Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

   
    Statystyki
 
MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMIOTOWE
Statystyki
Tytuł informacjiIlość odwiedzin
Robert Jagiełowicz3950 razy
Działki i budynki będące w zarządzie i użytkowaniu5376 razy
Mapa1244 razy
Obowiązujące dokumenty4607 razy
Archiwalna strona MOSiR Zielona Góra - BIP 434 razy
Wykaz nieruchomości będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze przeznaczonych do dzierżawy.3838 razy
,,Utworzenie systemu e-usług dla mieszkańców w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze”.3413 razy
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji1536 razy
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nazakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości1483 razy
Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi przewozu osób z podziałem na 3 zadania1316 razy
Ogłoszenie o przetargu na budowa sauny zewnętrznej2030 razy
Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1573 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki1631 razy
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania oraz doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach MOSiR w Zielonej Górze1864 razy
Ochrona fizyczna obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1388 razy
Zakup i dostawa chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1419 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania1702 razy
Nabór na stanowisko starszego inspektora do spraw BHP4070 razy
Wymiana sztucznej nawierzchni boiska oraz rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze1558 razy
Rozbudowa hali lekkoatletycznej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i przynależnej infrastruktury technicznej zlokalizowanej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze1813 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego oraz konwój gotówki1272 razy
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania i doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1328 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1189 razy
Przetarg na usługę odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1165 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania1225 razy
Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze3291 razy
Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1305 razy
Olga Łosiak - Główny Księgowy916 razy
Karina Szymańska - Kierownik Działu Sportu i Marketingu1073 razy
Marta Poźniak - Kierownik Działu Technicznego Zespołu Obiektów960 razy
Agnieszka Dudzińska - Kierownik Działu Administracyjnego885 razy
Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze479 razy
Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze446 razy
Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze990 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1028 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki970 razy
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania w CRS1024 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów MOSiR z podziałem na trzy zadania1169 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze660 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki691 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki769 razy
Nabór na stanowisko inspektora w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1852 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania658 razy
Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego1926 razy
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017501 razy
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy przygotowywaniu i prawidłowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni na terenie miasta Zielona Góra – Wzgórza Piastowskie.439 razy
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze.2037 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki2155 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1221 razy
Zakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania1032 razy
Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego MOSiR w Zielonej Górze1458 razy
Zakup i dostawa specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze405 razy
Zakup i dostawę specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1678 razy
Budowa bezobsługowego parku linowego przy ul. Źródlanej w Zielonej Górze47944 razy
Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego MOSiR w Zielonej Górze675 razy
Nabór na stanowisko starszego referenta w dziale Sportu i Marketingu MOSiR w Zielonej Górze339 razy
Nabór na stanowisko referenta w dziale Sportu i Marketingu MOSiR w Zielonej Górze403 razy
Nabór na stanowisko specjalisty w dziale Sportu i Marketingu MOSiR w Zielonej Górze447 razy
Nabór na stanowisko referenta w dziale CPiIT MOSiR w Zielonej Górze439 razy
Nabór na dwa stanowiska specjalisty w dziale w dziale CPiIT MOSiR557 razy
Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka MOSiR w Zielonej Górze414 razy
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30.000 euro do 750.000 euro257 razy
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30.000 euro do 750.000 euro268 razy
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 221.000 euro173 razy
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 201956 razy
Kontakt z administratorem | Pomoc  © BIP - Zielona Góra 2019