Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

   
    Rejestr zmian
 
MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMIOTOWE
Rejestr zmian
Lp. Informacja Osoba zmieniająca Rodzaj zmiany Data
1.  Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 221.000 euro Dopierała Janusz Modyfikowano 2019-02-22 14:38:59
2.  Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 221.000 euro Dopierała Janusz Modyfikowano 2019-02-18 16:03:38
3.  Plan zamówień publicznych na 2018 rok Dopierała Janusz Wycofano 2019-02-08 13:27:10
4.  Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 Dopierała Janusz Opublikowano 2019-02-08 13:26:36
5.  Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 221.000 euro Dopierała Janusz Modyfikowano 2019-01-28 13:39:26
6.  Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 221.000 euro Dopierała Janusz Opublikowano 2019-01-17 19:46:36
7.  Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30.000 euro do 750.000 euro Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-12-31 14:44:19
8.  Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30.000 euro do 750.000 euro Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-12-31 14:42:26
9.  Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30.000 euro do 750.000 euro Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-12-27 13:37:48
10.  Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30.000 euro do 750.000 euro Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-12-19 13:33:18
11.  Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30.000 euro do 750.000 euro Dopierała Janusz Opublikowano 2018-12-14 18:48:30
12.  Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30.000 euro do 750.000 euro Dopierała Janusz Opublikowano 2018-12-10 16:28:45
13.  Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-11-30 11:57:16
14.  Nabór na stanowisko starszego referenta w dziale Sportu i Marketingu MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-11-27 09:45:55
15.  Nabór na stanowisko referenta w dziale Sportu i Marketingu MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-11-27 09:44:03
16.  Nabór na stanowisko specjalisty w dziale Sportu i Marketingu MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-11-27 09:38:55
17.  Nabór na stanowisko referenta w dziale CPiIT MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-11-21 16:33:51
18.  Nabór na dwa stanowiska specjalisty w dziale w dziale CPiIT MOSiR Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-11-21 16:31:12
19.  Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2018-10-23 13:20:51
20.  Nabór na dwa stanowiska specjalisty w dziale w dziale CPiIT MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2018-10-23 13:20:40
21.  Nabór na stanowisko referenta w dziale CPiIT MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2018-10-23 13:20:19
22.  Nabór na stanowisko specjalisty w dziale Sportu i Marketingu MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2018-10-23 13:19:11
23.  Nabór na stanowisko referenta w dziale Sportu i Marketingu MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2018-10-23 13:18:27
24.  Nabór na stanowisko starszego referenta w dziale Sportu i Marketingu MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2018-10-23 13:17:24
25.  Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-08-23 15:34:30
26.  Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2018-08-08 16:00:41
27.  Budowa bezobsługowego parku linowego przy ul. Źródlanej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-05-16 15:50:42
28.  Budowa bezobsługowego parku linowego przy ul. Źródlanej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-04-30 15:07:00
29.  Budowa bezobsługowego parku linowego przy ul. Źródlanej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2018-04-13 17:51:08
30.  Zakup i dostawę specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-03-30 13:21:13
31.  Zakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-03-27 10:33:38
32.  Zakup i dostawę specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-03-27 10:28:10
33.  Zakup i dostawę specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2018-03-19 21:29:41
34.  Zakup i dostawa specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-03-16 18:32:49
35.  Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-03-12 14:17:54
36.  Plan zamówień publicznych na 2018 rok Dopierała Janusz Opublikowano 2018-03-12 14:15:28
37.  Zakup i dostawa specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-03-07 13:24:24
38.  Zakup i dostawa specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2018-02-27 19:45:09
39.  Zakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-02-23 16:02:26
40.  Zakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-02-07 10:42:36
41.  Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-02-05 15:23:48
42.  Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2018-01-19 20:46:53
43.  Zakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-01-18 11:34:52
44.  Zakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2018-01-15 17:38:00
45.  Zakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Opublikowano 2018-01-10 19:58:27
46.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-12-29 16:22:01
47.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-12-29 16:15:12
48.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-12-15 17:55:13
49.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-12-14 16:23:48
50.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2017-12-14 16:23:04
51.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-12-14 15:41:36
52.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Opublikowano 2017-12-12 15:40:00
53.  Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze. Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-09-29 13:30:14
54.  Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze. Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-09-12 14:56:56
55.  Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze. Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-09-06 15:35:36
56.  Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze. Dopierała Janusz Opublikowano 2017-08-25 20:35:54
57.  Budowa Kompleksu Sportowo-rekreacyjnego Basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-08-03 15:42:25
58.  Budowa Kompleksu Sportowo-rekreacyjnego Basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-07-21 14:11:35
59.  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy przygotowywaniu i prawidłowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni na terenie miasta Zielona Góra – Wzgórza Piastowskie. Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-07-19 18:20:46
60.  Budowa Kompleksu Sportowo-rekreacyjnego Basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2017-07-18 16:46:21
61.  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy przygotowywaniu i prawidłowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni na terenie miasta Zielona Góra – Wzgórza Piastowskie. Dopierała Janusz Opublikowano 2017-06-30 19:35:48
62.  Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-04-28 15:42:28
63.  Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-04-28 15:41:17
64.  Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 Dopierała Janusz Opublikowano 2017-04-25 14:31:00
65.  Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-04-19 15:00:10
66.  Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-04-17 15:48:11
67.  Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-04-12 17:30:24
68.  Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego Dopierała Janusz Opublikowano 2017-03-31 17:53:29
69.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-03-21 16:01:28
70.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-02-23 15:57:39
71.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Opublikowano 2017-02-17 17:08:04
72.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-01-04 18:07:51
73.  Nabór na stanowisko inspektora w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2017-01-03 08:27:23
74.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2016-12-23 12:35:41
75.  Nabór na stanowisko inspektora w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2016-12-12 13:45:34
76.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Opublikowano 2016-12-07 15:55:48
77.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2016-12-07 15:46:31
78.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Opublikowano 2016-11-29 15:39:26
79.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2016-11-22 14:39:58
80.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów MOSiR z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2016-02-12 15:43:55
