Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

   
    Archiwum ZamĂłwień Pub
 
MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMIOTOWE
Budowa Kompleksu Sportowo-rekreacyjnego Basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze    więcej »
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na dostawę oraz instalację demontowalnych band pneumatycznych wokół toru żużlowego na stadionie przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze.    więcej »
 
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na Davis Cup by BNP Paribas Polska- RPA    więcej »
 
Przetarg na dostawę oraz instalację demontowalnych band pneumatycznych wokół toru żużlowego    więcej »
 
Informacja o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego    więcej »
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia równej lub przekraczającej 200.000 euro na „Dostawę wody i odprowadzenie ścieków za pomocą odpowiednio sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze”.
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    więcej »
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na „Ochronę fizyczną osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki”.
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    więcej »
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na „Ochronę fizyczną obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze”.
 
Pytania i odpowiedzi    więcej »
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ochronę fizyczną obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze”.
 
Ogłoszenie o przetargu na ochronę fizyczna obiektów MOSiR    więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na:
"Ochrona fizyczna obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze”.
 
Ogłoszenie o przetargu na ochronę fizyczna osób i mienia    więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na:
„Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki”.
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    więcej »
Na „Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania dla dzieci oraz dorosłych na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 41 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym oraz przy ul. Wyspiańskiego 17 w Kompleksie Sportowym Basen i Hala”
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    więcej »
Na "Usługę odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze".
 
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy    więcej »
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia równej lub przekraczającej 200.000 euro na „Dostawę wody i odprowadzenie ścieków za pomocą odpowiednio sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze”.
 
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania    więcej »
Sprawa Nr MOSiR/13/XI/2012

Przedmiotem zamówienia jest „Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania dla dzieci oraz dorosłych na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 41 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym oraz przy ul. Wyspiańskiego 17 w Kompleksie Sportowym Basen i Hala”. Postępowanie to prowadzone jest w częściach.
 
Ogłoszenie o przetargu na odśnieżanie dachów oraz usuwania sopli     więcej »
Numer sprawy: MOSiR/12/X/2012
Przedmiotem zamówienia jest "Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze".
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    więcej »
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Zaprojektowanie i Rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze Etap III i IV"
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    więcej »
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 000 000 EUR przy realizacji zadania „Zaprojektowanie i Rozbudowa stadionu żużlowego w Zielonej Górze – etap III i IV.
 
Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty    więcej »
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zaprojektowanie i rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze Etap III i IV
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    więcej »
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 000 000 EUR przy realizacji zadania „Zaprojektowanie i Rozbudowa stadionu żużlowego w Zielonej Górze – etap III i IV.
 
Pytania i odpowiedzi    więcej »
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie i Rozbudowa stadionu żużlowego w Zielonej Górze Etap III i IV”.
 
Pytania i odpowiedzi    więcej »
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie i Rozbudowa stadionu żużlowego w Zielonej Górze Etap III i IV”.
 
Pytania i odpowiedzi    więcej »
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie i Rozbudowa stadionu żużlowego w Zielonej Górze Etap III i IV”.
 
Modyfikacja treści SWIZ    więcej »
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie i Rozbudowa stadionu żużlowego w Zielonej Górze Etap III i IV”.
 
Pytania i odpowiedzi    więcej »
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie i Rozbudowa stadionu żużlowego w Zielonej Górze Etap III i IV”.
 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego    więcej »
na: Zaprojektowanie i Rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze Etap III i IV
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    więcej »
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania „Rozbudowa stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap III i IV”.
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    więcej »
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie bieżącej konserwacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – hali przy ul. Urszuli i hali przy ul. Wyspiańskiego
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu    więcej »
Wykaz nieruchomości będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego
 
Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru    więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania "Rozbudowa stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - etap III i IV.
 
Ogłoszenie o przetargu na wykonanie konserwacji obiektów MOSiR    więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na wykonanie bieżącej konserwacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - hali przy ul. Urszuli i hali przy ul. Wyspiańskiego.
 
