Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

   
    Rejestr zmian
 
MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMIOTOWE
Rejestr zmian
Lp. Informacja Osoba zmieniająca Rodzaj zmiany Data
1.  Budowa bezobsługowego parku linowego przy ul. Źródlanej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-05-16 15:50:42
2.  Budowa bezobsługowego parku linowego przy ul. Źródlanej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-04-30 15:07:00
3.  Budowa bezobsługowego parku linowego przy ul. Źródlanej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2018-04-13 17:51:08
4.  Zakup i dostawę specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-03-30 13:21:13
5.  Zakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-03-27 10:33:38
6.  Zakup i dostawę specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-03-27 10:28:10
7.  Zakup i dostawę specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2018-03-19 21:29:41
8.  Zakup i dostawa specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-03-16 18:32:49
9.  Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-03-12 14:17:54
10.  Plan zamówień publicznych na 2018 rok Dopierała Janusz Opublikowano 2018-03-12 14:15:28
11.  Zakup i dostawa specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-03-07 13:24:24
12.  Zakup i dostawa specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2018-02-27 19:45:09
13.  Zakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-02-23 16:02:26
14.  Zakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-02-07 10:42:36
15.  Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-02-05 15:23:48
16.  Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2018-01-19 20:46:53
17.  Zakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-01-18 11:34:52
18.  Zakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-01-15 17:38:00
19.  Zakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Opublikowano 2018-01-10 19:58:27
20.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-12-29 16:22:01
21.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-12-29 16:15:12
22.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-12-15 17:55:13
23.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-12-14 16:23:48
24.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2017-12-14 16:23:04
25.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-12-14 15:41:36
26.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Opublikowano 2017-12-12 15:40:00
27.  Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze. Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-09-29 13:30:14
28.  Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze. Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-09-12 14:56:56
29.  Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze. Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-09-06 15:35:36
30.  Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze. Dopierała Janusz Opublikowano 2017-08-25 20:35:54
31.  Budowa Kompleksu Sportowo-rekreacyjnego Basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-08-03 15:42:25
32.  Budowa Kompleksu Sportowo-rekreacyjnego Basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-07-21 14:11:35
33.  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy przygotowywaniu i prawidłowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni na terenie miasta Zielona Góra – Wzgórza Piastowskie. Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-07-19 18:20:46
34.  Budowa Kompleksu Sportowo-rekreacyjnego Basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2017-07-18 16:46:21
35.  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy przygotowywaniu i prawidłowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni na terenie miasta Zielona Góra – Wzgórza Piastowskie. Dopierała Janusz Opublikowano 2017-06-30 19:35:48
36.  Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-04-28 15:42:28
37.  Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-04-28 15:41:17
38.  Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 Dopierała Janusz Opublikowano 2017-04-25 14:31:00
39.  Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-04-19 15:00:10
40.  Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-04-17 15:48:11
41.  Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-04-12 17:30:24
42.  Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego Dopierała Janusz Opublikowano 2017-03-31 17:53:29
43.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-03-21 16:01:28
44.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-02-23 15:57:39
45.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Opublikowano 2017-02-17 17:08:04
46.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-01-04 18:07:51
47.  Nabór na stanowisko inspektora w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-01-03 08:27:23
48.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2016-12-23 12:35:41
49.  Nabór na stanowisko inspektora w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2016-12-12 13:45:34
50.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Opublikowano 2016-12-07 15:55:48
51.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2016-12-07 15:46:31
52.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Opublikowano 2016-11-29 15:39:26
53.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2016-11-22 14:39:58
54.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów MOSiR z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2016-02-12 15:43:55
55.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów MOSiR z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Opublikowano 2016-01-08 15:46:55
56.  Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania w CRS Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-12-21 13:58:49
57.  Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania w CRS Dopierała Janusz Opublikowano 2015-12-09 16:02:23
58.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-12-04 15:49:14
59.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-12-03 15:41:36
60.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-12-03 15:40:59
61.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Opublikowano 2015-11-17 15:41:09
62.  Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-11-12 15:32:39
63.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-11-06 21:46:33
64.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2015-11-06 21:45:50
65.  Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2015-10-29 15:53:36
66.  Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-10-28 17:32:01
67.  Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-10-28 16:55:10
68.  Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2015-10-28 16:54:32
69.  Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2015-10-28 16:48:18
70.  Agnieszka Dudzińska - Kierownik Działu Administracyjnego Dopierała Janusz Opublikowano 2015-10-28 10:38:13
71.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Wycofano 2015-10-28 10:02:02
72.  Marta Poźniak - Kierownik Działu Technicznego Zespołu Obiektów Dopierała Janusz Opublikowano 2015-10-28 10:01:18
73.  Karina Szymańska - Kierownik Działu Sportu i Marketingu Dopierała Janusz Opublikowano 2015-10-28 09:57:54
74.  Olga Łosiak - Główny Księgowy Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-10-28 09:51:14
75.  Olga Łosiak - Główny Księgowy Dopierała Janusz Opublikowano 2015-10-28 09:49:21
76.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-10-28 09:44:22
77.  Robert Jagiełowicz Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-10-28 09:39:56
78.  Obowiązujące dokumenty Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-10-27 11:03:33
79.  Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2015-10-20 15:53:23
80.  Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-06-03 13:43:56
81.  Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-06-03 13:43:18
82.  Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-05-25 16:34:50
83.  Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-05-25 16:33:50
84.  Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-05-19 15:51:20
85.  Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-04-25 09:37:24
86.  Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-04-22 15:00:21
87.  Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2015-04-10 16:26:30
