznych wokół toru żużlowego Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-02-28 17:09:34
156.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na Davis Cup by BNP Paribas Polska- RPA Dopierała Janusz Opublikowano 2013-02-21 19:35:52
157.  Przetarg na dostawę oraz instalację demontowalnych band pneumatycznych wokół toru żużlowego Dopierała Janusz Opublikowano 2013-02-19 18:51:54
158.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2013-02-04 15:51:53
159.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2013-02-04 15:51:50
160.  Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Dopierała Janusz Opublikowano 2013-02-04 15:51:46
161.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę fizyczna osób i mienia Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-15 14:11:00
162.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2013-01-15 14:10:49
163.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:32:07
164.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę fizyczna obiektów MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:31:43
165.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:30:57
166.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:30:38
167.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:30:20
168.  Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:30:06
169.  Ogłoszenie o przetargu na odśnieżanie dachów oraz usuwania sopli Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:29:33
170.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:29:16
171.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:28:50
172.  Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:28:45
173.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:28:25
174.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2013-01-14 15:27:49
175.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Opublikowano 2013-01-05 16:56:44
176.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę fizyczna obiektów MOSiR Dopierała Janusz Modyfikowano 2012-12-31 15:54:23
177.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę fizyczna obiektów MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2012-12-31 15:33:56
178.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę fizyczna osób i mienia Dopierała Janusz Opublikowano 2012-12-18 21:21:27
179.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-11-23 16:58:29
180.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-11-21 15:12:52
181.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Opublikowano 2012-11-19 17:49:43
182.  Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania Dopierała Janusz Opublikowano 2012-11-09 14:55:30
183.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 14:00:29
184.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 14:00:26
185.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 14:00:23
186.  Modyfikacja treści SWIZ Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 14:00:19
187.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 14:00:17
188.  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 14:00:03
189.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:59:59
190.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:59:35
191.  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:59:31
192.  Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:59:17
193.  Ogłoszenie o przetargu na wykonanie konserwacji obiektów MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:59:11
194.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:58:53
195.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:58:48
196.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:58:34
197.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:58:29
198.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:58:19
199.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:57:53
200.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:57:44
201.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:57:32
202.  Ogłoszenie o przetargu na odśnieżanie dachów oraz usuwania sopli Dopierała Janusz Opublikowano 2012-10-31 20:44:45
203.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dopierała Janusz Opublikowano 2012-10-26 16:31:09
204.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-10-26 08:50:54
205.  Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2012-10-05 16:55:11
206.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-09-26 09:46:44
207.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Opublikowano 2012-09-07 14:06:54
208.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Opublikowano 2012-09-06 08:47:12
209.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Opublikowano 2012-09-04 14:25:37
210.  Modyfikacja treści SWIZ Dopierała Janusz Opublikowano 2012-09-04 14:22:35
211.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Opublikowano 2012-08-28 16:52:06
212.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Opublikowano 2012-08-24 16:41:17
213.  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dopierała Janusz Opublikowano 2012-08-24 16:33:54
214.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2012-08-06 15:26:51
215.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-07-25 15:17:49
216.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2012-07-18 11:34:41
217.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2012-07-16 15:50:01
218.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-07-10 14:33:14
219.  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu Dopierała Janusz Opublikowano 2012-06-29 07:03:50
220.  Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Dopierała Janusz Opublikowano 2012-06-27 22:12:35
221.  Ogłoszenie o przetargu na wykonanie konserwacji obiektów MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2012-06-25 15:02:04
222.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Opublikowano 2012-06-18 18:17:07
223.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Opublikowano 2012-06-18 18:15:15
224.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-28 15:35:40
225.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę środków czystości Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-28 15:35:25
226.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-28 15:34:46
227.  Zmiana treści SWIZ Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-28 15:34:29