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy    więcej »
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę gazu ziemnego do obiektu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy    więcej »
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę gazu ziemnego do obiektu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    więcej »
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę produktów toaletowych dla obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    więcej »
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na przygotowanie do druku i druk materiałów poligraficznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    więcej »
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania nr 1 i nr 3 na dostawę produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania.
 
Ogłoszenie o przetargu na przygotowanie do druku i druk materiałów poligraficznych    więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na przygotowanie do druku i druk materiałów poligraficznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.
 
Ogłoszenie o przetargu na dostawę produktów toaletowych    więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na dostawę produktów toaletowych dla obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    więcej »
Na dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.
 
Zmiana treści SWIZ    więcej »
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów toaletowych i środków do utrzymania czystości i do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania.
 
Informacja o pytaniach    więcej »
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów toaletowych i środków do utrzymania czystości i do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania
 
Informacja o pytaniach    więcej »
dotyczy: Dostawy chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.
 
Ogłoszenie o przetargu na dostawę środków czystości    więcej »
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów toaletowych i środków do utrzymania czystości i do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania.
 
Ogłoszenie o przetargu na dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej    więcej »
Przedmiotem zamówienia jest dostawa chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.
 
Wykaz działek przeznaczonych do najmu w drodze przetargu    więcej »
Wykaz działek będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze przeznaczonych do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy    więcej »
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na „Przeprowadzenie przez Wykonawcę działań reklamowych i promocyjnych na rzecz Miasta Zielona Góra, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze i Województwa Lubuskiego podczas przygotowań i w czasie trwania Turnieju piłki siatkowej pod nazwą „X Memoriał Huberta Jerzego Wagnera” w dniach 20-22.07.2012 roku.”
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    więcej »
Na Ochronę fizyczną obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    więcej »
Na Ochronę fizyczną obiektu Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze oraz konwój gotówki
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym    więcej »
Ochrona fizyczna obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym    więcej »
Ochrona fizyczna obiektu Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze oraz konwój gotówki
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    więcej »
Na usługę odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Informacjao pytaniach    więcej »
Dotyczy: Usługi odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.
 
Przetarg na odśnieżanie dachów oraz usuwanie sopli z budynków MOSiR    więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na:
Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania    więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na dostawę wielofunkcyjnego urządzenia do konserwacji nawierzchni sportowych wraz z akcesoriami na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o przetargu na dostawę urządzenia do konserwacji nawierzchni     więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na dostawę wielofunkcyjnego urządzenia do konserwacji nawierzchni sportowych wraz z akcesoriami na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania    więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na dostawę wielofunkcyjnego urządzenia do konserwacji nawierzchni sportowych wraz z akcesoriami na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o przetargu na dostawę urządzenia do konserwacji nawierzchni sportowych    więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na dostawę wielofunkcyjnego urządzenia do konserwacji nawierzchni sportowych wraz z akcesoriami na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę środków czystości    więcej »
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę środków czystości    więcej »
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze dla zadania nr 2 i nr 3.
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę chemii    więcej »
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.
 
Informacja o pytaniach     więcej »
Informacja o pytaniach: dotyczy dostawy środków do utrzymania czystości obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o przetargu na dostawę środków czystości    więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na dostawę środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu     więcej »
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę produktów toaletowych i środków do utrzymania czystości i do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej
 
Informacja o pytaniach na dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej    więcej »
Informacja o pytaniach na dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o przetargu na dostawę produktów toaletowych i środków czystości    więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na dostawę produktów toaletowych i środków do utrzymania czystości i do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o przetargu na dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej    więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    więcej »
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na ochronę fizyczną obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    więcej »
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na ochronę fizyczną obiektu Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze oraz konwój gotówki
 
Informacja o pytaniach    więcej »
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę fizyczną obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Informacja o pytaniach    więcej »
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ochronę fizyczną obiektu Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze oraz konwój gotówki
 
Modyfkacja SIWZ na ochronę CRS oraz konwój gotówki    więcej »
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 – tekst jednolity z późn. zm.) zwanej dalej ustawą pzp, modyfikuję treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 
Ogłoszenie o przetargu na ochronę obiektów MOSiR    więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na ochronę fizyczną obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Przetarg na ochronę obiektu CRS w Zielonej Górze oraz konwój gotówki    więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na ochronę fizyczną obiektu Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze oraz konwój gotówki
 