88.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-02-13 22:32:16
89.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-02-04 16:06:28
90.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-01-28 16:10:51
91.  Przetarg na usługę odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-01-16 09:55:39
92.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Opublikowano 2015-01-13 16:11:42
93.  Przetarg na usługę odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2015-01-07 17:33:35
94.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-12-23 11:33:23
95.  Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania i doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-12-05 16:27:57
96.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2014-12-04 17:00:10
97.  Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania i doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2014-11-19 16:54:14
98.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-11-13 14:32:19
99.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-10-23 17:16:51
100.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Opublikowano 2014-10-18 18:03:14
101.  Rozbudowa hali lekkoatletycznej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i przynależnej infrastruktury technicznej zlokalizowanej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-05-29 12:37:30
102.  Wymiana sztucznej nawierzchni boiska oraz rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-05-23 16:09:31
103.  Rozbudowa hali lekkoatletycznej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i przynależnej infrastruktury technicznej zlokalizowanej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-05-21 20:38:47
104.  Rozbudowa hali lekkoatletycznej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i przynależnej infrastruktury technicznej zlokalizowanej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-05-21 14:14:35
105.  Rozbudowa hali lekkoatletycznej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i przynależnej infrastruktury technicznej zlokalizowanej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2014-05-10 20:33:35
106.  Wymiana sztucznej nawierzchni boiska oraz rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-05-08 18:58:26
107.  Wymiana sztucznej nawierzchni boiska oraz rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2014-04-30 18:43:54
108.  Nabór na stanowisko starszego inspektora do spraw BHP Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-04-30 15:12:32
109.  Nabór na stanowisko starszego inspektora do spraw BHP Dopierała Janusz Opublikowano 2014-03-07 13:12:52
110.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-02-25 22:34:27
111.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-02-07 14:23:39
112.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-01-31 16:25:53
113.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-01-31 16:25:14
114.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-01-23 13:59:56
115.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-01-22 17:04:13
116.  Zakup i dostawa chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-01-22 16:29:43
117.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Opublikowano 2014-01-16 21:33:33
118.  Zakup i dostawa chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-01-14 17:04:01
119.  Zakup i dostawa chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-01-09 21:34:27
120.  Zakup i dostawa chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2014-01-09 21:33:08
121.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-12-23 17:25:58
122.  Ochrona fizyczna obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-12-23 17:20:27
123.  Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania oraz doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-12-18 17:28:55
124.  Ochrona fizyczna obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2013-12-11 21:55:15
125.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-12-10 09:37:30
126.  ,,Utworzenie systemu e-usług dla mieszkańców w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze”. Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-12-09 15:24:53
127.  Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania oraz doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2013-12-06 17:22:13
128.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Opublikowano 2013-12-03 16:07:37
129.  Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-11-25 23:18:15
130.  Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2013-11-14 18:50:48
131.  Ogłoszenie o przetargu na budowa sauny zewnętrznej Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-11-08 17:59:09
132.  Ogłoszenie o przetargu na budowa sauny zewnętrznej Dopierała Janusz Opublikowano 2013-10-23 12:36:42
133.  Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi przewozu osób z podziałem na 3 zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-09-19 15:03:05
134.  Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi przewozu osób z podziałem na 3 zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-09-10 21:42:03
135.  Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi przewozu osób z podziałem na 3 zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-09-10 21:38:08
136.  Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi przewozu osób z podziałem na 3 zadania Dopierała Janusz Opublikowano 2013-09-10 00:13:09
137.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nazakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-08-19 14:04:46
138.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nazakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-08-12 17:27:51
139.  Mapa Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-08-01 09:58:49
140.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-07-24 13:32:46
141.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nazakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości Dopierała Janusz Opublikowano 2013-06-28 20:21:32
142.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-06-25 22:13:34
143.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dopierała Janusz Opublikowano 2013-06-25 22:13:03
144.  ,,Utworzenie systemu e-usług dla mieszkańców w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze”. Dopierała Janusz Opublikowano 2013-05-10 22:26:00
145.  Wykaz nieruchomości będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze przeznaczonych do dzierżawy. Dopierała Janusz Opublikowano 2013-04-26 10:16:02
146.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na Davis Cup by BNP Paribas Polska- RPA Dopierała Janusz Usunięto 2013-04-10 21:39:00
147.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na Davis Cup by BNP Paribas Polska- RPA Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-04-06 17:57:40
148.  Przetarg na dostawę oraz instalację demontowalnych band pneumatycznych wokół toru żużlowego Dopierała Janusz Usunięto 2013-03-14 19:15:42
149.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na dostawę oraz instalację demontowalnych band pneumatycznych wokół toru żużlowego na stadionie przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze. Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-03-14 19:14:04
150.  Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Dopierała Janusz Usunięto 2013-03-12 12:29:12
151.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na dostawę oraz instalację demontowalnych band pneumatycznych wokół toru żużlowego na stadionie przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze. Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-03-12 09:40:32
152.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na dostawę oraz instalację demontowalnych band pneumatycznych wokół toru żużlowego na stadionie przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze. Dopierała Janusz Opublikowano 2013-02-28 22:29:50
153.  Przetarg na dostawę oraz instalację demontowalnych band pneumatycznych wokół toru żużlowego Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-02-28 17:09:34
154.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na Davis Cup by BNP Paribas Polska- RPA Dopierała Janusz Opublikowano 2013-02-21 19:35:52
155.  Przetarg na dostawę oraz instalację demontowalnych band pneumatycznych wokół toru żużlowego Dopierała Janusz Opublikowano 2013-02-19 18:51:54
156.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2013-02-04 15:51:53