228.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę produktów toaletowych Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-28 15:34:18
229.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-05-28 15:33:55
230.  Wykaz działek przeznaczonych do najmu w drodze przetargu Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-16 15:24:19
231.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-16 15:23:51
232.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-16 15:23:37
233.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-16 15:23:22
234.  Ogłoszenie o przetargu na przygotowanie do druku i druk materiałów poligraficznych Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-16 15:22:13
235.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-05-16 15:18:36
236.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-05-09 16:18:46
237.  Ogłoszenie o przetargu na przygotowanie do druku i druk materiałów poligraficznych Dopierała Janusz Opublikowano 2012-05-08 22:00:01
238.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę produktów toaletowych Dopierała Janusz Opublikowano 2012-05-08 20:42:22
239.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-04-23 15:52:18
240.  Zmiana treści SWIZ Dopierała Janusz Opublikowano 2012-04-18 09:34:16
241.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Opublikowano 2012-04-17 15:55:58
242.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Opublikowano 2012-04-16 16:31:07
243.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę środków czystości Dopierała Janusz Opublikowano 2012-04-12 15:50:48
244.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-04-12 15:41:52
245.  Wykaz działek przeznaczonych do najmu w drodze przetargu Dopierała Janusz Opublikowano 2012-02-29 13:42:32
246.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Opublikowano 2012-02-15 13:45:19
247.  Obowiązujące dokumenty Dopierała Janusz Modyfikowano 2012-02-13 10:13:07
248.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2012-02-09 09:51:20
249.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Dopierała Janusz Usunięto 2012-01-05 17:44:44
250.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Dopierała Janusz Usunięto 2012-01-05 17:44:36
251.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2012-01-05 17:44:27
252.  Informacjao pytaniach Dopierała Janusz Usunięto 2012-01-05 17:44:20
253.  Przetarg na odśnieżanie dachów oraz usuwanie sopli z budynków MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2012-01-05 17:44:03
254.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-01-05 17:42:41
255.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-01-05 17:41:19
256.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Dopierała Janusz Opublikowano 2011-12-21 15:01:52
257.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Usunięto 2011-12-21 14:57:55
258.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę urządzenia do konserwacji nawierzchni Dopierała Janusz Usunięto 2011-12-21 14:57:41
259.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Usunięto 2011-12-21 14:57:33
260.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Dopierała Janusz Opublikowano 2011-12-21 14:56:47
261.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2011-11-29 15:36:21
262.  Obowiązujące dokumenty Dopierała Janusz Modyfikowano 2011-11-29 13:09:25
263.  Informacjao pytaniach Dopierała Janusz Opublikowano 2011-11-15 16:35:46
264.  Przetarg na odśnieżanie dachów oraz usuwanie sopli z budynków MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2011-11-07 13:22:49
265.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2011-11-02 10:19:31
266.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Opublikowano 2011-08-29 15:28:29
267.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę urządzenia do konserwacji nawierzchni Dopierała Janusz Opublikowano 2011-08-17 14:54:43
268.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę chemii Dopierała Janusz Usunięto 2011-08-16 16:49:40
269.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę środków czystości Dopierała Janusz Usunięto 2011-08-16 16:49:35
270.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę urządzenia do konserwacji nawierzchni sportowych Dopierała Janusz Usunięto 2011-08-16 16:46:20
271.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent Dopierała Janusz Usunięto 2011-08-16 16:45:48
272.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Opublikowano 2011-08-16 16:42:22
273.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę urządzenia do konserwacji nawierzchni sportowych Dopierała Janusz Opublikowano 2011-07-27 07:50:30
274.  Lista kandydatów na stanowisko Referent Dopierała Janusz Usunięto 2011-05-20 13:06:21
275.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent Dopierała Janusz Opublikowano 2011-05-20 13:06:13
276.  Informacja o wynikach naboru Dopierała Janusz Usunięto 2011-05-18 15:28:45
277.  Nabór na stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Dopierała Janusz Usunięto 2011-05-18 15:21:52
278.  Lista kandydatów na stanowisko Referent Dopierała Janusz Opublikowano 2011-05-18 15:21:02
279.  Nabór na stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Dopierała Janusz Opublikowano 2011-05-06 15:52:56
280.  Lista kandydatów na stanowisko Referent Dopierała Janusz Usunięto 2011-05-06 15:30:11
281.  Nabór na stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Dopierała Janusz Usunięto 2011-05-06 15:30:04
282.  Informacja o wynikach naboru Dopierała Janusz Opublikowano 2011-05-06 15:29:53
283.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Usunięto 2011-04-28 15:55:33
284.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę środków czystości Dopierała Janusz Usunięto 2011-04-28 15:55:15
285.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę środków czystości Dopierała Janusz Opublikowano 2011-04-28 15:53:43
286.  Lista kandydatów na stanowisko Referent Dopierała Janusz Opublikowano 2011-04-27 15:37:08
287.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2011-04-20 15:10:33
288.  Robert Jagiełowicz Dopierała Janusz Modyfikowano 2011-04-20 15:08:43
289.  Informacja o pytaniach na dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej Dopierała Janusz Usunięto 2011-04-15 15:51:13
290.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej Dopierała Janusz Usunięto 2011-04-15 15:50:56