81.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów MOSiR z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Opublikowano 2016-01-08 15:46:55
82.  Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania w CRS Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-12-21 13:58:49
83.  Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania w CRS Dopierała Janusz Opublikowano 2015-12-09 16:02:23
84.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-12-04 15:49:14
85.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-12-03 15:41:36
86.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-12-03 15:40:59
87.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Opublikowano 2015-11-17 15:41:09
88.  Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-11-12 15:32:39
89.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-11-06 21:46:33
90.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2015-11-06 21:45:50
91.  Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2015-10-29 15:53:36
92.  Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-10-28 17:32:01
93.  Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-10-28 16:55:10
94.  Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2015-10-28 16:54:32
95.  Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2015-10-28 16:48:18
96.  Agnieszka Dudzińska - Kierownik Działu Administracyjnego Dopierała Janusz Opublikowano 2015-10-28 10:38:13
97.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Wycofano 2015-10-28 10:02:02
98.  Marta Poźniak - Kierownik Działu Technicznego Zespołu Obiektów Dopierała Janusz Opublikowano 2015-10-28 10:01:18
99.  Karina Szymańska - Kierownik Działu Sportu i Marketingu Dopierała Janusz Opublikowano 2015-10-28 09:57:54
100.  Olga Łosiak - Główny Księgowy Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-10-28 09:51:14
101.  Olga Łosiak - Główny Księgowy Dopierała Janusz Opublikowano 2015-10-28 09:49:21
102.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-10-28 09:44:22
103.  Robert Jagiełowicz Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-10-28 09:39:56
104.  Obowiązujące dokumenty Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-10-27 11:03:33
105.  Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2015-10-20 15:53:23
106.  Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-06-03 13:43:56
107.  Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-06-03 13:43:18
108.  Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-05-25 16:34:50
109.  Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-05-25 16:33:50
110.  Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-05-19 15:51:20
111.  Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-04-25 09:37:24
112.  Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-04-22 15:00:21
113.  Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2015-04-10 16:26:30
114.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-02-13 22:32:16
115.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-02-04 16:06:28
116.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-01-28 16:10:51
117.  Przetarg na usługę odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2015-01-16 09:55:39
118.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Opublikowano 2015-01-13 16:11:42
119.  Przetarg na usługę odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2015-01-07 17:33:35
120.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-12-23 11:33:23
121.  Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania i doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-12-05 16:27:57
122.  Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2014-12-04 17:00:10
123.  Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania i doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2014-11-19 16:54:14
124.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-11-13 14:32:19
125.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-10-23 17:16:51
126.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Opublikowano 2014-10-18 18:03:14
127.  Rozbudowa hali lekkoatletycznej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i przynależnej infrastruktury technicznej zlokalizowanej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-05-29 12:37:30
128.  Wymiana sztucznej nawierzchni boiska oraz rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-05-23 16:09:31
129.  Rozbudowa hali lekkoatletycznej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i przynależnej infrastruktury technicznej zlokalizowanej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-05-21 20:38:47
130.  Rozbudowa hali lekkoatletycznej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i przynależnej infrastruktury technicznej zlokalizowanej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-05-21 14:14:35
131.  Rozbudowa hali lekkoatletycznej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i przynależnej infrastruktury technicznej zlokalizowanej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2014-05-10 20:33:35
132.  Wymiana sztucznej nawierzchni boiska oraz rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-05-08 18:58:26
133.  Wymiana sztucznej nawierzchni boiska oraz rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2014-04-30 18:43:54
134.  Nabór na stanowisko starszego inspektora do spraw BHP Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-04-30 15:12:32
135.  Nabór na stanowisko starszego inspektora do spraw BHP Dopierała Janusz Opublikowano 2014-03-07 13:12:52
136.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-02-25 22:34:27
137.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-02-07 14:23:39
138.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-01-31 16:25:53
139.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-01-31 16:25:14
140.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-01-23 13:59:56
141.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-01-22 17:04:13
142.  Zakup i dostawa chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-01-22 16:29:43
143.  Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania Dopierała Janusz Opublikowano 2014-01-16 21:33:33
144.  Zakup i dostawa chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-01-14 17:04:01
145.  Zakup i dostawa chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2014-01-09 21:34:27
146.  Zakup i dostawa chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2014-01-09 21:33:08
147.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-12-23 17:25:58
148.  Ochrona fizyczna obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-12-23 17:20:27
149.  Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania oraz doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-12-18 17:28:55
150.  Ochrona fizyczna obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2013-12-11 21:55:15
151.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-12-10 09:37:30
152.  ,,Utworzenie systemu e-usług dla mieszkańców w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze”. Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-12-09 15:24:53
153.  Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania oraz doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach MOSiR w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2013-12-06 17:22:13
154.  Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Opublikowano 2013-12-03 16:07:37
155.  Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-11-25 23:18:15
156.  Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Dopierała Janusz Opublikowano 2013-11-14 18:50:48
157.  Ogłoszenie o przetargu na budowa sauny zewnętrznej Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-11-08 17:59:09
158.  Ogłoszenie o przetargu na budowa sauny zewnętrznej Dopierała Janusz Opublikowano 2013-10-23 12:36:42
159.  Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi przewozu osób z podziałem na 3 zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-09-19 15:03:05
160.  Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi przewozu osób z podziałem na 3 zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-09-10 21:42:03
161.  Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi przewozu osób z podziałem na 3 zadania Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-09-10 21:38:08
162.  Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi przewozu osób z podziałem na 3 zadania Dopierała Janusz Opublikowano 2013-09-10 00:13:09
163.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nazakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-08-19 14:04:46
164.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nazakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-08-12 17:27:51
165.  Mapa Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-08-01 09:58:49
166.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-07-24 13:32:46