157.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2013-02-04 15:51:50
158.  Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Dopierała Janusz Opublikowano 2013-02-04 15:51:46
159.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę fizyczna osób i mienia Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-15 14:11:00
160.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2013-01-15 14:10:49
161.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:32:07
162.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę fizyczna obiektów MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:31:43
163.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:30:57
164.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:30:38
165.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:30:20
166.  Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:30:06
167.  Ogłoszenie o przetargu na odśnieżanie dachów oraz usuwania sopli Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:29:33
168.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:29:16
169.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:28:50
170.  Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:28:45
171.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:28:25
172.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2013-01-14 15:27:49
173.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Opublikowano 2013-01-05 16:56:44
174.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę fizyczna obiektów MOSiR Dopierała Janusz Modyfikowano 2012-12-31 15:54:23
175.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę fizyczna obiektów MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2012-12-31 15:33:56
176.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę fizyczna osób i mienia Dopierała Janusz Opublikowano 2012-12-18 21:21:27
177.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-11-23 16:58:29
178.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-11-21 15:12:52
179.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Opublikowano 2012-11-19 17:49:43
180.  Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania Dopierała Janusz Opublikowano 2012-11-09 14:55:30
181.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 14:00:29
182.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 14:00:26
183.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 14:00:23
184.  Modyfikacja treści SWIZ Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 14:00:19
185.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 14:00:17
186.  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 14:00:03
187.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:59:59
188.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:59:35
189.  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:59:31
190.  Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:59:17
191.  Ogłoszenie o przetargu na wykonanie konserwacji obiektów MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:59:11
192.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:58:53
193.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:58:48
194.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:58:34
195.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:58:29
196.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:58:19
197.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:57:53
198.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:57:44
199.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:57:32
200.  Ogłoszenie o przetargu na odśnieżanie dachów oraz usuwania sopli Dopierała Janusz Opublikowano 2012-10-31 20:44:45
201.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dopierała Janusz Opublikowano 2012-10-26 16:31:09
202.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-10-26 08:50:54
203.  Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2012-10-05 16:55:11
204.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-09-26 09:46:44
205.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Opublikowano 2012-09-07 14:06:54
206.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Opublikowano 2012-09-06 08:47:12
207.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Opublikowano 2012-09-04 14:25:37
208.  Modyfikacja treści SWIZ Dopierała Janusz Opublikowano 2012-09-04 14:22:35
209.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Opublikowano 2012-08-28 16:52:06
210.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Opublikowano 2012-08-24 16:41:17
211.  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dopierała Janusz Opublikowano 2012-08-24 16:33:54
212.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2012-08-06 15:26:51
213.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-07-25 15:17:49
214.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2012-07-18 11:34:41
215.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2012-07-16 15:50:01
216.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-07-10 14:33:14
217.  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu Dopierała Janusz Opublikowano 2012-06-29 07:03:50
218.  Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Dopierała Janusz Opublikowano 2012-06-27 22:12:35
219.  Ogłoszenie o przetargu na wykonanie konserwacji obiektów MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2012-06-25 15:02:04
220.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Opublikowano 2012-06-18 18:17:07
221.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Opublikowano 2012-06-18 18:15:15
222.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-28 15:35:40
223.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę środków czystości Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-28 15:35:25
224.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-28 15:34:46
225.  Zmiana treści SWIZ Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-28 15:34:29
226.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę produktów toaletowych Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-28 15:34:18
227.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-05-28 15:33:55
228.  Wykaz działek przeznaczonych do najmu w drodze przetargu Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-16 15:24:19
229.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-16 15:23:51
230.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-16 15:23:37
231.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-16 15:23:22
232.  Ogłoszenie o przetargu na przygotowanie do druku i druk materiałów poligraficznych Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-16 15:22:13
233.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-05-16 15:18:36
234.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-05-09 16:18:46
235.  Ogłoszenie o przetargu na przygotowanie do druku i druk materiałów poligraficznych Dopierała Janusz Opublikowano 2012-05-08 22:00:01
236.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę produktów toaletowych Dopierała Janusz Opublikowano 2012-05-08 20:42:22
237.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-04-23 15:52:18
238.  Zmiana treści SWIZ Dopierała Janusz Opublikowano 2012-04-18 09:34:16
239.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Opublikowano 2012-04-17 15:55:58
240.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Opublikowano 2012-04-16 16:31:07
241.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę środków czystości Dopierała Janusz Opublikowano 2012-04-12 15:50:48
242.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-04-12 15:41:52
243.  Wykaz działek przeznaczonych do najmu w drodze przetargu Dopierała Janusz Opublikowano 2012-02-29 13:42:32
244.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Opublikowano 2012-02-15 13:45:19
245.  Obowiązujące dokumenty Dopierała Janusz Modyfikowano 2012-02-13 10:13:07
246.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2012-02-09 09:51:20
247.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Dopierała Janusz Usunięto 2012-01-05 17:44:44
248.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Dopierała Janusz Usunięto 2012-01-05 17:44:36
249.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2012-01-05 17:44:27
250.  Informacjao pytaniach Dopierała Janusz Usunięto 2012-01-05 17:44:20
251.  Przetarg na odśnieżanie dachów oraz usuwanie sopli z budynków MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2012-01-05 17:44:03