291.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę środków czystości Dopierała Janusz Opublikowano 2011-04-15 15:49:38
292.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę chemii Dopierała Janusz Opublikowano 2011-04-15 15:43:54
293.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Opublikowano 2011-04-11 15:31:06
294.  Nabór na stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Dopierała Janusz Opublikowano 2011-04-11 15:25:43
295.  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu Dopierała Janusz Usunięto 2011-04-08 08:53:02
296.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę produktów toaletowych i środków czystości Dopierała Janusz Usunięto 2011-04-08 08:52:19
297.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę środków czystości Dopierała Janusz Opublikowano 2011-04-08 08:49:55
298.  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu Dopierała Janusz Opublikowano 2011-04-01 17:41:56
299.  Informacja o pytaniach na dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej Dopierała Janusz Opublikowano 2011-03-31 18:03:08
300.  Działki i budynki będące w zarządzie i użytkowaniu Dopierała Janusz Modyfikowano 2011-03-31 09:23:50
301.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę produktów toaletowych i środków czystości Dopierała Janusz Opublikowano 2011-03-24 15:20:40
302.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej Dopierała Janusz Opublikowano 2011-03-24 15:10:56
303.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2011-03-24 15:09:18
304.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2011-03-24 15:09:13
305.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2011-03-24 15:09:11
306.  Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) Dopierała Janusz Usunięto 2011-03-24 15:08:34
307.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 14:20:07
308.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 14:20:00
309.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2011-01-25 14:19:14
310.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:33:17
311.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:32:59
312.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia CRS Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:32:52
313.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działania promocyjne Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:32:28
314.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia w CRS Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:32:22
315.  Ogłoszenie o przetargu na usługę odśnieżania dachów oraz usuwania sopli Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:32:08
316.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:31:54
317.  Przetarg na ochronę obiektu CRS w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:31:27
318.  Modyfkacja SIWZ na ochronę CRS oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:31:21
319.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:31:11
320.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2011-01-25 13:28:51
321.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Opublikowano 2011-01-19 17:12:26
322.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Opublikowano 2011-01-17 16:07:59
323.  Modyfkacja SIWZ na ochronę CRS oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Opublikowano 2011-01-17 16:01:32
324.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2011-01-13 13:39:15
325.  Przetarg na ochronę obiektu CRS w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Opublikowano 2011-01-13 13:31:05
326.  Obowiązujące dokumenty Dopierała Janusz Modyfikowano 2011-01-12 17:34:47
327.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Opublikowano 2010-12-09 12:53:27
328.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-12-08 16:59:29
329.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-12-08 16:58:19
330.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-12-08 16:58:11
331.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia CRS Dopierała Janusz Usunięto 2010-12-08 16:58:04
332.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Usunięto 2010-12-08 16:57:58
333.  Ogłoszenie o przetargu na usługę odśnieżania dachów oraz usuwania sopli Dopierała Janusz Opublikowano 2010-11-29 15:11:40
334.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-11-15 15:30:13
335.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia w CRS Dopierała Janusz Opublikowano 2010-11-05 14:09:13
336.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-11-03 16:57:13
337.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Usunięto 2010-11-03 16:56:59
338.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia CRS Dopierała Janusz Usunięto 2010-11-03 16:56:52
339.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu i urządzeń do ciągnika Dopierała Janusz Usunięto 2010-11-03 16:56:24
340.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu czyszczącego Dopierała Janusz Usunięto 2010-11-03 16:56:17
341.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Opublikowano 2010-11-03 16:55:50
342.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia CRS Dopierała Janusz Opublikowano 2010-10-25 14:31:13
343.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działania promocyjne Dopierała Janusz Opublikowano 2010-10-19 21:00:21
344.  Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) Dopierała Janusz Opublikowano 2010-10-14 16:47:00
345.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-10-08 15:49:57
346.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-09-30 07:16:30
347.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż mebli Dopierała Janusz Usunięto 2010-09-30 07:16:25
348.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-09-30 07:15:42
349.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-09-30 07:15:35
350.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-09-30 07:15:10
351.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia CRS Dopierała Janusz Opublikowano 2010-09-27 16:15:05
352.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Opublikowano 2010-09-14 20:11:36
353.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-09-14 20:09:45
354.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Opublikowano 2010-09-08 20:41:23
355.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia CRS Dopierała Janusz Opublikowano 2010-08-31 18:42:11