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania    więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej lub przekraczającej 193.000 euro na przeprowadzenie akcji promującej Miasto Zielona Góra przy udziale zespołu (drużyny) ekstraligowego w sportach motorowych
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    więcej »
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na „Usługę odśnieżania dachów oraz sopli z budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze"
 
Ogłoszenie o przetargu na usługę odśnieżania dachów oraz usuwania sopli    więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na usługę odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    więcej »
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę i montaż wyposażenia Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia w CRS    więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na dostawę i montaż wyposażenia Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania    więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na dostawę i montaż wyposażenia Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia CRS    więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na dostawę i montaż wyposażenia Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działania promocyjne    więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równej lub przekraczającej 193.000 euro na przeprowadzenie akcji promującej Miasto Zielona Góra przy udziale zespołu (drużyny) ekstraligowego w sportach motorowych.
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    więcej »
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę i montaż wyposażenia Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Zielonej Górze
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    więcej »
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę sprzętu czyszczącego na potrzeby Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia CRS    więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na dostawę i montaż wyposażenia Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Zielonej Górze.
 
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania    więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na dostawę i montaż wyposażenia Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    więcej »
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę sprzętu i urządzeń do ciągnika na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Informacja o pytaniach    więcej »
Informacja o pytaniach na dostawę sprzętu i urządzeń do ciągnika na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.
 
Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż wyposażenia CRS    więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na dostawę i montaż wyposażenia Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu i urządzeń do ciągnika    więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na dostawę sprzętu i urządzeń do ciągnika na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o przetargu na dostawę sprzętu czyszczącego    więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na dostawę sprzętu czyszczącego na potrzeby Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    więcej »
Na dostawę i montaż mebli i wyposażenia na potrzeby Polsko-Niemieckiego Centrum Promocji i Informacji Turystycznej
 
Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż mebli    więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na dostawę i montaż mebli i wyposażenia na potrzeby Polsko-Niemieckiego Centrum Promocji i Informacji Turystycznej
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    więcej »
Na działania promocyjne na rzecz Miasta Zielona Góra poprzez sport - udział zespołu (drużyny) w rozgrywkach zespołowych ekstraligi w sportach motorowych.
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    więcej »
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na działania promocyjne na rzecz Miasta Zielona Góra poprzez sport - udział zespołu (drużyny) w rozgrywkach zespołowych ekstraligi w sportach halowych
 
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia    więcej »
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 - tekst jednolity z późn. zm.) zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia    więcej »
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 - tekst jednolity z późn. zm.) zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    więcej »
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę i montaż estrady na potrzeby Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze
 
Odpowiedź na pytanie - Dostawa i montaż estrady    więcej »
Odpowiedź na pytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę i montaż estrady na potrzeby Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze"
 
Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż estrady    więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na dostawę i montaż estrady na potrzeby Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działania promocyjne    więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równej lub przekraczającej 193.000 euro na działania promocyjne na rzecz Miasta Zielona Góra poprzez sport - udział zespołu (drużyny) w rozgrywkach zespołowych ekstraligi w sportach motorowych
 
Zmiana SIWZ na działania promocyjne w sportach halowych    więcej »
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na działania promocyjne na rzecz Miasta Zielona Góra poprzez sport – udział zespołu (drużyny) w rozgrywkach zespołowych ekstraligi w sportach halowych.
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działania promocyjne    więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równej lub przekraczającej 193.000 euro na działania promocyjne na rzecz Miasta Zielona Góra poprzez sport – udział zespołu (drużyny) w rozgrywkach zespołowych ekstraligi w sportach halowych
 
Ogłoszenie o wyniku przetargu - Odnowa biologiczna    więcej »
Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni 919,20 m2 znajdujący się w Centrum Rekreacyjno - Sportowym w Zielonej Górze posadowionym na nieruchomości położonej przy ulicy Sulechowskiej działka KW 504 obręb 13 stanowiącej własność Miasta Zielona Góra oddanej w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zespół odnowy biologicznej na okres 10 lat.
 