252.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-01-05 17:42:41
253.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-01-05 17:41:19
254.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Dopierała Janusz Opublikowano 2011-12-21 15:01:52
255.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Usunięto 2011-12-21 14:57:55
256.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę urządzenia do konserwacji nawierzchni Dopierała Janusz Usunięto 2011-12-21 14:57:41
257.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Usunięto 2011-12-21 14:57:33
258.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Dopierała Janusz Opublikowano 2011-12-21 14:56:47
259.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2011-11-29 15:36:21
260.  Obowiązujące dokumenty Dopierała Janusz Modyfikowano 2011-11-29 13:09:25
261.  Informacjao pytaniach Dopierała Janusz Opublikowano 2011-11-15 16:35:46
262.  Przetarg na odśnieżanie dachów oraz usuwanie sopli z budynków MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2011-11-07 13:22:49
263.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2011-11-02 10:19:31
264.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Opublikowano 2011-08-29 15:28:29
265.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę urządzenia do konserwacji nawierzchni Dopierała Janusz Opublikowano 2011-08-17 14:54:43
266.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę chemii Dopierała Janusz Usunięto 2011-08-16 16:49:40
267.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę środków czystości Dopierała Janusz Usunięto 2011-08-16 16:49:35
268.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę urządzenia do konserwacji nawierzchni sportowych Dopierała Janusz Usunięto 2011-08-16 16:46:20
269.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent Dopierała Janusz Usunięto 2011-08-16 16:45:48
270.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Opublikowano 2011-08-16 16:42:22
271.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę urządzenia do konserwacji nawierzchni sportowych Dopierała Janusz Opublikowano 2011-07-27 07:50:30
272.  Lista kandydatów na stanowisko Referent Dopierała Janusz Usunięto 2011-05-20 13:06:21
273.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent Dopierała Janusz Opublikowano 2011-05-20 13:06:13
274.  Informacja o wynikach naboru Dopierała Janusz Usunięto 2011-05-18 15:28:45
275.  Nabór na stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Dopierała Janusz Usunięto 2011-05-18 15:21:52
276.  Lista kandydatów na stanowisko Referent Dopierała Janusz Opublikowano 2011-05-18 15:21:02
277.  Nabór na stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Dopierała Janusz Opublikowano 2011-05-06 15:52:56
278.  Lista kandydatów na stanowisko Referent Dopierała Janusz Usunięto 2011-05-06 15:30:11
279.  Nabór na stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Dopierała Janusz Usunięto 2011-05-06 15:30:04
280.  Informacja o wynikach naboru Dopierała Janusz Opublikowano 2011-05-06 15:29:53
281.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Usunięto 2011-04-28 15:55:33
282.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę środków czystości Dopierała Janusz Usunięto 2011-04-28 15:55:15
283.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę środków czystości Dopierała Janusz Opublikowano 2011-04-28 15:53:43
284.  Lista kandydatów na stanowisko Referent Dopierała Janusz Opublikowano 2011-04-27 15:37:08
285.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2011-04-20 15:10:33
286.  Robert Jagiełowicz Dopierała Janusz Modyfikowano 2011-04-20 15:08:43
287.  Informacja o pytaniach na dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej Dopierała Janusz Usunięto 2011-04-15 15:51:13
288.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej Dopierała Janusz Usunięto 2011-04-15 15:50:56
289.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę środków czystości Dopierała Janusz Opublikowano 2011-04-15 15:49:38
290.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę chemii Dopierała Janusz Opublikowano 2011-04-15 15:43:54
291.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Opublikowano 2011-04-11 15:31:06
292.  Nabór na stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Dopierała Janusz Opublikowano 2011-04-11 15:25:43
293.  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu Dopierała Janusz Usunięto 2011-04-08 08:53:02
294.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę produktów toaletowych i środków czystości Dopierała Janusz Usunięto 2011-04-08 08:52:19
295.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę środków czystości Dopierała Janusz Opublikowano 2011-04-08 08:49:55
296.  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu Dopierała Janusz Opublikowano 2011-04-01 17:41:56
297.  Informacja o pytaniach na dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej Dopierała Janusz Opublikowano 2011-03-31 18:03:08
298.  Działki i budynki będące w zarządzie i użytkowaniu Dopierała Janusz Modyfikowano 2011-03-31 09:23:50
299.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę produktów toaletowych i środków czystości Dopierała Janusz Opublikowano 2011-03-24 15:20:40
300.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej Dopierała Janusz Opublikowano 2011-03-24 15:10:56
301.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2011-03-24 15:09:18
302.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2011-03-24 15:09:13
303.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2011-03-24 15:09:11
304.  Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) Dopierała Janusz Usunięto 2011-03-24 15:08:34
305.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 14:20:07
306.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 14:20:00
307.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2011-01-25 14:19:14
308.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:33:17
309.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:32:59
310.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia CRS Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:32:52
311.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działania promocyjne Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:32:28
312.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia w CRS Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:32:22
313.  Ogłoszenie o przetargu na usługę odśnieżania dachów oraz usuwania sopli Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:32:08
314.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:31:54
315.  Przetarg na ochronę obiektu CRS w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:31:27
316.  Modyfkacja SIWZ na ochronę CRS oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:31:21
317.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:31:11
318.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2011-01-25 13:28:51
319.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Opublikowano 2011-01-19 17:12:26
320.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Opublikowano 2011-01-17 16:07:59
321.  Modyfkacja SIWZ na ochronę CRS oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Opublikowano 2011-01-17 16:01:32
322.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2011-01-13 13:39:15
323.  Przetarg na ochronę obiektu CRS w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Opublikowano 2011-01-13 13:31:05
324.  Obowiązujące dokumenty Dopierała Janusz Modyfikowano 2011-01-12 17:34:47
325.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Opublikowano 2010-12-09 12:53:27
326.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-12-08 16:59:29
327.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-12-08 16:58:19
328.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-12-08 16:58:11
329.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia CRS Dopierała Janusz Usunięto 2010-12-08 16:58:04
330.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Usunięto 2010-12-08 16:57:58
331.  Ogłoszenie o przetargu na usługę odśnieżania dachów oraz usuwania sopli Dopierała Janusz Opublikowano 2010-11-29 15:11:40
332.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-11-15 15:30:13
333.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia w CRS Dopierała Janusz Opublikowano 2010-11-05 14:09:13
334.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-11-03 16:57:13