356.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu i urządzeń do ciągnika Dopierała Janusz Opublikowano 2010-08-31 18:36:17
357.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu czyszczącego Dopierała Janusz Opublikowano 2010-08-30 20:10:51
358.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-08-16 16:13:52
359.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż mebli Dopierała Janusz Opublikowano 2010-08-07 15:37:43
360.  Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:32:56
361.  Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:32:53
362.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:32:44
363.  Odpowiedź na pytanie - Dostawa i montaż estrady Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:32:32
364.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż estrady Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:32:28
365.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działania promocyjne Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:32:24
366.  Zmiana SIWZ na działania promocyjne w sportach halowych Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:32:04
367.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działania promocyjne Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:31:43
368.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko REFERENT 2 Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:31:20
369.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko REFERENT 1 Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:31:17
370.  Lista kandydatów na stanowisko referenta Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:31:01
371.  Nabór na stanowisko urzędnicze w MOSiR Zielona Góra Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:30:58
372.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:30:44
373.  Lista kandydatów spełniających wymogi Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:30:38
374.  Nabór na stanowisko urzędnicze w MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:30:30
375.  Ogłoszenie o wyniku przetargu - Odnowa biologiczna Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:29:59
376.  Ogłoszenie o zamknięciu przetargu Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:29:53
377.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-07-16 15:28:44
378.  Obowiązujące dokumenty Dopierała Janusz Modyfikowano 2010-07-06 17:23:23
379.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2010-07-05 07:04:45
380.  Robert Jagiełowicz Dopierała Janusz Modyfikowano 2010-07-05 07:01:32
381.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-29 16:13:16
382.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko REFERENT 2 Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-29 13:20:26
383.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko REFERENT 1 Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-29 13:20:22
384.  Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-23 16:19:27
385.  Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-23 16:17:42
386.  Lista kandydatów na stanowisko referenta Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-22 14:20:22
387.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-16 08:13:38
388.  Odpowiedź na pytanie - Dostawa i montaż estrady Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-11 19:41:55
389.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:51:23
390.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż mebli Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:51:19
391.  Odpowiedź na pytanie na najem - Odnowa biologiczna Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:51:10
392.  Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno–Sportowym Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:51:05
393.  Ogłoszenie o zamknięciu przetargu - Squash Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:59
394.  Ogłoszenie o zamknięciu przetargu - Siłownia i fitness Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:53
395.  Informacja o wyniku przetargu - Odnowa biologiczna Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:47
396.  Informacja o wyniku przetargu - Sklep sportowy Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:43
397.  Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu - Sala zabaw Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:39
398.  Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu - Gastronomia Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:34
399.  Odpowiedź na pytanie na najem - Sala zabaw Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:28
400.  Odpowiedź na pytanie na najem - Sklep sportowy Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:24
401.  Odpowiedzi na pytania na najem - Squash Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:19
402.  Odpowiedzi na pytania na najem - Squash Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:15
403.  Odpowiedzi na pytania na najem - Sklep sportowy Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:10
404.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:05
405.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:49:58
406.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:49:52
407.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:49:47
408.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:49:40
409.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:49:35
410.  Nabór na stanowisko urzędnicze w MOSiR Zielona Góra Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-08 12:48:41
411.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Starsza Księgowa Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:41
412.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:38
413.  Informacja o wynikach naboru - Referent Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:33
414.  Nabór na stanowisko asystentka zakończony Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:29
415.  Lista kandydatów na stanowisko - Specjalista Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:26
416.  Lista kandydatów na stanowisko - Referent Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:20
417.  Lista kandydatów na stanowisko Starsza Księgowa Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:15
418.  Nabór na stanowisko - Starsza Księgowa Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:10