Ogłoszenie o zamknięciu przetargu    więcej »
Informujemy, że w dniu 10.05.2010 nastąpiło zamknięcie przetargu na zespół odnowy biologicznej
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    więcej »
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę i montaż mebli na potrzeby Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o przetargu na dostawę i montaż mebli    więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na dostawę i montaż mebli na potrzeby Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze
 
Odpowiedź na pytanie na najem - Odnowa biologiczna    więcej »
Odpowiedzi na pytania do przetargu na najem pomieszczeń zespołu odnowy biologicznej w Centrum Rekreacyjno – Sportowym
 
Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno–Sportowym    więcej »
Zespół odnowy biologicznej
Ogłoszenie z dnia 2 kwietnia 2010 r. o przetargu nieograniczonym pisemnym na najem lokalu użytkowego położonego w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o zamknięciu przetargu - Squash    więcej »
Ogłoszenie o zamknięciu przetargu na najmu lokalu użytkowego o powierzchni 205,41 m2 znajdującego się w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Zielonej Górze posadowionym na nieruchomości położonej przy ulicy Sulechowskiej działka KW 504 obręb 13 stanowiącej własność Miasta Zielona Góra oddanej w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zespół sal do squash.
 
Ogłoszenie o zamknięciu przetargu - Siłownia i fitness    więcej »
Ogłoszenie o zamknięciu przetargu na najmu lokalu użytkowego o powierzchni 1.338,59 m2 znajdującego się w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Zielonej Górze posadowionym na nieruchomości położonej przy ulicy Sulechowskiej działka KW 504 obręb 13 stanowiącej własność Miasta Zielona Góra oddanej w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zespół rekreacji siłowej i fitness.
 
Informacja o wyniku przetargu - Odnowa biologiczna    więcej »
Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zespół odnowy biologicznej na okres 10 lat.
 
Informacja o wyniku przetargu - Siłownia i Fitness    więcej »
Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zespół rekreacji siłowej i fitness na okres 10 lat.
 
Informacja o wyniku przetargu - Squash    więcej »
Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zespół sal do squash na okres 10 lat.
 
Informacja o wyniku przetargu - Sklep sportowy    więcej »
Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu użytkowego w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Zielonej Górze z przeznaczeniem na sklep sportowy na okres 10 lat.
 
Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu - Sala zabaw    więcej »
Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni 477,23 m2 znajdujący się w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Zielonej Górze posadowiony na nieruchomości położonej przy ulicy Sulechowskiej działka KW 504 obręb 13 stanowiącej własność Miasta Zielona Góra oddanej w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z przeznaczeniem na salę zabaw dla dzieci na okres 10 lat.
 
Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu - Gastronomia    więcej »
Przedmiotem najmu jest najem lokalu użytkowego o powierzchni 523,75 m2 znajdującego się w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Zielonej Górze posadowionym na nieruchomości położonej przy ulicy Sulechowskiej działka KW 504 obręb 13 stanowiącej własność Miasta Zielona Góra oddanej w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z przeznaczeniem na restaurację na okres 10 lat.
 
Odpowiedź na pytanie na najem - Sala zabaw    więcej »
Odpowiedź na pytanie do: przetargu na najem lokalu użytkowego znajdującego się w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Zielonej Górze posadowionym na nieruchomości położonej przy ulicy Sulechowskiej działka KW 504 obręb 13 stanowiącej własność Miasta Zielona Góra oddanej w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z przeznaczeniem na salę zabaw na okres 10 lat.
 
Odpowiedź na pytanie na najem - Sklep sportowy    więcej »
Odpowiedź na pytanie do: przetargu na najem lokalu użytkowego o powierzchni 98,16 m2 znajdującego się w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Zielonej Górze posadowionym na nieruchomości położonej przy ulicy Sulechowskiej działka KW 504 obręb 13 stanowiącej własność Miasta Zielona Góra oddanej w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z przeznaczeniem na sklep sportowy na okres 10 lat.
 