335.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Usunięto 2010-11-03 16:56:59
336.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia CRS Dopierała Janusz Usunięto 2010-11-03 16:56:52
337.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu i urządzeń do ciągnika Dopierała Janusz Usunięto 2010-11-03 16:56:24
338.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu czyszczącego Dopierała Janusz Usunięto 2010-11-03 16:56:17
339.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Opublikowano 2010-11-03 16:55:50
340.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia CRS Dopierała Janusz Opublikowano 2010-10-25 14:31:13
341.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działania promocyjne Dopierała Janusz Opublikowano 2010-10-19 21:00:21
342.  Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) Dopierała Janusz Opublikowano 2010-10-14 16:47:00
343.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-10-08 15:49:57
344.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-09-30 07:16:30
345.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż mebli Dopierała Janusz Usunięto 2010-09-30 07:16:25
346.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-09-30 07:15:42
347.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-09-30 07:15:35
348.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-09-30 07:15:10
349.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia CRS Dopierała Janusz Opublikowano 2010-09-27 16:15:05
350.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Opublikowano 2010-09-14 20:11:36
351.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-09-14 20:09:45
352.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Opublikowano 2010-09-08 20:41:23
353.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia CRS Dopierała Janusz Opublikowano 2010-08-31 18:42:11
354.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu i urządzeń do ciągnika Dopierała Janusz Opublikowano 2010-08-31 18:36:17
355.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu czyszczącego Dopierała Janusz Opublikowano 2010-08-30 20:10:51
356.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-08-16 16:13:52
357.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż mebli Dopierała Janusz Opublikowano 2010-08-07 15:37:43
358.  Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:32:56
359.  Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:32:53
360.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:32:44
361.  Odpowiedź na pytanie - Dostawa i montaż estrady Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:32:32
362.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż estrady Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:32:28
363.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działania promocyjne Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:32:24
364.  Zmiana SIWZ na działania promocyjne w sportach halowych Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:32:04
365.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działania promocyjne Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:31:43
366.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko REFERENT 2 Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:31:20
367.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko REFERENT 1 Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:31:17
368.  Lista kandydatów na stanowisko referenta Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:31:01
369.  Nabór na stanowisko urzędnicze w MOSiR Zielona Góra Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:30:58
370.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:30:44
371.  Lista kandydatów spełniających wymogi Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:30:38
372.  Nabór na stanowisko urzędnicze w MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:30:30
373.  Ogłoszenie o wyniku przetargu - Odnowa biologiczna Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:29:59
374.  Ogłoszenie o zamknięciu przetargu Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:29:53
375.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-07-16 15:28:44
376.  Obowiązujące dokumenty Dopierała Janusz Modyfikowano 2010-07-06 17:23:23
377.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2010-07-05 07:04:45
378.  Robert Jagiełowicz Dopierała Janusz Modyfikowano 2010-07-05 07:01:32
379.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-29 16:13:16
380.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko REFERENT 2 Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-29 13:20:26
381.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko REFERENT 1 Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-29 13:20:22
382.  Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-23 16:19:27
383.  Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-23 16:17:42
384.  Lista kandydatów na stanowisko referenta Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-22 14:20:22
385.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-16 08:13:38
386.  Odpowiedź na pytanie - Dostawa i montaż estrady Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-11 19:41:55
387.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:51:23
388.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż mebli Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:51:19
389.  Odpowiedź na pytanie na najem - Odnowa biologiczna Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:51:10
390.  Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno–Sportowym Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:51:05
391.  Ogłoszenie o zamknięciu przetargu - Squash Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:59
392.  Ogłoszenie o zamknięciu przetargu - Siłownia i fitness Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:53
393.  Informacja o wyniku przetargu - Odnowa biologiczna Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:47
394.  Informacja o wyniku przetargu - Sklep sportowy Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:43
395.  Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu - Sala zabaw Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:39
396.  Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu - Gastronomia Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:34
397.  Odpowiedź na pytanie na najem - Sala zabaw Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:28
398.  Odpowiedź na pytanie na najem - Sklep sportowy Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:24
399.  Odpowiedzi na pytania na najem - Squash Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:19
400.  Odpowiedzi na pytania na najem - Squash Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:15
401.  Odpowiedzi na pytania na najem - Sklep sportowy Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:10
402.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:05
403.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:49:58
404.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:49:52
405.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:49:47
406.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:49:40
407.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:49:35
408.  Nabór na stanowisko urzędnicze w MOSiR Zielona Góra Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-08 12:48:41
409.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Starsza Księgowa Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:41
410.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:38
411.  Informacja o wynikach naboru - Referent Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:33
412.  Nabór na stanowisko asystentka zakończony Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:29
413.  Lista kandydatów na stanowisko - Specjalista Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:26
414.  Lista kandydatów na stanowisko - Referent Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:20
415.  Lista kandydatów na stanowisko Starsza Księgowa Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:15
416.  Nabór na stanowisko - Starsza Księgowa Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:10
417.  Nabór na stanowisko - Specjalisty Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:05
418.  Nabór na stanowisko - Referenta Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:00
419.  Nabór pracowników do pracy w Centrum Rekreacyjno–Sportowym Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:45:55