419.  Nabór na stanowisko - Specjalisty Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:05
420.  Nabór na stanowisko - Referenta Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:00
421.  Nabór pracowników do pracy w Centrum Rekreacyjno–Sportowym Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:45:55
422.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:45:45
423.  Wykaz lokali przeznaczonych do najmu Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:45:39
424.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż estrady Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-07 15:40:17
425.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działania promocyjne Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-01 17:43:25
426.  Zmiana SIWZ na działania promocyjne w sportach halowych Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-01 17:37:31
427.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent Dopierała Janusz Opublikowano 2010-05-28 15:43:37
428.  Lista kandydatów spełniających wymogi Dopierała Janusz Opublikowano 2010-05-25 16:03:05
429.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działania promocyjne Dopierała Janusz Opublikowano 2010-05-19 21:51:46
430.  Ogłoszenie o wyniku przetargu - Odnowa biologiczna Dopierała Janusz Opublikowano 2010-05-18 11:56:49
431.  Nabór na stanowisko urzędnicze w MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2010-05-13 14:51:33
432.  Ogłoszenie o zamknięciu przetargu Dopierała Janusz Opublikowano 2010-05-10 15:51:19
433.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-05-06 19:20:47
434.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż mebli Dopierała Janusz Opublikowano 2010-04-26 10:03:18
435.  Odpowiedź na pytanie na najem - Odnowa biologiczna Dopierała Janusz Opublikowano 2010-04-20 11:49:20
436.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Usunięto 2010-04-19 15:44:27
437.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Usunięto 2010-04-19 15:43:54
438.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2010-04-19 15:43:43
439.  Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno–Sportowym Dopierała Janusz Opublikowano 2010-04-02 18:02:12
440.  Informacja o wyniku przetargu - Squash Dopierała Janusz Usunięto 2010-03-26 16:04:44
441.  Ogłoszenie o zamknięciu przetargu - Squash Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-26 16:04:38
442.  Informacja o wyniku przetargu - Siłownia i Fitness Dopierała Janusz Usunięto 2010-03-26 16:01:52
443.  Ogłoszenie o zamknięciu przetargu - Siłownia i fitness Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-26 16:01:43
444.  Informacja o wyniku przetargu - Odnowa biologiczna Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-24 15:28:55
445.  Informacja o wyniku przetargu - Siłownia i Fitness Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-24 15:26:30
446.  Informacja o wyniku przetargu - Squash Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-24 15:24:08
447.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Starsza Księgowa Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-24 11:29:07
448.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-22 17:43:14
449.  Informacja o wyniku przetargu - Sklep sportowy Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-19 15:17:26
450.  Informacja o wynikach naboru - Referent Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-12 16:04:04
451.  Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu - Sala zabaw Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-12 16:00:29
452.  Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu - Gastronomia Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-12 15:56:32
453.  Nabór na stanowisko asystentka zakończony Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-11 13:47:05
454.  Odpowiedź na pytanie na najem - Sala zabaw Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-04 15:44:14
455.  Odpowiedź na pytanie na najem - Sklep sportowy Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-02 15:58:00
456.  Lista kandydatów na stanowisko - Specjalista Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-01 14:37:30
457.  Lista kandydatów na stanowisko - Referent Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-01 14:37:26
458.  Odpowiedzi na pytania na najem - Squash Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-26 14:57:41
459.  Lista kandydatów na stanowisko Starsza Księgowa Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-26 14:53:35
460.  Ogłoszenie o najmie obiektu Dopierała Janusz Usunięto 2010-02-25 11:38:23
461.  Odpowiedzi na pytania na najem - Sklep sportowy Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-24 16:47:57
462.  Odpowiedzi na pytania na najem - Squash Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-24 16:47:51
463.  Ogłoszenie o najmie obiektu Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-15 14:39:25
464.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-12 20:08:03
465.  Nabór na stanowisko - Starsza Księgowa Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-09 18:07:05
466.  Nabór na stanowisko - Specjalisty Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-09 18:06:00
467.  Nabór na stanowisko - Referenta Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-09 18:04:23
468.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-09 17:53:30
469.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-08 16:29:41
470.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-05 17:39:39
471.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-05 17:28:23
472.  Nabór pracowników do pracy w Centrum Rekreacyjno–Sportowym Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-05 17:05:47
473.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-04 12:43:41
474.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-03 16:27:28
475.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-02 16:33:36
476.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Opublikowano 2010-01-28 15:48:28
477.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2010-01-25 17:25:59
478.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - po protestach Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:56
479.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:52
480.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:47