Odpowiedzi na pytania na najem - Squash    więcej »
Odpowiedzi na pytania do: przetargu na najem lokalu użytkowego o powierzchni 205,41 m2 znajdującego się w Centrum Rekreacyjno - Sportowym w Zielonej Górze posadowionym na nieruchomości położonej przy ulicy Sulechowskiej działka KW 504 obręb 13 stanowiącej własność Miasta Zielona Góra oddanej w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zespół sal do squasha na okres 10 lat.
 
Odpowiedzi na pytania na najem - Sklep sportowy    więcej »
Odpowiedzi na pytania do: przetargu na najem lokalu użytkowego o powierzchni 98,16 m2 znajdującego się w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Zielonej Górze posadowionym na nieruchomości położonej przy ulicy Sulechowskiej działka KW 504 obręb 13 stanowiącej własność Miasta Zielona Góra oddanej w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z przeznaczeniem na sklep sportowy na okres 10 lat.
 
Odpowiedzi na pytania na najem - Squash    więcej »
Odpowiedzi na pytania do: przetargu na najem lokalu użytkowego o powierzchni 205,41 m2 znajdującego się w Centrum Rekreacyjno - Sportowym w Zielonej Górze posadowionym na nieruchomości położonej przy ulicy Sulechowskiej działka KW 504 obręb 13 stanowiącej własność Miasta Zielona Góra oddanej w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zespół sal do squasha na okres 10 lat.
 
I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym    więcej »
Ogłoszenie z dnia12 lutego 2010 r. o I Przetargu nieograniczonym pisemnym na najem lokalu użytkowego położonego w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Zielonej Górze

Zespół odnowy biologicznej
 
I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym    więcej »
Ogłoszenie z dnia 9 lutego 2010 r. o I Przetargu nieograniczonym pisemnym na najem lokalu użytkowego położonego w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Zielonej Górze

Sklep sportowy
 
I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym    więcej »
Ogłoszenie z dnia 8 lutego 2010 r. o I Przetargu nieograniczonym pisemnym na najem lokalu użytkowego położonego w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Zielonej Górze

Squash
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    więcej »
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na ochronę fizyczną obiektów MOSiR zlokalizowanych w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej, Urszuli, Amelii i Wrocławskiej.
 
I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym    więcej »
Ogłoszenie z dnia 5 lutego 2010 r. o I Przetargu nieograniczonym pisemnym na najem lokalu użytkowego położonego w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Zielonej Górze

Siłownia
 
I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym    więcej »
Ogłoszenie z dnia 4 lutego 2010 r. o I Przetargu nieograniczonym pisemnym na najem lokalu użytkowego położonego w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Zielonej Górze

Gastronomia
 
I Przetarg pisemny na najem lokalu w Centrum Rekreacyjno – Sportowym    więcej »
Ogłoszenie z dnia 3 lutego 2010 r. o I Przetargu nieograniczonym pisemnym na najem lokalu użytkowego położonego w Centrum Rekreacyjno – Sportowym w Zielonej Górze

Sala zabaw
 
Informacja o pytaniach    więcej »
Informacja o pytaniach do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę fizyczną obiektów MOSiR zlokalizowanych w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej, Urszuli, Amelii i Wrocławskiej.
 
Ogłoszenie o przetargu na ochronę obiektów MOSiR    więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na ochronę fizyczną obiektów MOSiR zlokalizowanych w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej, Urszuli, Amelii i Wrocławskiej.
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - po protestach    więcej »
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania "Rozbudowa stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - etap I - odcinek południowy” w ramach inwestycji „Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III"
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    więcej »
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania „Rozbudowa stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I – odcinek południowy” w ramach inwestycji „Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III”
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    więcej »
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na działania promocyjne na rzecz Miasta Zielona Góra poprzez sport – udział drużyny (zespołu) w rozgrywkach zespołowych I Ligi wraz z retransmisją rozgrywek sportowych w regionalnych i lokalnych stacjach telewizyjnych.
 