420.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:45:45
421.  Wykaz lokali przeznaczonych do najmu Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:45:39
422.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż estrady Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-07 15:40:17
423.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działania promocyjne Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-01 17:43:25
424.  Zmiana SIWZ na działania promocyjne w sportach halowych Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-01 17:37:31
425.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent Dopierała Janusz Opublikowano 2010-05-28 15:43:37
426.  Lista kandydatów spełniających wymogi Dopierała Janusz Opublikowano 2010-05-25 16:03:05
427.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działania promocyjne Dopierała Janusz Opublikowano 2010-05-19 21:51:46
428.  Ogłoszenie o wyniku przetargu - Odnowa biologiczna Dopierała Janusz Opublikowano 2010-05-18 11:56:49
429.  Nabór na stanowisko urzędnicze w MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2010-05-13 14:51:33
430.  Ogłoszenie o zamknięciu przetargu Dopierała Janusz Opublikowano 2010-05-10 15:51:19
431.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-05-06 19:20:47
432.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż mebli Dopierała Janusz Opublikowano 2010-04-26 10:03:18
433.  Odpowiedź na pytanie na najem - Odnowa biologiczna Dopierała Janusz Opublikowano 2010-04-20 11:49:20
434.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Usunięto 2010-04-19 15:44:27
435.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Usunięto 2010-04-19 15:43:54
436.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2010-04-19 15:43:43
437.  Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno–Sportowym Dopierała Janusz Opublikowano 2010-04-02 18:02:12
438.  Informacja o wyniku przetargu - Squash Dopierała Janusz Usunięto 2010-03-26 16:04:44
439.  Ogłoszenie o zamknięciu przetargu - Squash Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-26 16:04:38
440.  Informacja o wyniku przetargu - Siłownia i Fitness Dopierała Janusz Usunięto 2010-03-26 16:01:52
441.  Ogłoszenie o zamknięciu przetargu - Siłownia i fitness Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-26 16:01:43
442.  Informacja o wyniku przetargu - Odnowa biologiczna Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-24 15:28:55
443.  Informacja o wyniku przetargu - Siłownia i Fitness Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-24 15:26:30
444.  Informacja o wyniku przetargu - Squash Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-24 15:24:08
445.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Starsza Księgowa Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-24 11:29:07
446.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-22 17:43:14
447.  Informacja o wyniku przetargu - Sklep sportowy Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-19 15:17:26
448.  Informacja o wynikach naboru - Referent Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-12 16:04:04
449.  Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu - Sala zabaw Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-12 16:00:29
450.  Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu - Gastronomia Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-12 15:56:32
451.  Nabór na stanowisko asystentka zakończony Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-11 13:47:05
452.  Odpowiedź na pytanie na najem - Sala zabaw Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-04 15:44:14
453.  Odpowiedź na pytanie na najem - Sklep sportowy Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-02 15:58:00
454.  Lista kandydatów na stanowisko - Specjalista Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-01 14:37:30
455.  Lista kandydatów na stanowisko - Referent Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-01 14:37:26
456.  Odpowiedzi na pytania na najem - Squash Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-26 14:57:41
457.  Lista kandydatów na stanowisko Starsza Księgowa Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-26 14:53:35
458.  Ogłoszenie o najmie obiektu Dopierała Janusz Usunięto 2010-02-25 11:38:23
459.  Odpowiedzi na pytania na najem - Sklep sportowy Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-24 16:47:57
460.  Odpowiedzi na pytania na najem - Squash Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-24 16:47:51
461.  Ogłoszenie o najmie obiektu Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-15 14:39:25
462.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-12 20:08:03
463.  Nabór na stanowisko - Starsza Księgowa Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-09 18:07:05
464.  Nabór na stanowisko - Specjalisty Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-09 18:06:00
465.  Nabór na stanowisko - Referenta Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-09 18:04:23
466.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-09 17:53:30
467.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-08 16:29:41
468.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-05 17:39:39
469.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-05 17:28:23
470.  Nabór pracowników do pracy w Centrum Rekreacyjno–Sportowym Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-05 17:05:47
471.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-04 12:43:41
472.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-03 16:27:28
473.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-02 16:33:36
474.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Opublikowano 2010-01-28 15:48:28
475.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2010-01-25 17:25:59
476.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - po protestach Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:56
477.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:52
478.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:47
479.  Odpowiedź na protest Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:45
480.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:41
481.  Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:38
482.  Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:34
483.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:30
484.  Informacja o pytaniach do przetargu o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:27
485.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:23
486.  Wykaz lokali przeznaczonych do najmu Dopierała Janusz Opublikowano 2010-01-20 07:51:49
487.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - po protestach Dopierała Janusz Opublikowano 2010-01-06 08:34:11
488.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2009-12-17 17:45:20
489.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2009-12-08 19:02:26
490.  Odpowiedź na protest Dopierała Janusz Opublikowano 2009-12-07 17:24:55
491.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dopierała Janusz Opublikowano 2009-12-04 15:59:55
492.  Informacja o pytaniach do przetargu o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Dopierała Janusz Opublikowano 2009-12-02 15:50:32
493.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2009-12-02 15:45:47
494.  Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Dopierała Janusz Opublikowano 2009-11-27 15:32:32
495.  Ogłoszenie o udzieleniu Zamówienia - Usługi Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 13:06:29
496.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 13:06:19
497.  Informacja o wynikach naboru Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 13:06:11
498.  Lista kandydatów na stanowisko Kierownik Zespołu Obiektów w MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 13:06:07
499.  Nabór na stanowisko: Kierownik Zespołu Obiektów Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 13:06:03
500.  Ogłoszenie o dzierżawie terenu Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 13:05:59
501.  Informacja o wynikach naboru Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 13:05:54
502.  Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:35:33
503.  Rozstrzygnięcie protestu Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:35:18
504.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:35:12