481.  Odpowiedź na protest Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:45
482.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:41
483.  Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:38
484.  Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:34
485.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:30
486.  Informacja o pytaniach do przetargu o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:27
487.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:23
488.  Wykaz lokali przeznaczonych do najmu Dopierała Janusz Opublikowano 2010-01-20 07:51:49
489.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - po protestach Dopierała Janusz Opublikowano 2010-01-06 08:34:11
490.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2009-12-17 17:45:20
491.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2009-12-08 19:02:26
492.  Odpowiedź na protest Dopierała Janusz Opublikowano 2009-12-07 17:24:55
493.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dopierała Janusz Opublikowano 2009-12-04 15:59:55
494.  Informacja o pytaniach do przetargu o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Dopierała Janusz Opublikowano 2009-12-02 15:50:32
495.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2009-12-02 15:45:47
496.  Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Dopierała Janusz Opublikowano 2009-11-27 15:32:32
497.  Ogłoszenie o udzieleniu Zamówienia - Usługi Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 13:06:29
498.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 13:06:19
499.  Informacja o wynikach naboru Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 13:06:11
500.  Lista kandydatów na stanowisko Kierownik Zespołu Obiektów w MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 13:06:07
501.  Nabór na stanowisko: Kierownik Zespołu Obiektów Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 13:06:03
502.  Ogłoszenie o dzierżawie terenu Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 13:05:59
503.  Informacja o wynikach naboru Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 13:05:54
504.  Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:35:33
505.  Rozstrzygnięcie protestu Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:35:18
506.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:35:12
507.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:35:05
508.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:59
509.  Zawiadomienie o proteście Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:54
510.  Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:48
511.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:42
512.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:37
513.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:33
514.  Zawiadomienie o proteście Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:28
515.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:23
516.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:17
517.  Informacje o zmienianym ogłoszeniu Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:08
518.  Rozstrzygnięcie protestów Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:01
519.  Odpowiedź na protest Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:33:56
520.  Przetarg nieograniczony na rozbudowę stadionu żużlowego Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:33:50
521.  Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport Dopierała Janusz Opublikowano 2009-11-20 17:04:21
522.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2009-11-18 16:18:11
523.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2009-11-06 16:26:36
524.  Rozstrzygnięcie protestu Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-29 13:15:08
525.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-27 15:52:41
526.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-27 15:41:11
527.  Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport Dopierała Janusz Usunięto 2009-10-26 20:06:02
528.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2009-10-26 20:05:50
529.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-23 19:29:55
530.  Zawiadomienie o proteście Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-22 17:49:00
531.  Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-22 17:42:40
532.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-22 17:31:22
533.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-22 17:28:26
534.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-21 16:17:37
535.  Zawiadomienie o proteście Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-20 16:53:49
536.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-19 17:27:57
537.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-19 17:20:12
538.  Informacje o zmienianym ogłoszeniu Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-15 17:53:01
539.  Ogłoszenie o udzieleniu Zamówienia - Usługi Dopierała Janusz Modyfikowano 2009-10-14 16:22:25
540.  Ogłoszenie o udzieleniu Zamówienia - Usługi Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-14 16:19:59
541.  Rozstrzygnięcie protestów Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-13 16:34:38
542.  Odpowiedź na protest Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-09 16:19:01
543.  Przetarg nieograniczony na rozbudowę stadionu żużlowego Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-02 19:12:48
544.  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ciągnika kompaktowego Dopierała Janusz Usunięto 2009-09-29 09:17:36
545.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Usunięto 2009-09-29 09:17:12
546.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2009-09-29 09:16:57
547.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2009-09-29 09:16:50
548.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dopierała Janusz Usunięto 2009-09-29 09:16:41
549.  Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport Dopierała Janusz Opublikowano 2009-09-29 09:15:05
550.  Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport Dopierała Janusz Usunięto 2009-09-29 09:12:09
551.  Przetarg na sprzedaż fabrycznie nowego ciągnika kompaktowego Dopierała Janusz Usunięto 2009-09-29 09:11:55
552.  Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport Dopierała Janusz Usunięto 2009-09-29 09:11:22
553.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dopierała Janusz Usunięto 2009-09-29 09:11:11