Odpowiedź na protest    więcej »
Odpowiedź na prtest wniesiony w dniu 04 grudnia 2009 r. w zakresie treści zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ ) i wyjaśnieniach do SIWZ udzielonych przez Zamawiającego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania „Rozbudowa stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I – odcinek południowy”, w ramach inwestycji „Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III”
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu    więcej »
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania „Rozbudowa stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I – odcinek południowy” w ramach inwestycji „Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III”
 
Informacja o pytaniach do przetargu o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru    więcej »
W dniu 01 grudnia 2009 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) zwanej dalej ustawą pzp, przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami.
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    więcej »
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na działania promocyjne na rzecz Miasta Zielona Góra poprzez sport – udział drużyny (zespołu) w rozgrywkach zespołowych I Ligi lub Ekstraligi wraz z retransmisją rozgrywek sportowych w regionalnych i lokalnych mediach (lubuskich)
 
Ogłoszenie o przetargu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru    więcej »
Ogłoszenie o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania "Rozbudowa stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I – odcinek południowy", w ramach inwestycji "Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III"
 
Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport    więcej »
Przedmiotem zamówienia są działania promocyjne na rzecz Miasta Zielona Góra poprzez sport – udział drużyny (zespołu) w rozgrywkach zespołowych I Ligi lub Ekstraligi wraz z retransmisją rozgrywek sportowych w regionalnych i lokalnych mediach (lubuskich)
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    więcej »
Na działania promocyjne na rzecz Miasta Zielona Góra poprzez sport – udział drużyny (zespołu) w rozgrywkach zespołowych I Ligi lub Ekstraligi wraz z retransmisją rozgrywek sportowych w regionalnych i lokalnych mediach (lubuskich)
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej    więcej »
Na rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I – odcinek południowy, w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III
 
Rozstrzygnięcie protestu    więcej »
Dotyczy protestu wniesionego w dniu 22 października 2009 r. w zakresie treści zapisów ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - etap I – odcinek południowy, w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III”.
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu    więcej »
Przetarg nieograniczony na rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I – odcinek południowy, w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III”
 
Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami     więcej »
Informacje o pytaniach z wyjaśnieniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego na rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I – odcinek południowy, w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III"
 
Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami    więcej »
Informacje o pytaniach z wyjaśnieniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego na rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I – odcinek południowy, w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III"
 
Zawiadomienie o proteście     więcej »
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - etap I – odcinek południowy,
w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III”.
 
Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)    więcej »
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - etap I – odcinek południowy,
w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III”.
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu    więcej »
Przetarg nieograniczony na rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I – odcinek południowy, w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III”
 
Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami    więcej »
Informacje o pytaniach z wyjaśnieniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego na rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I – odcinek południowy, w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III"
 
Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami    więcej »
Informacje o pytaniach z wyjaśnieniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego na rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I – odcinek południowy, w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III"
 
Zawiadomienie o proteście    więcej »
Zawiadomienie o proteście, dotyczącego treści zapisów ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu wniesionego w dniu 20 października 2009 r. przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 WROBIS S.A. ul. Szewska 3 50-053 Wrocław.
 
Informacje o pytaniach wraz z wyjaśnieniami    więcej »
Informacje o pytaniach z wyjaśnieniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego na rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I – odcinek południowy, w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III"
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu    więcej »
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na przetarg nieograniczony na rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I – odcinek południowy, w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III"
 
Informacje o zmienianym ogłoszeniu    więcej »
Przetarg nieograniczony na rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I – odcinek południowy, w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III"
 
Rozstrzygnięcie protestów    więcej »
Rozstrzygnięcie protestu wniesionego w dniu 9 października 2009 r. w zakresie treści zapisów ogłoszenia i postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - etap I – odcinek południowy, w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III".
 
Odpowiedź na protest    więcej »
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - etap I – odcinek południowy, w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III"
 
Przetarg nieograniczony na rozbudowę stadionu żużlowego    więcej »
Przetarg nieograniczony na rozbudowę stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap I – odcinek południowy, w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III"
 
Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport    więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równej lub przekraczającej 206.000 euro na działania promocyjne na rzecz Miasta Zielona Góra poprzez sport – udział drużyny (zespołu) w rozgrywkach zespołowych I Ligi lub Ekstraligi wraz z retransmisją rozgrywek sportowych w regionalnych i lokalnych mediach (lubuskich)
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    więcej »
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na sprzedaż fabrycznie nowego ciągnika kompaktowego do pielęgnacji nawierzchni trawiastej boisk piłkarskich w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.
 