505.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:35:05
506.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:59
507.  Zawiadomienie o proteście Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:54
508.  Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:48
509.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:42
510.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:37
511.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:33
512.  Zawiadomienie o proteście Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:28
513.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:23
514.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:17
515.  Informacje o zmienianym ogłoszeniu Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:08
516.  Rozstrzygnięcie protestów Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:01
517.  Odpowiedź na protest Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:33:56
518.  Przetarg nieograniczony na rozbudowę stadionu żużlowego Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:33:50
519.  Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport Dopierała Janusz Opublikowano 2009-11-20 17:04:21
520.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2009-11-18 16:18:11
521.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2009-11-06 16:26:36
522.  Rozstrzygnięcie protestu Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-29 13:15:08
523.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-27 15:52:41
524.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-27 15:41:11
525.  Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport Dopierała Janusz Usunięto 2009-10-26 20:06:02
526.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2009-10-26 20:05:50
527.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-23 19:29:55
528.  Zawiadomienie o proteście Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-22 17:49:00
529.  Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-22 17:42:40
530.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-22 17:31:22
531.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-22 17:28:26
532.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-21 16:17:37
533.  Zawiadomienie o proteście Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-20 16:53:49
534.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-19 17:27:57
535.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-19 17:20:12
536.  Informacje o zmienianym ogłoszeniu Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-15 17:53:01
537.  Ogłoszenie o udzieleniu Zamówienia - Usługi Dopierała Janusz Modyfikowano 2009-10-14 16:22:25
538.  Ogłoszenie o udzieleniu Zamówienia - Usługi Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-14 16:19:59
539.  Rozstrzygnięcie protestów Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-13 16:34:38
540.  Odpowiedź na protest Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-09 16:19:01
541.  Przetarg nieograniczony na rozbudowę stadionu żużlowego Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-02 19:12:48
542.  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ciągnika kompaktowego Dopierała Janusz Usunięto 2009-09-29 09:17:36
543.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Usunięto 2009-09-29 09:17:12
544.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2009-09-29 09:16:57
545.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2009-09-29 09:16:50
546.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dopierała Janusz Usunięto 2009-09-29 09:16:41
547.  Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport Dopierała Janusz Opublikowano 2009-09-29 09:15:05
548.  Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport Dopierała Janusz Usunięto 2009-09-29 09:12:09
549.  Przetarg na sprzedaż fabrycznie nowego ciągnika kompaktowego Dopierała Janusz Usunięto 2009-09-29 09:11:55
550.  Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport Dopierała Janusz Usunięto 2009-09-29 09:11:22
551.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dopierała Janusz Usunięto 2009-09-29 09:11:11
552.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2009-08-24 21:18:20
553.  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ciągnika kompaktowego Dopierała Janusz Opublikowano 2009-08-07 09:04:59
554.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Opublikowano 2009-07-13 23:33:29
555.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2009-06-24 15:31:34
556.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2009-06-24 15:29:03
557.  Przetarg na sprzedaż fabrycznie nowego ciągnika kompaktowego Dopierała Janusz Opublikowano 2009-06-23 13:56:14
558.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dopierała Janusz Opublikowano 2009-06-03 10:29:45
559.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi Dopierała Janusz Opublikowano 2009-05-09 19:58:37
560.  Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport Dopierała Janusz Opublikowano 2009-05-07 16:34:07
561.  Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport Dopierała Janusz Opublikowano 2009-05-07 16:33:08
562.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2009-04-23 17:37:45
563.  Informacja o zmianie treści SIWZ na wykonanie projektu rozbudowy stadionu Dopierała Janusz Usunięto 2009-04-23 17:37:31
564.  Odpowiedź na pytania dotyczące rozbudowy stadionu żużlowego Dopierała Janusz Usunięto 2009-04-23 17:37:26
565.  Odpowiedź na pytania dotyczące rozbudowy stadionu żużlowego Dopierała Janusz Usunięto 2009-04-23 17:37:23
566.  Odpowiedź na pytania dotyczące rozbudowy stadionu żużlowego Dopierała Janusz Usunięto 2009-04-23 17:37:19
567.  Przetarg na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy stadionu żużlowego Dopierała Janusz Usunięto 2009-04-23 17:37:14
568.  Informacja o wyborze oferty na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2009-04-23 17:37:05
569.  Przetarg na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2009-04-23 17:36:54
570.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dopierała Janusz Opublikowano 2009-04-23 17:35:38
571.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2009-04-23 17:11:22
572.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2009-04-22 08:34:46
573.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2009-03-25 17:11:59
574.  Informacja o zmianie treści SIWZ na wykonanie projektu rozbudowy stadionu Dopierała Janusz Opublikowano 2009-03-17 18:06:15
575.  Odpowiedź na pytania dotyczące rozbudowy stadionu żużlowego Dopierała Janusz Opublikowano 2009-03-12 14:30:10
576.  Odpowiedź na pytania dotyczące rozbudowy stadionu żużlowego Dopierała Janusz Opublikowano 2009-03-11 17:09:43
577.  Odpowiedź na pytania dotyczące rozbudowy stadionu żużlowego Dopierała Janusz Opublikowano 2009-03-03 18:15:27
578.  Informacja o wynikach naboru Dopierała Janusz Opublikowano 2009-02-26 10:16:13
579.  Lista kandydatów na stanowisko Kierownik Zespołu Obiektów w MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2009-02-23 13:45:56
580.  Informacja o wyborze oferty na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2009-02-11 18:23:54
581.  Nabór na stanowisko: Kierownik Zespołu Obiektów Dopierała Janusz Opublikowano 2009-02-06 12:42:25
582.  Przetarg na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy stadionu żużlowego Dopierała Janusz Modyfikowano 2009-02-05 16:43:10
583.  Przetarg na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy stadionu żużlowego Dopierała Janusz Opublikowano 2009-02-03 17:26:38
584.  Ogłoszenie o dzierżawie terenu Dopierała Janusz Opublikowano 2009-01-28 09:46:14
585.  Lista kandydatów na stanowisko Kierownik ZCIiPT Dopierała Janusz Usunięto 2009-01-22 19:05:23
586.  Nabór na stanowisko Kierownika ZCIiPT Dopierała Janusz Usunięto 2009-01-22 19:05:18
587.  Przetarg na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2009-01-22 19:01:39
588.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na ochronę Dopierała Janusz Usunięto 2009-01-22 18:59:21
589.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2009-01-22 18:58:44
590.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2009-01-22 18:58:35
591.  Ogłoszenie o przetargu na budowę przyłącza kanalizacyjnego Dopierała Janusz Usunięto 2009-01-15 15:23:27
592.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2009-01-15 15:23:15
593.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na ochronę Dopierała Janusz Opublikowano 2009-01-15 15:22:33