554.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2009-08-24 21:18:20
555.  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ciągnika kompaktowego Dopierała Janusz Opublikowano 2009-08-07 09:04:59
556.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Opublikowano 2009-07-13 23:33:29
557.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2009-06-24 15:31:34
558.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2009-06-24 15:29:03
559.  Przetarg na sprzedaż fabrycznie nowego ciągnika kompaktowego Dopierała Janusz Opublikowano 2009-06-23 13:56:14
560.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dopierała Janusz Opublikowano 2009-06-03 10:29:45
561.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi Dopierała Janusz Opublikowano 2009-05-09 19:58:37
562.  Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport Dopierała Janusz Opublikowano 2009-05-07 16:34:07
563.  Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport Dopierała Janusz Opublikowano 2009-05-07 16:33:08
564.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2009-04-23 17:37:45
565.  Informacja o zmianie treści SIWZ na wykonanie projektu rozbudowy stadionu Dopierała Janusz Usunięto 2009-04-23 17:37:31
566.  Odpowiedź na pytania dotyczące rozbudowy stadionu żużlowego Dopierała Janusz Usunięto 2009-04-23 17:37:26
567.  Odpowiedź na pytania dotyczące rozbudowy stadionu żużlowego Dopierała Janusz Usunięto 2009-04-23 17:37:23
568.  Odpowiedź na pytania dotyczące rozbudowy stadionu żużlowego Dopierała Janusz Usunięto 2009-04-23 17:37:19
569.  Przetarg na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy stadionu żużlowego Dopierała Janusz Usunięto 2009-04-23 17:37:14
570.  Informacja o wyborze oferty na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2009-04-23 17:37:05
571.  Przetarg na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2009-04-23 17:36:54
572.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dopierała Janusz Opublikowano 2009-04-23 17:35:38
573.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2009-04-23 17:11:22
574.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2009-04-22 08:34:46
575.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2009-03-25 17:11:59
576.  Informacja o zmianie treści SIWZ na wykonanie projektu rozbudowy stadionu Dopierała Janusz Opublikowano 2009-03-17 18:06:15
577.  Odpowiedź na pytania dotyczące rozbudowy stadionu żużlowego Dopierała Janusz Opublikowano 2009-03-12 14:30:10
578.  Odpowiedź na pytania dotyczące rozbudowy stadionu żużlowego Dopierała Janusz Opublikowano 2009-03-11 17:09:43
579.  Odpowiedź na pytania dotyczące rozbudowy stadionu żużlowego Dopierała Janusz Opublikowano 2009-03-03 18:15:27
580.  Informacja o wynikach naboru Dopierała Janusz Opublikowano 2009-02-26 10:16:13
581.  Lista kandydatów na stanowisko Kierownik Zespołu Obiektów w MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2009-02-23 13:45:56
582.  Informacja o wyborze oferty na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2009-02-11 18:23:54
583.  Nabór na stanowisko: Kierownik Zespołu Obiektów Dopierała Janusz Opublikowano 2009-02-06 12:42:25
584.  Przetarg na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy stadionu żużlowego Dopierała Janusz Modyfikowano 2009-02-05 16:43:10
585.  Przetarg na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy stadionu żużlowego Dopierała Janusz Opublikowano 2009-02-03 17:26:38
586.  Ogłoszenie o dzierżawie terenu Dopierała Janusz Opublikowano 2009-01-28 09:46:14
587.  Lista kandydatów na stanowisko Kierownik ZCIiPT Dopierała Janusz Usunięto 2009-01-22 19:05:23
588.  Nabór na stanowisko Kierownika ZCIiPT Dopierała Janusz Usunięto 2009-01-22 19:05:18
589.  Przetarg na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2009-01-22 19:01:39
590.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na ochronę Dopierała Janusz Usunięto 2009-01-22 18:59:21
591.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2009-01-22 18:58:44
592.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2009-01-22 18:58:35
593.  Ogłoszenie o przetargu na budowę przyłącza kanalizacyjnego Dopierała Janusz Usunięto 2009-01-15 15:23:27
594.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2009-01-15 15:23:15
595.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na ochronę Dopierała Janusz Opublikowano 2009-01-15 15:22:33
596.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2008-12-24 09:40:48
597.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta Dopierała Janusz Usunięto 2008-12-23 09:16:20
598.  Informacja o wynikach naboru Dopierała Janusz Opublikowano 2008-12-23 09:14:56
599.  Lista kandydatów na stanowisko Kierownik ZCIiPT Dopierała Janusz Opublikowano 2008-12-16 14:22:19
600.  Nabór na stanowisko Kierownika ZCIiPT Dopierała Janusz Opublikowano 2008-12-01 15:54:08
601.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2008-11-27 18:58:55
602.  Ogłoszenie o przetargu na budowę przyłącza kanalizacyjnego Dopierała Janusz Opublikowano 2008-10-30 17:46:58
603.  Odpowiedż na zadane pytanie Dopierała Janusz Usunięto 2008-10-23 09:34:09
604.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę samochodu polewaczki Dopierała Janusz Usunięto 2008-10-23 09:34:06
605.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu Dopierała Janusz Usunięto 2008-10-23 09:34:00
606.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2008-10-23 09:33:56
607.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2008-10-14 09:23:56
608.  Odpowiedż na zadane pytanie Dopierała Janusz Opublikowano 2008-10-08 09:57:58
609.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę samochodu polewaczki Dopierała Janusz Opublikowano 2008-10-03 14:51:29
610.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu Dopierała Janusz Opublikowano 2008-09-19 15:21:39
611.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-26 14:18:18
612.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę basenu Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-26 14:18:10
613.  Ogłoszenie o przetargu na wykonanie projektu rozbudowy trybun stadionu Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-26 14:17:58
614.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Opublikowano 2008-08-14 15:18:32
615.  Lista kandydatów na stanowisko referenta Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 16:35:26