167.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nazakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości Dopierała Janusz Opublikowano 2013-06-28 20:21:32
168.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-06-25 22:13:34
169.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dopierała Janusz Opublikowano 2013-06-25 22:13:03
170.  ,,Utworzenie systemu e-usług dla mieszkańców w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze”. Dopierała Janusz Opublikowano 2013-05-10 22:26:00
171.  Wykaz nieruchomości będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze przeznaczonych do dzierżawy. Dopierała Janusz Opublikowano 2013-04-26 10:16:02
172.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na Davis Cup by BNP Paribas Polska- RPA Dopierała Janusz Usunięto 2013-04-10 21:39:00
173.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na Davis Cup by BNP Paribas Polska- RPA Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-04-06 17:57:40
174.  Przetarg na dostawę oraz instalację demontowalnych band pneumatycznych wokół toru żużlowego Dopierała Janusz Usunięto 2013-03-14 19:15:42
175.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na dostawę oraz instalację demontowalnych band pneumatycznych wokół toru żużlowego na stadionie przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze. Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-03-14 19:14:04
176.  Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Dopierała Janusz Usunięto 2013-03-12 12:29:12
177.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na dostawę oraz instalację demontowalnych band pneumatycznych wokół toru żużlowego na stadionie przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze. Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-03-12 09:40:32
178.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na dostawę oraz instalację demontowalnych band pneumatycznych wokół toru żużlowego na stadionie przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze. Dopierała Janusz Opublikowano 2013-02-28 22:29:50
179.  Przetarg na dostawę oraz instalację demontowalnych band pneumatycznych wokół toru żużlowego Dopierała Janusz Modyfikowano 2013-02-28 17:09:34
180.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na Davis Cup by BNP Paribas Polska- RPA Dopierała Janusz Opublikowano 2013-02-21 19:35:52
181.  Przetarg na dostawę oraz instalację demontowalnych band pneumatycznych wokół toru żużlowego Dopierała Janusz Opublikowano 2013-02-19 18:51:54
182.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2013-02-04 15:51:53
183.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2013-02-04 15:51:50
184.  Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Dopierała Janusz Opublikowano 2013-02-04 15:51:46
185.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę fizyczna osób i mienia Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-15 14:11:00
186.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2013-01-15 14:10:49
187.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:32:07
188.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę fizyczna obiektów MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:31:43
189.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:30:57
190.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:30:38
191.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:30:20
192.  Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:30:06
193.  Ogłoszenie o przetargu na odśnieżanie dachów oraz usuwania sopli Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:29:33
194.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:29:16
195.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:28:50
196.  Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:28:45
197.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2013-01-14 15:28:25
198.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2013-01-14 15:27:49
199.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Opublikowano 2013-01-05 16:56:44
200.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę fizyczna obiektów MOSiR Dopierała Janusz Modyfikowano 2012-12-31 15:54:23
201.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę fizyczna obiektów MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2012-12-31 15:33:56
202.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę fizyczna osób i mienia Dopierała Janusz Opublikowano 2012-12-18 21:21:27
203.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-11-23 16:58:29
204.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-11-21 15:12:52
205.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Opublikowano 2012-11-19 17:49:43
206.  Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania Dopierała Janusz Opublikowano 2012-11-09 14:55:30
207.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 14:00:29
208.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 14:00:26
209.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 14:00:23
210.  Modyfikacja treści SWIZ Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 14:00:19
211.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 14:00:17
212.  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 14:00:03
213.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:59:59
214.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:59:35
215.  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:59:31
216.  Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:59:17
217.  Ogłoszenie o przetargu na wykonanie konserwacji obiektów MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:59:11
218.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:58:53
219.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:58:48
220.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:58:34
221.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:58:29
222.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:58:19
223.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:57:53
224.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:57:44
225.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Usunięto 2012-11-09 13:57:32
226.  Ogłoszenie o przetargu na odśnieżanie dachów oraz usuwania sopli Dopierała Janusz Opublikowano 2012-10-31 20:44:45
227.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dopierała Janusz Opublikowano 2012-10-26 16:31:09
228.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-10-26 08:50:54
229.  Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2012-10-05 16:55:11
230.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-09-26 09:46:44
231.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Opublikowano 2012-09-07 14:06:54
232.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Opublikowano 2012-09-06 08:47:12
233.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Opublikowano 2012-09-04 14:25:37
234.  Modyfikacja treści SWIZ Dopierała Janusz Opublikowano 2012-09-04 14:22:35
235.  Pytania i odpowiedzi Dopierała Janusz Opublikowano 2012-08-28 16:52:06
236.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Opublikowano 2012-08-24 16:41:17
237.  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dopierała Janusz Opublikowano 2012-08-24 16:33:54
238.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2012-08-06 15:26:51
239.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-07-25 15:17:49
240.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2012-07-18 11:34:41
241.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2012-07-16 15:50:01
242.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-07-10 14:33:14
243.  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu Dopierała Janusz Opublikowano 2012-06-29 07:03:50
244.  Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Dopierała Janusz Opublikowano 2012-06-27 22:12:35
245.  Ogłoszenie o przetargu na wykonanie konserwacji obiektów MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2012-06-25 15:02:04
246.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Opublikowano 2012-06-18 18:17:07
247.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Opublikowano 2012-06-18 18:15:15
248.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-28 15:35:40
249.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę środków czystości Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-28 15:35:25
250.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-28 15:34:46
251.  Zmiana treści SWIZ Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-28 15:34:29
252.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę produktów toaletowych Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-28 15:34:18
253.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-05-28 15:33:55
254.  Wykaz działek przeznaczonych do najmu w drodze przetargu Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-16 15:24:19