594.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2008-12-24 09:40:48
595.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta Dopierała Janusz Usunięto 2008-12-23 09:16:20
596.  Informacja o wynikach naboru Dopierała Janusz Opublikowano 2008-12-23 09:14:56
597.  Lista kandydatów na stanowisko Kierownik ZCIiPT Dopierała Janusz Opublikowano 2008-12-16 14:22:19
598.  Nabór na stanowisko Kierownika ZCIiPT Dopierała Janusz Opublikowano 2008-12-01 15:54:08
599.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2008-11-27 18:58:55
600.  Ogłoszenie o przetargu na budowę przyłącza kanalizacyjnego Dopierała Janusz Opublikowano 2008-10-30 17:46:58
601.  Odpowiedż na zadane pytanie Dopierała Janusz Usunięto 2008-10-23 09:34:09
602.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę samochodu polewaczki Dopierała Janusz Usunięto 2008-10-23 09:34:06
603.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu Dopierała Janusz Usunięto 2008-10-23 09:34:00
604.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2008-10-23 09:33:56
605.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2008-10-14 09:23:56
606.  Odpowiedż na zadane pytanie Dopierała Janusz Opublikowano 2008-10-08 09:57:58
607.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę samochodu polewaczki Dopierała Janusz Opublikowano 2008-10-03 14:51:29
608.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu Dopierała Janusz Opublikowano 2008-09-19 15:21:39
609.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-26 14:18:18
610.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę basenu Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-26 14:18:10
611.  Ogłoszenie o przetargu na wykonanie projektu rozbudowy trybun stadionu Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-26 14:17:58
612.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Opublikowano 2008-08-14 15:18:32
613.  Lista kandydatów na stanowisko referenta Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 16:35:26
614.  Nabór na stanowisko referenta Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 16:35:09
615.  Odpowiedż na zadane pytania dotyczące funkcji Inżyniera Kontraktu Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 16:34:40
616.  Odpowiedż na zadane pytanie dotyczace funkcji Inżyniera Kontraktu Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 16:34:35
617.  Odpowiedż na zadane pytanie dotyczace funkcji Inżyniera Kontraktu Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 16:34:30
618.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 16:34:24
619.  Przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - Inspektora Nadzoru Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 16:34:17
620.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 09:29:13
621.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 09:29:02
622.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy toru speedrowerowego Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 09:28:50
623.  Przetarg nieograniczony na budowa toru speedrowerowego Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 09:28:26
624.  Przetarg nieograniczony na budowę przyłącza kanalizacyjnego MOSiR do sieci Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 09:28:14
625.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2008-08-06 14:29:02
626.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę basenu Dopierała Janusz Opublikowano 2008-08-06 14:25:20
627.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta Dopierała Janusz Opublikowano 2008-08-04 14:34:09
628.  Ogłoszenie o przetargu na wykonanie projektu rozbudowy trybun stadionu Dopierała Janusz Opublikowano 2008-07-30 18:20:56
629.  Lista kandydatów na stanowisko referenta Dopierała Janusz Opublikowano 2008-07-28 16:19:54
630.  Odpowiedż na zadane pytania dotyczące funkcji Inżyniera Kontraktu Dopierała Janusz Opublikowano 2008-07-14 17:52:53
631.  Odpowiedż na zadane pytanie dotyczace funkcji Inżyniera Kontraktu Dopierała Janusz Opublikowano 2008-07-11 13:13:31
632.  Nabór na stanowisko referenta Dopierała Janusz Opublikowano 2008-07-11 08:43:39
633.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2008-07-02 15:00:06
634.  Odpowiedż na zadane pytanie dotyczace funkcji Inżyniera Kontraktu Dopierała Janusz Opublikowano 2008-07-02 14:30:04
635.  Ogłoszenie o przetargu na budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-28 12:20:22
636.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac. Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-28 12:19:39
637.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac. Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-28 12:19:31
638.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac. Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-28 12:19:21
639.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac. Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-28 12:18:42
640.  Przedłużenie terminu składania ofert na budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-28 12:18:33
641.  Odrzucenie protestu w sprawie budowy Centrum Rekreacyjno-Sportowego Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-28 12:18:23
642.  Wezwanie do udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-28 12:18:13
643.  Ogłoszenie o przetargu na budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-28 12:17:32
644.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-27 17:08:51
645.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-24 14:28:34
646.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy toru speedrowerowego Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-24 12:59:20
647.  Przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - Inspektora Nadzoru Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-12 13:20:58
648.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac. Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-11 16:18:55
649.  Przetarg nieograniczony na budowa toru speedrowerowego Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-09 19:54:12
650.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac. Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-09 19:37:15
651.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac. Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-05 20:15:10
652.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac. Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-03 17:00:53
653.  Informacja o wyborze oferty na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-03 16:47:40
654.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę fizyczną obiektów MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-03 16:47:15
655.  Przedłużenie terminu składania ofert na budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-03 16:39:19
656.  Przetarg nieograniczony na budowę przyłącza kanalizacyjnego MOSiR do sieci Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-02 18:57:08
657.  Odrzucenie protestu w sprawie budowy Centrum Rekreacyjno-Sportowego Dopierała Janusz Opublikowano 2008-05-21 14:04:18
658.  Wezwanie do udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu Dopierała Janusz Opublikowano 2008-05-13 16:00:36
659.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2008-05-02 11:05:22
660.  Informacja o wyborze oferty na ochronę obiektów MOSiR Fidali Agnieszka Opublikowano 2008-04-29 15:00:11
661.  Ogłoszenie o przetargu na budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego Dopierała Janusz Opublikowano 2008-04-28 15:36:53
662.  Robert Jagiełowicz Fidali Agnieszka Modyfikowano 2008-04-28 12:25:12
663.  Mapa Dopierała Janusz Opublikowano 2008-04-23 13:23:05
664.  Działki i budynki będące w zarządzie i użytkowaniu Dopierała Janusz Opublikowano 2008-04-23 13:21:47
665.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Opublikowano 2008-04-23 13:20:43
666.  Robert Jagiełowicz Dopierała Janusz Opublikowano 2008-04-23 12:20:50
667.  Archiwalna strona MOSiR Zielona Góra - BIP Dopierała Janusz Opublikowano 2008-04-23 10:50:50
668.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę fizyczną obiektów MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2008-04-18 16:21:07
669.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2008-03-12 12:24:20
Kontakt z administratorem | Pomoc  © BIP - Zielona Góra 2018
// PoniĹźej inkludujemy plik informacja.txt z informacjami o RODO