Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

   
    ZamĂłwienia publiczne
 
MENU PODMIOTOWE
MENU PRZEDMIOTOWE
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019    więcej »
 
Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 221.000 euro    więcej »
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania
 
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30.000 euro do 750.000 euro    więcej »
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30.000 euro do 750.000 euro    więcej »
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki
 
Budowa bezobsługowego parku linowego przy ul. Źródlanej w Zielonej Górze    więcej »
 
Zakup i dostawę specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze    więcej »
 
Zakup i dostawa specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy okołobasenowej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze    więcej »
 
Zakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania    więcej »
 
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze    więcej »
 
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki    więcej »
 
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze.    więcej »
 
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy przygotowywaniu i prawidłowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni na terenie miasta Zielona Góra – Wzgórza Piastowskie.    więcej »
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017    więcej »
 
Dostosowanie boiska przy Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego (ul. Botaniczna) do wymogów futbolu amerykańskiego    więcej »
 
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania    więcej »
 
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki    więcej »
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30.000 euro do 750.000 euro
 
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki    więcej »
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30.000 euro do 750.000 euro
 
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze    więcej »
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30.000 euro do 750.000 euro
 
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów MOSiR z podziałem na trzy zadania    więcej »
Zadanie I - zakup i dostawa środków czystości do pielęgnacji obiektów
Zadanie II - zakup i dostawa produktów toaletowych oraz akcesoriów do sprzątania
Zadanie III - zakup i dostawa specjalistycznych środków do czyszczenia i dezynfekcji strefy basenu i strefy około basenowej
 
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania w CRS    więcej »
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania i doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 41 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym oraz przy ul. Wyspiańskiego 17 w Kompleksie Sportowym Basen i Hala
 
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki    więcej »
 
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze    więcej »
 
Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze    więcej »
 
Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze    więcej »
 
Budowa hali tenisowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze    więcej »
 
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania    więcej »
 
Przetarg na usługę odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze    więcej »
 
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze    więcej »
 
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania i doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze    więcej »
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania i doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 41 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym oraz przy ul. Wyspiańskiego 17 w Kompleksie Sportowym Basen i Hala
 
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego oraz konwój gotówki    więcej »
Numer sprawy: A.2300.5.2014
 
Rozbudowa hali lekkoatletycznej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i przynależnej infrastruktury technicznej zlokalizowanej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze    więcej »
 
Wymiana sztucznej nawierzchni boiska oraz rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze    więcej »
 
Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania    więcej »
 
Zakup i dostawa chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze    więcej »
 
Ochrona fizyczna obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze    więcej »
 
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania oraz doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach MOSiR w Zielonej Górze    więcej »
Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć nauki pływania oraz doskonalenia dla dzieci oraz dorosłych na basenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 41 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym oraz przy ul. Wyspiańskiego 17 w Kompleksie Sportowym Basen i Hala".
 
Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 w Zielonej Górze oraz konwój gotówki    więcej »
Numer sprawy: A.2300.10.2013
 
Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze    więcej »
 
Ogłoszenie o przetargu na budowa sauny zewnętrznej    więcej »
Ogłoszenie o przetargu na budowa sauny zewnętrznej, budowę wiatrołapu do obiektu odnowy biologicznej wraz z niezbędnymi przyłączami i zagospodarowaniem na terenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze
 
Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usługi przewozu osób z podziałem na 3 zadania    więcej »
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 Euro na świadczenie usługi przewozu osób (w tym dzieci) dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na 3 zadania
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nazakup i dostawę produktów toaletowych i środków czystości    więcej »
Do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania.
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę chemii do uzdatniania wody basenowej dla potrzeb krytych pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji    więcej »
 
,,Utworzenie systemu e-usług dla mieszkańców w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze”.    więcej »
 
Kontakt z administratorem | Pomoc  © BIP - Zielona Góra 2019