255.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-16 15:23:51
256.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-16 15:23:37
257.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-16 15:23:22
258.  Ogłoszenie o przetargu na przygotowanie do druku i druk materiałów poligraficznych Dopierała Janusz Usunięto 2012-05-16 15:22:13
259.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-05-16 15:18:36
260.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-05-09 16:18:46
261.  Ogłoszenie o przetargu na przygotowanie do druku i druk materiałów poligraficznych Dopierała Janusz Opublikowano 2012-05-08 22:00:01
262.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę produktów toaletowych Dopierała Janusz Opublikowano 2012-05-08 20:42:22
263.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-04-23 15:52:18
264.  Zmiana treści SWIZ Dopierała Janusz Opublikowano 2012-04-18 09:34:16
265.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Opublikowano 2012-04-17 15:55:58
266.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Opublikowano 2012-04-16 16:31:07
267.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę środków czystości Dopierała Janusz Opublikowano 2012-04-12 15:50:48
268.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-04-12 15:41:52
269.  Wykaz działek przeznaczonych do najmu w drodze przetargu Dopierała Janusz Opublikowano 2012-02-29 13:42:32
270.  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Dopierała Janusz Opublikowano 2012-02-15 13:45:19
271.  Obowiązujące dokumenty Dopierała Janusz Modyfikowano 2012-02-13 10:13:07
272.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2012-02-09 09:51:20
273.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Dopierała Janusz Usunięto 2012-01-05 17:44:44
274.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Dopierała Janusz Usunięto 2012-01-05 17:44:36
275.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2012-01-05 17:44:27
276.  Informacjao pytaniach Dopierała Janusz Usunięto 2012-01-05 17:44:20
277.  Przetarg na odśnieżanie dachów oraz usuwanie sopli z budynków MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2012-01-05 17:44:03
278.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-01-05 17:42:41
279.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2012-01-05 17:41:19
280.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Dopierała Janusz Opublikowano 2011-12-21 15:01:52
281.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Usunięto 2011-12-21 14:57:55
282.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę urządzenia do konserwacji nawierzchni Dopierała Janusz Usunięto 2011-12-21 14:57:41
283.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Usunięto 2011-12-21 14:57:33
284.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Dopierała Janusz Opublikowano 2011-12-21 14:56:47
285.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2011-11-29 15:36:21
286.  Obowiązujące dokumenty Dopierała Janusz Modyfikowano 2011-11-29 13:09:25
287.  Informacjao pytaniach Dopierała Janusz Opublikowano 2011-11-15 16:35:46
288.  Przetarg na odśnieżanie dachów oraz usuwanie sopli z budynków MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2011-11-07 13:22:49
289.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2011-11-02 10:19:31
290.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Opublikowano 2011-08-29 15:28:29
291.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę urządzenia do konserwacji nawierzchni Dopierała Janusz Opublikowano 2011-08-17 14:54:43
292.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę chemii Dopierała Janusz Usunięto 2011-08-16 16:49:40
293.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę środków czystości Dopierała Janusz Usunięto 2011-08-16 16:49:35
294.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę urządzenia do konserwacji nawierzchni sportowych Dopierała Janusz Usunięto 2011-08-16 16:46:20
295.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent Dopierała Janusz Usunięto 2011-08-16 16:45:48
296.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Opublikowano 2011-08-16 16:42:22
297.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę urządzenia do konserwacji nawierzchni sportowych Dopierała Janusz Opublikowano 2011-07-27 07:50:30
298.  Lista kandydatów na stanowisko Referent Dopierała Janusz Usunięto 2011-05-20 13:06:21
299.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent Dopierała Janusz Opublikowano 2011-05-20 13:06:13
300.  Informacja o wynikach naboru Dopierała Janusz Usunięto 2011-05-18 15:28:45
301.  Nabór na stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Dopierała Janusz Usunięto 2011-05-18 15:21:52
302.  Lista kandydatów na stanowisko Referent Dopierała Janusz Opublikowano 2011-05-18 15:21:02
303.  Nabór na stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Dopierała Janusz Opublikowano 2011-05-06 15:52:56
304.  Lista kandydatów na stanowisko Referent Dopierała Janusz Usunięto 2011-05-06 15:30:11
305.  Nabór na stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Dopierała Janusz Usunięto 2011-05-06 15:30:04
306.  Informacja o wynikach naboru Dopierała Janusz Opublikowano 2011-05-06 15:29:53
307.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Usunięto 2011-04-28 15:55:33
308.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę środków czystości Dopierała Janusz Usunięto 2011-04-28 15:55:15
309.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę środków czystości Dopierała Janusz Opublikowano 2011-04-28 15:53:43
310.  Lista kandydatów na stanowisko Referent Dopierała Janusz Opublikowano 2011-04-27 15:37:08
311.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2011-04-20 15:10:33
312.  Robert Jagiełowicz Dopierała Janusz Modyfikowano 2011-04-20 15:08:43
313.  Informacja o pytaniach na dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej Dopierała Janusz Usunięto 2011-04-15 15:51:13
314.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej Dopierała Janusz Usunięto 2011-04-15 15:50:56
315.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę środków czystości Dopierała Janusz Opublikowano 2011-04-15 15:49:38
316.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę chemii Dopierała Janusz Opublikowano 2011-04-15 15:43:54
317.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Opublikowano 2011-04-11 15:31:06
318.  Nabór na stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Dopierała Janusz Opublikowano 2011-04-11 15:25:43
319.  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu Dopierała Janusz Usunięto 2011-04-08 08:53:02
320.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę produktów toaletowych i środków czystości Dopierała Janusz Usunięto 2011-04-08 08:52:19
321.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę środków czystości Dopierała Janusz Opublikowano 2011-04-08 08:49:55
322.  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu Dopierała Janusz Opublikowano 2011-04-01 17:41:56
323.  Informacja o pytaniach na dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej Dopierała Janusz Opublikowano 2011-03-31 18:03:08
324.  Działki i budynki będące w zarządzie i użytkowaniu Dopierała Janusz Modyfikowano 2011-03-31 09:23:50
325.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę produktów toaletowych i środków czystości Dopierała Janusz Opublikowano 2011-03-24 15:20:40
326.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej Dopierała Janusz Opublikowano 2011-03-24 15:10:56
327.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2011-03-24 15:09:18
328.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2011-03-24 15:09:13
329.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2011-03-24 15:09:11
330.  Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) Dopierała Janusz Usunięto 2011-03-24 15:08:34
331.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 14:20:07
332.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 14:20:00
333.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2011-01-25 14:19:14
334.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:33:17
335.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:32:59
336.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia CRS Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:32:52
337.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działania promocyjne Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:32:28
338.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia w CRS Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:32:22
339.  Ogłoszenie o przetargu na usługę odśnieżania dachów oraz usuwania sopli Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:32:08
340.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:31:54
341.  Przetarg na ochronę obiektu CRS w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:31:27
