Obrazek      

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

   
    Statystyki  
MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMIOTOWE
Statystyki
Tytuł informacjiIlość odwiedzin
Robert Jagiełowicz4884 razy
Działki i budynki będące w zarządzie i użytkowaniu7310 razy
Mapa1415 razy
Obowiązujące dokumenty5004 razy
Archiwalna strona MOSiR Zielona Góra - BIP 434 razy
,,Utworzenie systemu e-usług dla mieszkańców w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze”.3629 razy
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji1780 razy
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nazakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości1713 razy
Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi przewozu osób z podziałem na 3 zadania1528 razy
Ogłoszenie o przetargu na budowa sauny zewnętrznej2256 razy
Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1791 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki1841 razy
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania oraz doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach MOSiR w Zielonej Górze2081 razy
Ochrona fizyczna obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1653 razy
Zakup i dostawa chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1727 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania1963 razy
Nabór na stanowisko starszego inspektora do spraw BHP4411 razy
Wymiana sztucznej nawierzchni boiska oraz rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze1832 razy
Rozbudowa hali lekkoatletycznej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i przynależnej infrastruktury technicznej zlokalizowanej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze2093 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego oraz konwój gotówki1541 razy
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania i doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1633 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1478 razy
Przetarg na usługę odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1480 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania1506 razy
Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze3636 razy
Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1549 razy
Olga Barczyńska - Główny Księgowy1995 razy
Karina Szymańska - Kierownik Działu Sportu i Marketingu2279 razy
Marta Poźniak - Kierownik Działu Technicznego Zespołu Obiektów2196 razy
Agnieszka Dudzińska - Kierownik Działu Administracyjnego1923 razy
Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze783 razy
Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze715 razy
Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1306 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1324 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki1264 razy
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania w CRS1381 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów MOSiR z podziałem na trzy zadania1537 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze954 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki971 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki1061 razy
Nabór na stanowisko inspektora w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze2309 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania961 razy
Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego2254 razy
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017770 razy
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy przygotowywaniu i prawidłowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni na terenie miasta Zielona Góra – Wzgórza Piastowskie.713 razy
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze.2452 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki2470 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1535 razy
Zakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania1333 razy
Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego MOSiR w Zielonej Górze1834 razy
Zakup i dostawa specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze714 razy
Zakup i dostawę specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze2008 razy
Budowa bezobsługowego parku linowego przy ul. Źródlanej w Zielonej Górze49691 razy
Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego MOSiR w Zielonej Górze1053 razy
Nabór na stanowisko starszego referenta w dziale Sportu i Marketingu MOSiR w Zielonej Górze677 razy
Nabór na stanowisko referenta w dziale Sportu i Marketingu MOSiR w Zielonej Górze786 razy
Nabór na stanowisko specjalisty w dziale Sportu i Marketingu MOSiR w Zielonej Górze816 razy
Nabór na stanowisko referenta w dziale CPiIT MOSiR w Zielonej Górze856 razy
Nabór na dwa stanowiska specjalisty w dziale w dziale CPiIT MOSiR1058 razy
Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka MOSiR w Zielonej Górze107252 razy
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30.000 euro do 750.000 euro675 razy
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30.000 euro do 750.000 euro715 razy
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 221.000 euro624 razy
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 20191926 razy
Rok 2018258 razy
Modernizacja instalacji ogrzewania powietrznego w Hali Akrobatycznej przy ul. Urszuli 22 w Zielonej Górze1269 razy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza195 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki2162 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1875 razy
Dostawa oraz instalacja demontowalnych band pneumatycznych wokół toru żużlowego na stadionie przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze607 razy
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020496 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania466 razy
RODO132 razy
Rok 2019101 razy
Wymiana folii w niecce basenowej przy ul. Wyspiańskiego w Zielonej Górze539 razy
Wymiana folii w niecce basenowej przy ul. Wyspiańskiego w Zielonej Górze647 razy
Ogłoszenie o naborze na stanowisko konserwatora w MOSiR w Zielonej Górze259 razy
Budowa ścieżki rowerowej w Zielonej Górze - Leśne rowerowe szaleństwo214 razy
Kontakt z administratorem | Pomoc  © BIP - Zielona Góra 2020