616.  Nabór na stanowisko referenta Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 16:35:09
617.  Odpowiedż na zadane pytania dotyczące funkcji Inżyniera Kontraktu Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 16:34:40
618.  Odpowiedż na zadane pytanie dotyczace funkcji Inżyniera Kontraktu Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 16:34:35
619.  Odpowiedż na zadane pytanie dotyczace funkcji Inżyniera Kontraktu Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 16:34:30
620.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 16:34:24
621.  Przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - Inspektora Nadzoru Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 16:34:17
622.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 09:29:13
623.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 09:29:02
624.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy toru speedrowerowego Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 09:28:50
625.  Przetarg nieograniczony na budowa toru speedrowerowego Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 09:28:26
626.  Przetarg nieograniczony na budowę przyłącza kanalizacyjnego MOSiR do sieci Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 09:28:14
627.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2008-08-06 14:29:02
628.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę basenu Dopierała Janusz Opublikowano 2008-08-06 14:25:20
629.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta Dopierała Janusz Opublikowano 2008-08-04 14:34:09
630.  Ogłoszenie o przetargu na wykonanie projektu rozbudowy trybun stadionu Dopierała Janusz Opublikowano 2008-07-30 18:20:56
631.  Lista kandydatów na stanowisko referenta Dopierała Janusz Opublikowano 2008-07-28 16:19:54
632.  Odpowiedż na zadane pytania dotyczące funkcji Inżyniera Kontraktu Dopierała Janusz Opublikowano 2008-07-14 17:52:53
633.  Odpowiedż na zadane pytanie dotyczace funkcji Inżyniera Kontraktu Dopierała Janusz Opublikowano 2008-07-11 13:13:31
634.  Nabór na stanowisko referenta Dopierała Janusz Opublikowano 2008-07-11 08:43:39
635.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2008-07-02 15:00:06
636.  Odpowiedż na zadane pytanie dotyczace funkcji Inżyniera Kontraktu Dopierała Janusz Opublikowano 2008-07-02 14:30:04
637.  Ogłoszenie o przetargu na budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-28 12:20:22
638.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac. Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-28 12:19:39
639.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac. Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-28 12:19:31
640.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac. Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-28 12:19:21
641.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac. Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-28 12:18:42
642.  Przedłużenie terminu składania ofert na budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-28 12:18:33
643.  Odrzucenie protestu w sprawie budowy Centrum Rekreacyjno-Sportowego Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-28 12:18:23
644.  Wezwanie do udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-28 12:18:13
645.  Ogłoszenie o przetargu na budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-28 12:17:32
646.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-27 17:08:51
647.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-24 14:28:34
648.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy toru speedrowerowego Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-24 12:59:20
649.  Przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - Inspektora Nadzoru Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-12 13:20:58
650.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac. Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-11 16:18:55
651.  Przetarg nieograniczony na budowa toru speedrowerowego Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-09 19:54:12
652.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac. Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-09 19:37:15
653.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac. Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-05 20:15:10
654.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac. Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-03 17:00:53
655.  Informacja o wyborze oferty na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-03 16:47:40
656.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę fizyczną obiektów MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-03 16:47:15
657.  Przedłużenie terminu składania ofert na budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-03 16:39:19
658.  Przetarg nieograniczony na budowę przyłącza kanalizacyjnego MOSiR do sieci Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-02 18:57:08
659.  Odrzucenie protestu w sprawie budowy Centrum Rekreacyjno-Sportowego Dopierała Janusz Opublikowano 2008-05-21 14:04:18
660.  Wezwanie do udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu Dopierała Janusz Opublikowano 2008-05-13 16:00:36
661.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2008-05-02 11:05:22
662.  Informacja o wyborze oferty na ochronę obiektów MOSiR Fidali Agnieszka Opublikowano 2008-04-29 15:00:11
663.  Ogłoszenie o przetargu na budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego Dopierała Janusz Opublikowano 2008-04-28 15:36:53
664.  Robert Jagiełowicz Fidali Agnieszka Modyfikowano 2008-04-28 12:25:12
665.  Mapa Dopierała Janusz Opublikowano 2008-04-23 13:23:05
666.  Działki i budynki będące w zarządzie i użytkowaniu Dopierała Janusz Opublikowano 2008-04-23 13:21:47
667.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Opublikowano 2008-04-23 13:20:43
668.  Robert Jagiełowicz Dopierała Janusz Opublikowano 2008-04-23 12:20:50
669.  Archiwalna strona MOSiR Zielona Góra - BIP Dopierała Janusz Opublikowano 2008-04-23 10:50:50
670.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę fizyczną obiektów MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2008-04-18 16:21:07
671.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2008-03-12 12:24:20
Kontakt z administratorem | Pomoc  © BIP - Zielona Góra 2018