342.  Modyfkacja SIWZ na ochronę CRS oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:31:21
343.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Usunięto 2011-01-25 13:31:11
344.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2011-01-25 13:28:51
345.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Opublikowano 2011-01-19 17:12:26
346.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Opublikowano 2011-01-17 16:07:59
347.  Modyfkacja SIWZ na ochronę CRS oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Opublikowano 2011-01-17 16:01:32
348.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2011-01-13 13:39:15
349.  Przetarg na ochronę obiektu CRS w Zielonej Górze oraz konwój gotówki Dopierała Janusz Opublikowano 2011-01-13 13:31:05
350.  Obowiązujące dokumenty Dopierała Janusz Modyfikowano 2011-01-12 17:34:47
351.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Opublikowano 2010-12-09 12:53:27
352.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-12-08 16:59:29
353.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-12-08 16:58:19
354.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-12-08 16:58:11
355.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia CRS Dopierała Janusz Usunięto 2010-12-08 16:58:04
356.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Usunięto 2010-12-08 16:57:58
357.  Ogłoszenie o przetargu na usługę odśnieżania dachów oraz usuwania sopli Dopierała Janusz Opublikowano 2010-11-29 15:11:40
358.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-11-15 15:30:13
359.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia w CRS Dopierała Janusz Opublikowano 2010-11-05 14:09:13
360.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-11-03 16:57:13
361.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Usunięto 2010-11-03 16:56:59
362.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia CRS Dopierała Janusz Usunięto 2010-11-03 16:56:52
363.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu i urządzeń do ciągnika Dopierała Janusz Usunięto 2010-11-03 16:56:24
364.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu czyszczącego Dopierała Janusz Usunięto 2010-11-03 16:56:17
365.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Opublikowano 2010-11-03 16:55:50
366.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia CRS Dopierała Janusz Opublikowano 2010-10-25 14:31:13
367.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działania promocyjne Dopierała Janusz Opublikowano 2010-10-19 21:00:21
368.  Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) Dopierała Janusz Opublikowano 2010-10-14 16:47:00
369.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-10-08 15:49:57
370.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-09-30 07:16:30
371.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż mebli Dopierała Janusz Usunięto 2010-09-30 07:16:25
372.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-09-30 07:15:42
373.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-09-30 07:15:35
374.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-09-30 07:15:10
375.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia CRS Dopierała Janusz Opublikowano 2010-09-27 16:15:05
376.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Opublikowano 2010-09-14 20:11:36
377.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-09-14 20:09:45
378.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Opublikowano 2010-09-08 20:41:23
379.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia CRS Dopierała Janusz Opublikowano 2010-08-31 18:42:11
380.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu i urządzeń do ciągnika Dopierała Janusz Opublikowano 2010-08-31 18:36:17
381.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu czyszczącego Dopierała Janusz Opublikowano 2010-08-30 20:10:51
382.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-08-16 16:13:52
383.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż mebli Dopierała Janusz Opublikowano 2010-08-07 15:37:43
384.  Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:32:56
385.  Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:32:53
386.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:32:44
387.  Odpowiedź na pytanie - Dostawa i montaż estrady Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:32:32
388.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż estrady Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:32:28
389.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działania promocyjne Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:32:24
390.  Zmiana SIWZ na działania promocyjne w sportach halowych Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:32:04
391.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działania promocyjne Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:31:43
392.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko REFERENT 2 Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:31:20
393.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko REFERENT 1 Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:31:17
394.  Lista kandydatów na stanowisko referenta Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:31:01
395.  Nabór na stanowisko urzędnicze w MOSiR Zielona Góra Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:30:58
396.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:30:44
397.  Lista kandydatów spełniających wymogi Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:30:38
398.  Nabór na stanowisko urzędnicze w MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:30:30
399.  Ogłoszenie o wyniku przetargu - Odnowa biologiczna Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:29:59
400.  Ogłoszenie o zamknięciu przetargu Dopierała Janusz Usunięto 2010-07-16 15:29:53
401.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-07-16 15:28:44
402.  Obowiązujące dokumenty Dopierała Janusz Modyfikowano 2010-07-06 17:23:23
403.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2010-07-05 07:04:45
404.  Robert Jagiełowicz Dopierała Janusz Modyfikowano 2010-07-05 07:01:32
405.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-29 16:13:16
406.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko REFERENT 2 Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-29 13:20:26
407.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko REFERENT 1 Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-29 13:20:22
408.  Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-23 16:19:27
409.  Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-23 16:17:42
410.  Lista kandydatów na stanowisko referenta Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-22 14:20:22
411.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-16 08:13:38
412.  Odpowiedź na pytanie - Dostawa i montaż estrady Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-11 19:41:55
413.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:51:23
414.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż mebli Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:51:19
415.  Odpowiedź na pytanie na najem - Odnowa biologiczna Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:51:10
416.  Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno–Sportowym Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:51:05
417.  Ogłoszenie o zamknięciu przetargu - Squash Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:59
418.  Ogłoszenie o zamknięciu przetargu - Siłownia i fitness Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:53
419.  Informacja o wyniku przetargu - Odnowa biologiczna Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:47
420.  Informacja o wyniku przetargu - Sklep sportowy Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:43
421.  Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu - Sala zabaw Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:39
422.  Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu - Gastronomia Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:34
423.  Odpowiedź na pytanie na najem - Sala zabaw Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:28
424.  Odpowiedź na pytanie na najem - Sklep sportowy Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:24
425.  Odpowiedzi na pytania na najem - Squash Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:19
426.  Odpowiedzi na pytania na najem - Squash Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:15
427.  Odpowiedzi na pytania na najem - Sklep sportowy Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:10
428.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:50:05
429.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:49:58
430.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:49:52
431.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:49:47