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ciągnika kompaktowego    więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 206.000 euro na sprzedaż fabrycznie nowego ciągnika kompaktowego do pielęgnacji nawierzchni trawiastej boisk piłkarskich w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania    więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na sprzedaż fabrycznie nowego ciągnika kompaktowego do pielęgnacji nawierzchni trawiastej boisk piłkarskich w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    więcej »
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na działania promocyjne na rzecz Miasta Zielona Góra poprzez sport - udział drużyny (zespołu) w rozgrywkach zespołowych Ekstraligi.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    więcej »
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na działania promocyjne na rzecz Miasta Zielona Góra poprzez sport - udział drużyny (zespołu) w rozgrywkach zespołowych I Ligi wraz z retransmisją rozgrywek sportowych w regionalnych i lokalnych stacjach telewizyjnych
 
Przetarg na sprzedaż fabrycznie nowego ciągnika kompaktowego    więcej »
Zaproszenie do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 206.000 euro na sprzedaż fabrycznie nowego ciągnika kompaktowego do pielęgnacji nawierzchni trawiastej boisk piłkarskich w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    więcej »
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robot dodatkowych nie przewidzianych w umowie MOSiR/04/IV/2008 z dnia 05.08.2008 r. na Budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Gorze
 
Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport    więcej »
Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne na rzecz Miasta Zielona Góra poprzez sport - udział drużyny (zespołu) w rozgrywkach zespołowych I Ligi wraz z retransmisją rozgrywek sportowych
w regionalnych i lokalnych stacjach telewizyjnych
 
Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne poprzez sport    więcej »
Ogłoszenie o przetargu na działania promocyjne na rzecz Miasta Zielona Góra poprzez sport - udział drużyny (zespołu) w rozgrywkach zespołowych Ekstraligi
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia    więcej »
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z nadzorem autorskim
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    więcej »
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z nadzorem autorskim.
 
Informacja o zmianie treści SIWZ na wykonanie projektu rozbudowy stadionu    więcej »
Informacja o zmianie treści SIWZ na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z nadzorem autorskim w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - Etap III".
 
Odpowiedź na pytania dotyczące rozbudowy stadionu żużlowego    więcej »
Odpowiedź na zadane pytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z nadzorem autorskim w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III".
 
Odpowiedź na pytania dotyczące rozbudowy stadionu żużlowego    więcej »
Odpowiedź na zadane pytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z nadzorem autorskim w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III".
 
Odpowiedź na pytania dotyczące rozbudowy stadionu żużlowego    więcej »
Odpowiedź na zadane pytania dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z nadzorem autorskim
w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu – Etap III".
 
Informacja o wyborze oferty na ochronę obiektów MOSiR    więcej »
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty na ochronę fizyczną obiektów MOSiR zlokalizowanych w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej, Urszuli, Amelii i Wrocławskiej
 
Przetarg na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy stadionu żużlowego    więcej »
Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z nadzorem autorskim w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - Etap III"
 
Przetarg na ochronę obiektów MOSiR    więcej »
Przetarg nieograniczony na ochronę fizyczną obiektów MOSiR zlokalizowanych w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej, Urszuli, Amelii i Wrocławskiej
 
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na ochronę    więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na ochronę fizyczną obiektów MOSiR zlokalizowanych w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej, Urszuli, Amelii i Wrocławskiej.
 
Ogłoszenie o przetargu na budowę przyłącza kanalizacyjnego    więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 5.150.000 euro na budowę przyłącza kanalizacyjnego MOSiR-u
do sieci miejskiej - etap II.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    więcej »
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę fabrycznie nowego samochodu polewaczki o masie całkowitej 15 ton
 
Odpowiedż na zadane pytanie    więcej »
Na dostawę fabrycznie nowego samochodu polewaczki
 
Ogłoszenie o przetargu na dostawę samochodu polewaczki    więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 206. 000 euro, na dostawę fabrycznie nowego samochodu polewaczki o masie całkowitej 15 ton.
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu    więcej »
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji "Budowa Centrum Rekreacyjno- Sportowego w Zielonej Górze" tj. wykonanie usługi polegającej na zarządzaniu, koordynacji i nadzorze inwestorskim nad realizacją umowy o roboty budowlane, dla zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj pn.: "Budowa Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze".
 
