Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

   
    Statystyki
 
MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMIOTOWE
Statystyki
Tytuł informacjiIlość odwiedzin
Robert Jagiełowicz3734 razy
Działki i budynki będące w zarządzie i użytkowaniu5251 razy
Mapa1220 razy
Obowiązujące dokumenty4519 razy
Archiwalna strona MOSiR Zielona Góra - BIP 434 razy
Wykaz nieruchomości będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze przeznaczonych do dzierżawy.3727 razy
,,Utworzenie systemu e-usług dla mieszkańców w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze”.3351 razy
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji1472 razy
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nazakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości1421 razy
Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi przewozu osób z podziałem na 3 zadania1253 razy
Ogłoszenie o przetargu na budowa sauny zewnętrznej1964 razy
Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1503 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki1571 razy
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania oraz doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach MOSiR w Zielonej Górze1772 razy
Ochrona fizyczna obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1321 razy
Zakup i dostawa chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1363 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania1637 razy
Nabór na stanowisko starszego inspektora do spraw BHP3963 razy
Wymiana sztucznej nawierzchni boiska oraz rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze1500 razy
Rozbudowa hali lekkoatletycznej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i przynależnej infrastruktury technicznej zlokalizowanej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze1750 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego oraz konwój gotówki1216 razy
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania i doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1264 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1131 razy
Przetarg na usługę odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1098 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania1165 razy
Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze3201 razy
Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1235 razy
Olga Łosiak - Główny Księgowy827 razy
Karina Szymańska - Kierownik Działu Sportu i Marketingu950 razy
Marta Poźniak - Kierownik Działu Technicznego Zespołu Obiektów873 razy
Agnieszka Dudzińska - Kierownik Działu Administracyjnego796 razy
Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze433 razy
Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze393 razy
Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze919 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze953 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki907 razy
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania w CRS934 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów MOSiR z podziałem na trzy zadania1066 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze595 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki618 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki696 razy
Nabór na stanowisko inspektora w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1665 razy
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania590 razy
Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego1813 razy
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017419 razy
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy przygotowywaniu i prawidłowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni na terenie miasta Zielona Góra – Wzgórza Piastowskie.369 razy
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze.1850 razy
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki1981 razy
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1018 razy
Zakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania868 razy
Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego MOSiR w Zielonej Górze1210 razy
Zakup i dostawa specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze330 razy
Plan zamówień publicznych na 2018 rok319 razy
Zakup i dostawę specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze1556 razy
Budowa bezobsługowego parku linowego przy ul. Źródlanej w Zielonej Górze852 razy
Nabór na stanowisko zastępcy głównego księgowego MOSiR w Zielonej Górze306 razy
Kontakt z administratorem | Pomoc  © BIP - Zielona Góra 2018