432.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:49:40
433.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:49:35
434.  Nabór na stanowisko urzędnicze w MOSiR Zielona Góra Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-08 12:48:41
435.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Starsza Księgowa Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:41
436.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:38
437.  Informacja o wynikach naboru - Referent Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:33
438.  Nabór na stanowisko asystentka zakończony Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:29
439.  Lista kandydatów na stanowisko - Specjalista Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:26
440.  Lista kandydatów na stanowisko - Referent Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:20
441.  Lista kandydatów na stanowisko Starsza Księgowa Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:15
442.  Nabór na stanowisko - Starsza Księgowa Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:10
443.  Nabór na stanowisko - Specjalisty Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:05
444.  Nabór na stanowisko - Referenta Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:46:00
445.  Nabór pracowników do pracy w Centrum Rekreacyjno–Sportowym Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:45:55
446.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:45:45
447.  Wykaz lokali przeznaczonych do najmu Dopierała Janusz Usunięto 2010-06-08 12:45:39
448.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż estrady Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-07 15:40:17
449.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działania promocyjne Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-01 17:43:25
450.  Zmiana SIWZ na działania promocyjne w sportach halowych Dopierała Janusz Opublikowano 2010-06-01 17:37:31
451.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent Dopierała Janusz Opublikowano 2010-05-28 15:43:37
452.  Lista kandydatów spełniających wymogi Dopierała Janusz Opublikowano 2010-05-25 16:03:05
453.  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działania promocyjne Dopierała Janusz Opublikowano 2010-05-19 21:51:46
454.  Ogłoszenie o wyniku przetargu - Odnowa biologiczna Dopierała Janusz Opublikowano 2010-05-18 11:56:49
455.  Nabór na stanowisko urzędnicze w MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2010-05-13 14:51:33
456.  Ogłoszenie o zamknięciu przetargu Dopierała Janusz Opublikowano 2010-05-10 15:51:19
457.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-05-06 19:20:47
458.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż mebli Dopierała Janusz Opublikowano 2010-04-26 10:03:18
459.  Odpowiedź na pytanie na najem - Odnowa biologiczna Dopierała Janusz Opublikowano 2010-04-20 11:49:20
460.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Usunięto 2010-04-19 15:44:27
461.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Usunięto 2010-04-19 15:43:54
462.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2010-04-19 15:43:43
463.  Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno–Sportowym Dopierała Janusz Opublikowano 2010-04-02 18:02:12
464.  Informacja o wyniku przetargu - Squash Dopierała Janusz Usunięto 2010-03-26 16:04:44
465.  Ogłoszenie o zamknięciu przetargu - Squash Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-26 16:04:38
466.  Informacja o wyniku przetargu - Siłownia i Fitness Dopierała Janusz Usunięto 2010-03-26 16:01:52
467.  Ogłoszenie o zamknięciu przetargu - Siłownia i fitness Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-26 16:01:43
468.  Informacja o wyniku przetargu - Odnowa biologiczna Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-24 15:28:55
469.  Informacja o wyniku przetargu - Siłownia i Fitness Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-24 15:26:30
470.  Informacja o wyniku przetargu - Squash Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-24 15:24:08
471.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Starsza Księgowa Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-24 11:29:07
472.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-22 17:43:14
473.  Informacja o wyniku przetargu - Sklep sportowy Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-19 15:17:26
474.  Informacja o wynikach naboru - Referent Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-12 16:04:04
475.  Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu - Sala zabaw Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-12 16:00:29
476.  Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu - Gastronomia Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-12 15:56:32
477.  Nabór na stanowisko asystentka zakończony Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-11 13:47:05
478.  Odpowiedź na pytanie na najem - Sala zabaw Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-04 15:44:14
479.  Odpowiedź na pytanie na najem - Sklep sportowy Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-02 15:58:00
480.  Lista kandydatów na stanowisko - Specjalista Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-01 14:37:30
481.  Lista kandydatów na stanowisko - Referent Dopierała Janusz Opublikowano 2010-03-01 14:37:26
482.  Odpowiedzi na pytania na najem - Squash Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-26 14:57:41
483.  Lista kandydatów na stanowisko Starsza Księgowa Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-26 14:53:35
484.  Ogłoszenie o najmie obiektu Dopierała Janusz Usunięto 2010-02-25 11:38:23
485.  Odpowiedzi na pytania na najem - Sklep sportowy Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-24 16:47:57
486.  Odpowiedzi na pytania na najem - Squash Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-24 16:47:51
487.  Ogłoszenie o najmie obiektu Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-15 14:39:25
488.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-12 20:08:03
489.  Nabór na stanowisko - Starsza Księgowa Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-09 18:07:05
490.  Nabór na stanowisko - Specjalisty Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-09 18:06:00
491.  Nabór na stanowisko - Referenta Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-09 18:04:23
492.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-09 17:53:30
493.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-08 16:29:41
494.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-05 17:39:39
495.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-05 17:28:23
496.  Nabór pracowników do pracy w Centrum Rekreacyjno–Sportowym Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-05 17:05:47
497.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-04 12:43:41
498.  I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-03 16:27:28
499.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi Dopierała Janusz Opublikowano 2010-02-02 16:33:36
500.  Informacja o pytaniach Dopierała Janusz Opublikowano 2010-01-28 15:48:28
501.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2010-01-25 17:25:59
502.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - po protestach Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:56
503.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:52
504.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:47
505.  Odpowiedź na protest Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:45
506.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:41
507.  Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:38
508.  Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:34
509.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:30
510.  Informacja o pytaniach do przetargu o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:27
511.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Usunięto 2010-01-25 17:20:23
512.  Wykaz lokali przeznaczonych do najmu Dopierała Janusz Opublikowano 2010-01-20 07:51:49
513.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - po protestach Dopierała Janusz Opublikowano 2010-01-06 08:34:11
514.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2009-12-17 17:45:20
515.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2009-12-08 19:02:26
516.  Odpowiedź na protest Dopierała Janusz Opublikowano 2009-12-07 17:24:55
517.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dopierała Janusz Opublikowano 2009-12-04 15:59:55
518.  Informacja o pytaniach do przetargu o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Dopierała Janusz Opublikowano 2009-12-02 15:50:32
519.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2009-12-02 15:45:47
520.  Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Dopierała Janusz Opublikowano 2009-11-27 15:32:32