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania    więcej »
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy trybun stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z nadzorem autorskim w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa trybun stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - Etap II
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    więcej »
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji "Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze"
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę basenu    więcej »
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o przetargu na wykonanie projektu rozbudowy trybun stadionu    więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy trybun stadionu żużlowego w Zielonej Górze wraz z nadzorem autorskim.
 
Odpowiedż na zadane pytania dotyczące funkcji Inżyniera Kontraktu    więcej »
W dniu 11 lipca 2008 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 - tekst jednolity) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami.
 
Odpowiedż na zadane pytanie dotyczace funkcji Inżyniera Kontraktu    więcej »
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 - tekst jednolity) przekazuję treść wniesionego w dniu 10 lipca 2008 r. pytania wraz z wyjaśnieniem.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    więcej »
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę toru speed rowerowego
 
Odpowiedż na zadane pytanie dotyczace funkcji Inżyniera Kontraktu    więcej »
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 - tekst jednolity) przekazuję treść wniesionego w dniu 30 czerwca 2008 r. pytania wraz z wyjaśnieniem.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    więcej »
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    więcej »
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę przyłącza kanalizacyjnego MOSiR-u do sieci miejskiej - etap I.
 
Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy toru speedrowerowego    więcej »
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655- tekst jednolity), zwanej dalej ustawą pzp, przekazuję treść wniesionych w dniu 20 czerwca 2008r. pytań wraz z odpowiedziami.
 
Przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - Inspektora Nadzoru    więcej »
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - Inspektora Nadzoru przy realizacji inwestycji "Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze" tj. wykonanie usługi polegającej na zarządzaniu, koordynacji i nadzorze inwestorskim nad realizacją umowy o roboty budowlane, dla zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj pn.: "Budowa Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze".
 
Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac.    więcej »
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655- tekst jednolity ), zwanej dalej ustawą pzp, przekazuję treść wniesionego w dniu 11 czerwca 2008r. pytania wraz z wyjaśnieniem.
 
Przetarg nieograniczony na budowa toru speedrowerowego    więcej »
Przedmiotem zamówienia jest budowa toru speedrowerowego wraz z niezbędną infrastrukturą i obiektami pomocniczymi.
 
Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac.    więcej »
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655- tekst jednolity), zwanej dalej ustawą pzp, przekazuję treść wniesionego w dniu 06 czerwca 2008r. pytania wraz z wyjaśnieniem
 
Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac.    więcej »
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655- tekst jednolity ), zwanej dalej ustawą pzp, przekazuję treść wniesionych w dniu 04 czerwca 2008r. pytań wraz z wyjaśnieniami.
 
Odpowiedzi na zadane pytania dotyczace budowy Centrum Sportowo-Rekreac.    więcej »
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655- tekst jednolity), zwanej dalej ustawą pzp, przekazuję treść wniesionych pytań wraz z wyjaśnieniami.
 
Przedłużenie terminu składania ofert na budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego    więcej »
W związku z wpłynięciem pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ), Zamawiający uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 38 ust.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655- tekst jednolity), zwanej dalej ustawą pzp przedłuża termin składania ofert do dnia 17 czerwca 2008r. w związku z czym ulegają zmianie zapisy w SIWZ
 
Przetarg nieograniczony na budowę przyłącza kanalizacyjnego MOSiR do sieci     więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 5.150.000 euro na budowę przyłącza kanalizacyjnego MOSiR do sieci miejskiej - etap I
 
Odrzucenie protestu w sprawie budowy Centrum Rekreacyjno-Sportowego    więcej »
Dotyczy: rozstrzygnięcia protestu wniesionego w toku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia większej niż 5.150.000 euro na budowę Centrum Rekreacyjno- Sportowego w Zielonej Górze.

 
Wezwanie do udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu    więcej »
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia większej niż 5.150.000 euro na budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze.
 
Kontakt z administratorem | Pomoc  © BIP - Zielona Góra 2019