521.  Ogłoszenie o udzieleniu Zamówienia - Usługi Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 13:06:29
522.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 13:06:19
523.  Informacja o wynikach naboru Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 13:06:11
524.  Lista kandydatów na stanowisko Kierownik Zespołu Obiektów w MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 13:06:07
525.  Nabór na stanowisko: Kierownik Zespołu Obiektów Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 13:06:03
526.  Ogłoszenie o dzierżawie terenu Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 13:05:59
527.  Informacja o wynikach naboru Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 13:05:54
528.  Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:35:33
529.  Rozstrzygnięcie protestu Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:35:18
530.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:35:12
531.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:35:05
532.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:59
533.  Zawiadomienie o proteście Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:54
534.  Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:48
535.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:42
536.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:37
537.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:33
538.  Zawiadomienie o proteście Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:28
539.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:23
540.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:17
541.  Informacje o zmienianym ogłoszeniu Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:08
542.  Rozstrzygnięcie protestów Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:34:01
543.  Odpowiedź na protest Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:33:56
544.  Przetarg nieograniczony na rozbudowę stadionu żużlowego Dopierała Janusz Usunięto 2009-11-25 09:33:50
545.  Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport Dopierała Janusz Opublikowano 2009-11-20 17:04:21
546.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2009-11-18 16:18:11
547.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Dopierała Janusz Opublikowano 2009-11-06 16:26:36
548.  Rozstrzygnięcie protestu Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-29 13:15:08
549.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-27 15:52:41
550.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-27 15:41:11
551.  Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport Dopierała Janusz Usunięto 2009-10-26 20:06:02
552.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2009-10-26 20:05:50
553.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-23 19:29:55
554.  Zawiadomienie o proteście Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-22 17:49:00
555.  Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-22 17:42:40
556.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-22 17:31:22
557.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-22 17:28:26
558.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-21 16:17:37
559.  Zawiadomienie o proteście Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-20 16:53:49
560.  Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-19 17:27:57
561.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-19 17:20:12
562.  Informacje o zmienianym ogłoszeniu Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-15 17:53:01
563.  Ogłoszenie o udzieleniu Zamówienia - Usługi Dopierała Janusz Modyfikowano 2009-10-14 16:22:25
564.  Ogłoszenie o udzieleniu Zamówienia - Usługi Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-14 16:19:59
565.  Rozstrzygnięcie protestów Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-13 16:34:38
566.  Odpowiedź na protest Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-09 16:19:01
567.  Przetarg nieograniczony na rozbudowę stadionu żużlowego Dopierała Janusz Opublikowano 2009-10-02 19:12:48
568.  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ciągnika kompaktowego Dopierała Janusz Usunięto 2009-09-29 09:17:36
569.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Usunięto 2009-09-29 09:17:12
570.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2009-09-29 09:16:57
571.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2009-09-29 09:16:50
572.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dopierała Janusz Usunięto 2009-09-29 09:16:41
573.  Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport Dopierała Janusz Opublikowano 2009-09-29 09:15:05
574.  Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport Dopierała Janusz Usunięto 2009-09-29 09:12:09
575.  Przetarg na sprzedaż fabrycznie nowego ciągnika kompaktowego Dopierała Janusz Usunięto 2009-09-29 09:11:55
576.  Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport Dopierała Janusz Usunięto 2009-09-29 09:11:22
577.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dopierała Janusz Usunięto 2009-09-29 09:11:11
578.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2009-08-24 21:18:20
579.  Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ciągnika kompaktowego Dopierała Janusz Opublikowano 2009-08-07 09:04:59
580.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Opublikowano 2009-07-13 23:33:29
581.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2009-06-24 15:31:34
582.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2009-06-24 15:29:03
583.  Przetarg na sprzedaż fabrycznie nowego ciągnika kompaktowego Dopierała Janusz Opublikowano 2009-06-23 13:56:14
584.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dopierała Janusz Opublikowano 2009-06-03 10:29:45
585.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi Dopierała Janusz Opublikowano 2009-05-09 19:58:37
586.  Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport Dopierała Janusz Opublikowano 2009-05-07 16:34:07
587.  Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport Dopierała Janusz Opublikowano 2009-05-07 16:33:08
588.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2009-04-23 17:37:45
589.  Informacja o zmianie treści SIWZ na wykonanie projektu rozbudowy stadionu Dopierała Janusz Usunięto 2009-04-23 17:37:31
590.  Odpowiedź na pytania dotyczące rozbudowy stadionu żużlowego Dopierała Janusz Usunięto 2009-04-23 17:37:26
591.  Odpowiedź na pytania dotyczące rozbudowy stadionu żużlowego Dopierała Janusz Usunięto 2009-04-23 17:37:23
592.  Odpowiedź na pytania dotyczące rozbudowy stadionu żużlowego Dopierała Janusz Usunięto 2009-04-23 17:37:19
593.  Przetarg na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy stadionu żużlowego Dopierała Janusz Usunięto 2009-04-23 17:37:14
594.  Informacja o wyborze oferty na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2009-04-23 17:37:05
595.  Przetarg na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2009-04-23 17:36:54
596.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dopierała Janusz Opublikowano 2009-04-23 17:35:38
597.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2009-04-23 17:11:22
598.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Modyfikowano 2009-04-22 08:34:46
599.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2009-03-25 17:11:59
600.  Informacja o zmianie treści SIWZ na wykonanie projektu rozbudowy stadionu Dopierała Janusz Opublikowano 2009-03-17 18:06:15
601.  Odpowiedź na pytania dotyczące rozbudowy stadionu żużlowego Dopierała Janusz Opublikowano 2009-03-12 14:30:10
602.  Odpowiedź na pytania dotyczące rozbudowy stadionu żużlowego Dopierała Janusz Opublikowano 2009-03-11 17:09:43
603.  Odpowiedź na pytania dotyczące rozbudowy stadionu żużlowego Dopierała Janusz Opublikowano 2009-03-03 18:15:27
604.  Informacja o wynikach naboru Dopierała Janusz Opublikowano 2009-02-26 10:16:13
605.  Lista kandydatów na stanowisko Kierownik Zespołu Obiektów w MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2009-02-23 13:45:56
606.  Informacja o wyborze oferty na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2009-02-11 18:23:54
607.  Nabór na stanowisko: Kierownik Zespołu Obiektów Dopierała Janusz Opublikowano 2009-02-06 12:42:25
608.  Przetarg na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy stadionu żużlowego Dopierała Janusz Modyfikowano 2009-02-05 16:43:10
609.  Przetarg na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy stadionu żużlowego Dopierała Janusz Opublikowano 2009-02-03 17:26:38
610.  Ogłoszenie o dzierżawie terenu Dopierała Janusz Opublikowano 2009-01-28 09:46:14
611.  Lista kandydatów na stanowisko Kierownik ZCIiPT Dopierała Janusz Usunięto 2009-01-22 19:05:23
612.  Nabór na stanowisko Kierownika ZCIiPT Dopierała Janusz Usunięto 2009-01-22 19:05:18
613.  Przetarg na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2009-01-22 19:01:39
614.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na ochronę Dopierała Janusz Usunięto 2009-01-22 18:59:21
615.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2009-01-22 18:58:44
616.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2009-01-22 18:58:35
617.  Ogłoszenie o przetargu na budowę przyłącza kanalizacyjnego Dopierała Janusz Usunięto 2009-01-15 15:23:27
618.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2009-01-15 15:23:15
619.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na ochronę Dopierała Janusz Opublikowano 2009-01-15 15:22:33
620.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2008-12-24 09:40:48
621.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta Dopierała Janusz Usunięto 2008-12-23 09:16:20
622.  Informacja o wynikach naboru Dopierała Janusz Opublikowano 2008-12-23 09:14:56
623.  Lista kandydatów na stanowisko Kierownik ZCIiPT Dopierała Janusz Opublikowano 2008-12-16 14:22:19
624.  Nabór na stanowisko Kierownika ZCIiPT Dopierała Janusz Opublikowano 2008-12-01 15:54:08
625.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2008-11-27 18:58:55
626.  Ogłoszenie o przetargu na budowę przyłącza kanalizacyjnego Dopierała Janusz Opublikowano 2008-10-30 17:46:58
627.  Odpowiedż na zadane pytanie Dopierała Janusz Usunięto 2008-10-23 09:34:09
628.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę samochodu polewaczki Dopierała Janusz Usunięto 2008-10-23 09:34:06
629.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu Dopierała Janusz Usunięto 2008-10-23 09:34:00
630.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2008-10-23 09:33:56
631.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2008-10-14 09:23:56
632.  Odpowiedż na zadane pytanie Dopierała Janusz Opublikowano 2008-10-08 09:57:58
633.  Ogłoszenie o przetargu na dostawę samochodu polewaczki Dopierała Janusz Opublikowano 2008-10-03 14:51:29
634.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu Dopierała Janusz Opublikowano 2008-09-19 15:21:39
635.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-26 14:18:18
636.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę basenu Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-26 14:18:10
637.  Ogłoszenie o przetargu na wykonanie projektu rozbudowy trybun stadionu Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-26 14:17:58
638.  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Dopierała Janusz Opublikowano 2008-08-14 15:18:32
639.  Lista kandydatów na stanowisko referenta Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 16:35:26
640.  Nabór na stanowisko referenta Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 16:35:09
641.  Odpowiedż na zadane pytania dotyczące funkcji Inżyniera Kontraktu Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 16:34:40
642.  Odpowiedż na zadane pytanie dotyczace funkcji Inżyniera Kontraktu Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 16:34:35
643.  Odpowiedż na zadane pytanie dotyczace funkcji Inżyniera Kontraktu Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 16:34:30
644.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 16:34:24
645.  Przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - Inspektora Nadzoru Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 16:34:17
646.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 09:29:13
647.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 09:29:02
648.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy toru speedrowerowego Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 09:28:50
649.  Przetarg nieograniczony na budowa toru speedrowerowego Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 09:28:26
650.  Przetarg nieograniczony na budowę przyłącza kanalizacyjnego MOSiR do sieci Dopierała Janusz Usunięto 2008-08-07 09:28:14
651.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2008-08-06 14:29:02
652.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę basenu Dopierała Janusz Opublikowano 2008-08-06 14:25:20
653.  Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta Dopierała Janusz Opublikowano 2008-08-04 14:34:09
654.  Ogłoszenie o przetargu na wykonanie projektu rozbudowy trybun stadionu Dopierała Janusz Opublikowano 2008-07-30 18:20:56
655.  Lista kandydatów na stanowisko referenta Dopierała Janusz Opublikowano 2008-07-28 16:19:54
656.  Odpowiedż na zadane pytania dotyczące funkcji Inżyniera Kontraktu Dopierała Janusz Opublikowano 2008-07-14 17:52:53
657.  Odpowiedż na zadane pytanie dotyczace funkcji Inżyniera Kontraktu Dopierała Janusz Opublikowano 2008-07-11 13:13:31
658.  Nabór na stanowisko referenta Dopierała Janusz Opublikowano 2008-07-11 08:43:39
659.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2008-07-02 15:00:06
660.  Odpowiedż na zadane pytanie dotyczace funkcji Inżyniera Kontraktu Dopierała Janusz Opublikowano 2008-07-02 14:30:04
661.  Ogłoszenie o przetargu na budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-28 12:20:22
662.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac. Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-28 12:19:39
663.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac. Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-28 12:19:31
664.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac. Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-28 12:19:21
665.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac. Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-28 12:18:42
666.  Przedłużenie terminu składania ofert na budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-28 12:18:33
667.  Odrzucenie protestu w sprawie budowy Centrum Rekreacyjno-Sportowego Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-28 12:18:23
668.  Wezwanie do udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-28 12:18:13
669.  Ogłoszenie o przetargu na budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-28 12:17:32
670.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-27 17:08:51
671.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-24 14:28:34
672.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy toru speedrowerowego Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-24 12:59:20
673.  Przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - Inspektora Nadzoru Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-12 13:20:58
674.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac. Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-11 16:18:55
675.  Przetarg nieograniczony na budowa toru speedrowerowego Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-09 19:54:12
676.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac. Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-09 19:37:15
677.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac. Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-05 20:15:10
678.  Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac. Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-03 17:00:53
679.  Informacja o wyborze oferty na ochronę obiektów MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-03 16:47:40
680.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę fizyczną obiektów MOSiR Dopierała Janusz Usunięto 2008-06-03 16:47:15
681.  Przedłużenie terminu składania ofert na budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-03 16:39:19
682.  Przetarg nieograniczony na budowę przyłącza kanalizacyjnego MOSiR do sieci Dopierała Janusz Opublikowano 2008-06-02 18:57:08
683.  Odrzucenie protestu w sprawie budowy Centrum Rekreacyjno-Sportowego Dopierała Janusz Opublikowano 2008-05-21 14:04:18
684.  Wezwanie do udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu Dopierała Janusz Opublikowano 2008-05-13 16:00:36
685.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Usunięto 2008-05-02 11:05:22
686.  Informacja o wyborze oferty na ochronę obiektów MOSiR Fidali Agnieszka Opublikowano 2008-04-29 15:00:11
687.  Ogłoszenie o przetargu na budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego Dopierała Janusz Opublikowano 2008-04-28 15:36:53
688.  Robert Jagiełowicz Fidali Agnieszka Modyfikowano 2008-04-28 12:25:12
689.  Mapa Dopierała Janusz Opublikowano 2008-04-23 13:23:05
690.  Działki i budynki będące w zarządzie i użytkowaniu Dopierała Janusz Opublikowano 2008-04-23 13:21:47
691.  Osoby pełniące funkcje kierownicze Dopierała Janusz Opublikowano 2008-04-23 13:20:43
692.  Robert Jagiełowicz Dopierała Janusz Opublikowano 2008-04-23 12:20:50
693.  Archiwalna strona MOSiR Zielona Góra - BIP Dopierała Janusz Opublikowano 2008-04-23 10:50:50
694.  Ogłoszenie o przetargu na ochronę fizyczną obiektów MOSiR Dopierała Janusz Opublikowano 2008-04-18 16:21:07
695.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dopierała Janusz Opublikowano 2008-03-12 12:24:20
Kontakt z administratorem | Pomoc  © BIP - Zielona Góra 2019